Business coaching

Pomocou koučingu dokážeme zaktivizovať nielen jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách . Preto poskytujeme špeciálne služby pre business klientov. Intenzívne pracujeme na rozvoji manažmentu, či jednotlivých tímov tak, aby spoločnosť mohla neustále napredovať.

Individuálny business coaching

Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím. Business koučing je orientovaný na motiváciu zamestnancov, na rozvoj pracovníkov a manažérov. Našou veľkou výhodou je, že na základe psychologického vzdelania vieme pracovať s dotazníkom GPOP, ktorý aplikuje rozvojové a zmenové procesy v organizáciách. Pri biznis koučingu uzatvárame, zmluvu, tzv. trojdohodu medzi koučom, klientom a firmou, (prípadne oddelením ľudských zdrojov, manažérom alebo riaditeľom) o cieľoch, za ktoré preberáme zodpovednosť v plnom rozsahu. Keďže združujeme skúsených koučov, výhodou pre spoločnosť je v prípade potreby možnosť výberu. Koučing veľmi pozitívne vplýva aj na súkromie zamestnancov, pretože len spokojný zamestnanec je výkonný zamestnanec.

Individuálny business koučing býva buď v našich priestoroch alebo v priestoroch firmy, podľa dohody.

 
Školenia a tréningy
 
V roku 2011 sme začínali s koučingom a postupne sa vytvárala potreba, aby sme vo firmách školili obchodníkov, manažérov, personalistov. A tak sa školenia a tréningy stali jednou z našich najobľúbenejších služieb.
Povedzte nám, čo vo firme nefunguje a my pre vás vytvoríme stratégiu a plán vzdelávania priamo na mieru. Samozrejme, za všetko berieme zodpovednosť. Máme radi efektivitu a spoluprácu, ktorá má zmysel pre obe strany. Školíme na mieru, témy ktoré vaši ľudia potrebujú. Za pár rokov sme sa vyprofilovali na "externé HR oddelenie", ktoré pomáha interným personalistom nastavovať pracovné prostredie tak, aby bolo atraktívne a príjemné pre zamestnancov.
 
Change management
 
Proces uskutočnenia zmien v spoločnosti, ich aplikácia v praxi a predovšetkým ich pozitívne prijatie - ako úspešne zvládnuť proces zmeny? Ponúkame 1 a viac dňové školenia, na ktorých sa detailne zameriame na change management vo vašej spoločnosti, priamo podľa vášho aktuálneho stavu.
 
Obsah školenia

Zistenie aktuálneho stavu
- vyhodnotenie potreby zmeny a jej prínosu
- diagnostika príčin
- prínosy a riziká zmeny
- identifikácia riešení

Nastavenie procesu zmeny
- nastavenie cieľa, spôsoby uskutočnenia zmeny, zvolenie spôsobu zmeny, aj s ohľadom na typológiu ľudí v spoločnosti, určenie zodpovedných osôb, oznámenie zmeny a následná komunikácia a prístup, plánovanie implementácie, časový harmonogram

Aplikácia a riadenie implementácie zmeny
- prijatie zmeny, možné hrozby zlyhania zmeny a prijatie potrebných opatrení, vyvolanie pozitívneho prístupu k zmene, riešenie negatívneho prístupu k zmene, podpora v procese zmeny, reakcie na zmeny a príprava na situácie, dôvera v zmenu, úspech prijatej zmeny

Stabilizácia zmeny
- nástroje úspešnej stabilizácie zmien
- preventívne opatrenia

Praktické zameranie
- techniky aplikované na praktické prípady

Personálny audit
Silná a úspešná spoločnosť pozostáva z efektívnych a kvalitných ľudí. Personálny audit je jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť, pretože pomáha firme zhodnotiť stav ľudí a zlepšiť fungovanie organizácie. Personálnym auditom identifikujeme a zaistíme slabé články, zvýšime výkonnosť spoločnosti, zlepšíme pracovné procesy a optimalizujeme náklady spoločnosti. Zameriame sa na súčasný stav, vaše ciele a očakávania a navrhneme presné riešenia k ich dosiahnutiu. Firmy realizujú personálny audit ak potrebujú:
  • zvýšiť výkonnosť firmy ako celku

  • optimalizovať ľudské zdroje

  • zlepšiť riadenie ľudských zdrojov vo firme

  • nastaviť motivačný a rozvojový program pre zamestnancov

  • vytvoriť stratégiu vzdelávania vrátane podkladov a personalizovaných návrhov rozvoja pre jednotlivcov a tímy

Viac informácií o personálnom audite nájdete na špeciálnej stránke www.powerconsulting.sk.
 
