Vzťahový koučing s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií - získanie CCE bodov/ICF

Vzťahový koučing s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií - získanie CCE bodov/ICF

Kurz schválený International Coach Federation ako ďalšie vzdelávanie koučov – absolvovaním získate CCE body

Koučing klientov v oblasti vzťahových tém a koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – vzťahy partnerské, rodinné, susedské, pracovné, v biznise, medzi ľuďmi a.i.
 
Vzťahové témy patria medzi najčastejšie u klientov pri life koučingu. Na kurze budeme využívať situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia na zvýšenie povedomia klientov a aplikovať metódy k riešeniu vzťahových situácii. Ako v klientovi vzbudiť uvedomenie, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy a vyvolať pochopenie, že vzťahy súvisia s nimi samotnými.
  
Obsah kurzu:
 
       1. Vzťah klienta k sebe
 • zameranie pozornosti klienta na svoju osobu
 • prijatie samého seba
 • porozumenie svojim emóciám
 • uvedomenie klienta s poukazom na schopnosť zmeny
 • praktický nácvik
 • práca s klientom s dôrazom na 11 kľúčových kompetencií ICF
 
       2. Vzťah klienta k ostatným
 
 • uvedomenie si vzťahov
 • rozvoj vzťahového intelektu – emočná, sociálna a vzťahová inteligencia
 • zmena v klientovi s odrazom na prežívanie vzťahov
 • vrátenie/prevzatie zodpovednosti klientom
 • situačné príklady – partnerské vzťahy, vzťahy medzi blízkymi, vzťahy na pracovisku
 • práca s klientom s dôrazom na 11 kľúčových kompetencií ICF
 
CCE body
 • absolvovaním kurzu získate CCE body, ktoré sa Vám zarátavajú do ďalšieho vzdelávania koučov, napr. pri žiadaní certifikácie ACC, PCC, MCC
 • získate spolu 12 CCE bodov /11,5 bodov – Core Competencies a 0,5 boda Resource Development/
 • získate certifikát o absolvovaní ďalšieho vzdelávania pre koučov, CCE
Termín: 18.10.-19.10.2019
Čas: 18.10.19 – 8.00:17.00 / 19.10.19 – 8.00:13.45
Miesto: Power Coaching, Mierová 56, Bratislava
Lektor: Mgr. Silvia Langermann, PCC
 
Prihlasovanie: 
mobil: +421 948 168 011
www.powercoaching.sk
Cena:
380,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
1,5 dňa deň
Termíny
Dátum a čas: 18.10.2019 00:00
Miesto: Mierová 56, Bratislava-Ružinov