2. časť: Ako sa dostať viac k sebe a vedieť, kto som? ( keď v živote nevieš, čo chceš)

13.10.2020

Čo chcem a čo NEchcem v živote robiť? Ako nevybočovať na cestičky, ktoré mi nepatria, ale vždy sa držala iba tých niekoľkých bodov? Nie je to krátka cesta,..

Keď som ešte ako pubertiačka nevedela, čo presne by som chcela a mala vlastne robiť, mala som kopec plánov a bola som nadšená z každého nového projektu a nových vecí, bolo na čase porozmýšľať nad technikou, ktorá by mi uľahčila „vystrediť sa“ a stanoviť si osobné priority. Čo chcem a čo NEchcem v živote robiť. Začala som seba spisovať do vlastnej knižky. Preto, aby som nevybočovala na cestičky, ktoré mi nepatria, ale vždy sa držala iba tých niekoľkých bodov. Nie je to krátka cesta, ani krátke písanie. Pokojne môže trvať aj roky, veľa sa doplňovalo a vymazávalo počas období. Nakoniec som mala 20 kapitol alebo oblastí, ktoré sa ďalej rozvíjali. Predstavím pár bodov, s ktorými som začínala. Veľa dokážu napomôcť ak má človek neustále nadchýnajúceho sa ducha, hyperaktívnejšiu myseľ a hlavne k tomu, aby sa viac priblížil k svojmu potenciálu, kto hlavne a naozaj je.

 

Moja prvá otázka pre seba bola: 1. Kto som, aká som? – sem som hádzala všetky prídavné mená, dobré aj zlé charakteristiky, čo si o sebe myslím, čo o mne hovoria ostatní. Prehodnocovala som, s čím sa stotožňujem a čo nie je moje. Vypisovala som moje silné a slabé stránky. Na toto som si pomáhala aj internetovými testami osobnosti a ich vyhodnoteniami, ktoré som si tam dala tiež.

 

Mojou druhou otázkou bolo: 2. Čo ma baví robiť, napĺňa ma a robí mi v živote radosť, čo milujem? – z tohto môžu byť pokojne aj 4 strany A4, pretože tu sa nemyslia iba bežné hobbies a záujmy. Tu sa myslí podstata osobnosti. To čo sa mi páči. V mojom zozname tak existuje veľa abstraktných vecí. Takže sem nahádžte všetko, čo Vás napadne – pokoj, mesiac a nočné prechádzky, ľudia, láska, festivaly a parties, smiech, plač, staré slovenské dediny, uvedomelosť, jasná obloha, cestovanie, pokojne aj intímnosti J, ... jednoducho všetko, nad čím sa pozastavíte s úsmevom. Prečo všetko? Lebo ten zhluk všetkých tých maličkostí bude nakoniec dotvárať obraz o celej Vašej osobnosti a budú tvoriť prameň k vnútru. Detaily a maličkosti SÚ dôležité, nebojte sa písať. A navyše tak možno prídete na to, na čo ste dávno zabudli, že máte radi a chcete to ďalej rozvíjať.

 

3. Nápady do života. – sny, ciele. Ako to vidím, ako seba vidím v krátkej a dlhej budúcnosti. Sem si napíš niečo k všetkým oblastiam v živote – k vzťahom, práci, vlastnému rozvoju, zdraviu, voľnému času – čo chcem začať, a pod.

 

Schválne sem dávam aj 4. bod – Moje životné choroby. Tie sú taktiež dosť podstatným prameňom, pretože choroby sú sprievodcovia. Hovoria nám veľa o nás samotných, kde treba ubrať, čo robíme zle alebo celkovo, kde máme nejaký vnútorný problém, boj. Ale to už nechám potom na Vaše bližšie štúdium psychosomatiky. Spíšte si všetky, ktoré Vás napadnú, cez ktoré ste si životom prešli, prechádzate, či už chronické alebo jednorazové. Najlepšie chronologicky aj s časovým ohraničením, prípadne s liekmi, symptómy, ...

 

5. Stanovte si HARMONOGRAM SEBA vždy na určité obdobie. Toto bude „nápomocník“, ktorý vie udržať človeka v tom, aby konal, neprokrastinoval, nezanedbával to, čo chce robiť a bol koniec koncov úspešný, dosiahol svoje ciele a nevybočoval z cesty. Aby taktiež zbytočne nerobil veci navyše, ktoré nechce.  Harmonogram seba si robte vždy zvlášť na papier, ktorý budete vidieť dennodenne niekde na očiach. Sem patria body – čo bude patriť do môjho života napr. na nasledujúce 3-mesačné obdobie, čo chcem dosiahnuť? Čo chcem naozaj robiť a držať sa iba tých bodov. Tie body by mali odpovedať na všetky zložky života akoby – oblasť mňa (zdravie, relax, hobbies), ľudia (rodina, priatelia), práce (to, kde zarábam, nejaká dobrovoľnícka činnosť,...) prípadne škola (čo sú povinnosti). Ten harmonogram by mal byť aj časový, že kedy budem cca pravidelne to a to robiť. Dajme si príklad – od teraz do Vianoc sa chcem venovať a vymedzím si čas na: cvičenie/šport (plávanie, yoga), zdravé varenie, písanie, práca v neziskovke, rodina, priatelia, príroda, práca, školské povinnosti, ...

Neobsiahneme celý svet, a tak nemôžeme robiť všetko, na čo si len zmyslíme. Vedome si vyberajme z možností, ktoré nám život ponúka. J

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.