Výber kandidátov koučingovým prístupom
Výber správnej osoby do vašej spoločnosti je kľúčový. Ak máte vybudovaný dobrý tím ľudí, ktorí sú stotožnení s vašou filozofiou, spoločnosť napreduje a rozvíja sa. Fluktuácia a časté zaškoľovanie je neefektívne, zaťažujúce a demotivujúce.
 
Skúsenosti s využívaním koučingového prístupu pri výbere nových ľudí sú nadštandardné. Koučing rýchlo otvára druhého človeka (zo skúseností už v úvode pohovoru), odhaľuje jeho zámery, sny a ciele. Kandidáta sa pýtate inak, spôsobom, na ktorý nie je zvyknutý. Koučing používa otvorené otázky, ktoré sú bez sugescie a navádzania. Ak sa pýtate týmto spôsobom, kandidát vám častokrát odpovie tak, ako by ste nepredpokladali. Necháte ho premýšľať a uvažovať. Zároveň touto formou o neho prejavujete záujem, čím sa medzi vami prehlbuje dôvera.
Pri koučingovom prístupe máte istotu, že kandidát sa nepripraví na vaše otázky a nebude pôsobiť tak, ako to chcete počuť. Vy vždy reflektujete na informácie, ktoré vám práve hovorí. Spôsobíte, že ukáže svoje autentické ja. Zároveň sa viete dostať do hĺbky a objaviť jeho talenty, ako aj slabiny.
Kandidát tým, že sa o neho zaujímate, ani nepostrehne, že vám odhalil svoju skutočnú podstatu.

Obsah školenia


- podstata koučingového prístupu
- aktívne počúvanie
- kladenie otvorených otázok
- spôsob kladenia otázok, načasovanie
- reflektovanie na kandidáta
- odhalenie talentov, motívov, slabín kandidáta
- praktické tréningy počas školenia

Odporúčaná doplnková služba: Neverbálna komunikácia


360 stupňov spätná väzba

Potrebujete skĺbiť osobnostné predpoklady, vzdelanie, skúsenosti, zaradenie do kolektívu? Vhodný výber zamestnanca nie je ľahká úloha. Nechajte si poradiť od profesionálov!
Viacnásobné hodnotenie pracovníka zo strany jeho spolupracovníkov, vedenia a zároveň ohodnotenia seba samého. Výsledkom je objektívna spätná väzba, na základe ktorej budete vedieť ideálne zaradiť zamestnanca, zvoliť vhodný spôsob postupu a spôsobu motivácie. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Deň zdravia pre firmy

Spokojný zamestnanec = zdravý zamestnanec

VZŤAHY – TELO – MYSEĽ

Zdravie má priamy dopad na efektivitu vašich ľudí. Ak nie sme vo fyzickej kondícii, psychickej pohode a trápia nás zdravotné problémy, naša aktivita klesá a v práci sme hlavou inde. Výkon v práci je podmienený tým, ako sa cítime a venujeme sebe vo voľnom a v pracovnom čase. Ak zamestnávateľ ukáže, že mu na jeho zamestnancoch záleží, odrazí sa to v ich lojalite, efektivite, ako aj dosahovaní stanovených cieľov. Preto sme vytvorili jedinečný, zážitkovo-prednáškový, deň, ktorý vyskladáme podľa vašich predstáv a našich odporúčaní. Radi pripravíme VÁŠ DEŇ ZDRAVIA!

 
SPOLOČNE VYSKLADÁME VÁŠ DEŇ /Odborníci pod jednou strechou/

Ako to funguje ? Vyberiete si oblasti, ktoré by ste chceli u ľudí vo vašej spoločnosti posilniť, ktorými by ste ich chceli odmeniť a ktoré by ich mohli zaujímať. Počas dňa zdravia sa vám bude venovať tím odborníkov, venujúci sa jednotlivcom a súčasne budú prebiehať interaktívne prednášky. Každý si vyberie svoje a zúčastní sa toho, čo ho zaujme. Najradšej pripravujeme prednášky a zážitky na mieru. Ďalej Vám síce poskytneme náhľad možností, avšak fantázii sa medze nekladú a akékoľvek iné nápady radi pripravíme.

PREDNÁŠKY s priestorom pre DISKUSIU

EFEKTÍVNA PRÁCA – a ako to dosiahnuť? Ľudia častokrát používajú vyjadrenia ako, v práci mám toho veľa, ostávam v práci dlhšie, aby som všetko stihol a aj tak mi práca neubúda a pod. Rozlišovanie priorít, zmanažovanie svojej práce, zameranie sa primárne na úlohy prinášajúce výsledky, byť schopný delegovať, vzbudiť zodpovednosť, motivovať a byť motivovaný. Lektori špecializovaní na túto oblasť, ktorí školia a koučujú priamo vo firemnom prostredí, Vám povedia, ako na to.

VYHORENIE – predchádzanie a symptómy. Syndróm vyhorenia je dôsledok pracovného preťaženia a nedostatočnej regenerácie síl. Má niekoľko príznakov a môže mať až 3 štádiá. Dá sa mu však predchádzať. V prípade rozvinutého syndrómu vyhorenia existujú stratégie, ako s ním pracovať a postupne uvoľňovať stavy, ktoré ho sprevádzajú.

MUSÍME BYŤ V STRESE? Nemusíme. Zmena uhľu pohľadu vie zmeniť naše myslenie. Stres je spúšťačom vzniku nezrovnalostí v našom tele a mysli. Zvládať záťažové situácie a stíhať všetko čo chceme. Ako to spraviť? Ako vnímať inak? Ako si užiť činnosti namiesto ich funkčného vykonávania?

VÝZNAM COACHINGU PRE RAST FIRMY VÝZNAM SPÄTNEJ VÄZBY - A ako ju podať ? Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím. Business koučing je orientovaný na rozvoj a rast firmy. Základom je koučingový prístup, ktorý dosahuje zadané ciele firmy, rozvíja potenciál, vzbudzuje zodpovednosť za vlastné konanie a pozitívne vplýva na atmosféru vo firme, ako aj v súkromí zamestnancov.

VÝZNAM SPÄTNEJ VÄZBY - A ako ju podať ? Dostávame sa do začarovaného kruhu. Strach dať spätnú väzbu, neschopnosť prijať spätnú väzbu a časté opomínanie pozitívnej spätnej väzby. Spätná väzba predstavuje komunikáciu, ktorá posúva ďalej, je prevenciou pred vznikom problémov, nedorozumení a pokazení vzťahov. Kedy je nevyhnutné ju dávať? Ako ju podať aby nás druhý prijal? A aké sú účinky pozitívnej spätnej väzby?

WORK-LIFE BALANCE. V dnešnom uponáhľanom svete hrá veľkú rolu čas, ktorý si nie každý z nás vie ideálne naplánovať. Ako dokázať nastaviť rovnováhu v živote a ako postupovať aby sme si vždy vedeli nájsť čas na priateľov a rodinu?

NESLADÍM. Prednáška ohľadom dopadu cukru na náš výkon a psychické a fyzické zdravie. Začarovaný kruh a ako z neho von. Benefity z nesladenia vs účinky cukrenia. Zakladateľky konceptu „Nesladím“ Vás prevedú touto témou, predstavia vám svoje programy a skúsenosti odvážlivcov, ktorí jedia sladké, ale nesladia.

AKUPUNKTÚRA. Akupunktúra sa už stáročia využíva ako prevencia a liečba a jej pozitívne účinky na organizmus potvrdzuje aj fakt, že ju využíva približne tretina ľudstva. O tom, ako akupunktúra funguje, prebieha a aké sú jej účinky, vám porozpráva akupunkturista s dlhoročnou praxou.

ENERGIA JEDLOM. Telo aj myseľ potrebujú výživu. Nesprávne zvolená strava nemá dopad len na naše fyzické zdravie, ale aj rýchlosť myslenia. Niekedy stačí malá zmena, s veľkým výsledkom. O tom, ako získať energiu, bystrosť a sýtosť sa porozprávame s erudovaným poradcom.

MINDFULNESS. Ako byť mysľou pri tom, čo práve robíme? Účinky sprítomnenia sa a bytia v prítomnom okamihu majú jedinečný, pozitívny dopad na našu spokojnosť. Ak sme v sústredení sa na činnosť, ktorú práve robíme, sme spokojnejší, pozornejší, efektívnejší a šťastnejší. Náš pracovný výkon stúpa a náš voľný čas je hodnotný a načerpáva nás energiou.
 
ZÁŽITKY NA VLASTNEJ KOŽI
FYZIOTERAPIA. Každodenné sedenie, málo pohybu a nezdravé držanie tela môžu skôr či neskôr začať spôsobovať bolesti. Človek je následne nesústredený a nervózny. Individuálny prístup fyzioterapeutov umožní každému zúčastnenému osobitne poskytnúť náhľad na jeho súčasný zdravotný stav a odporúčania k prevencii, prípadne liečbe.
MASÁŽ. A jej priamy efekt na naše zdravie. Dvojitý účinok – uvoľnenie tela a mysle. Účastníci si budú môcť urobiť chvíľku len pre seba a priamo vyskúšať účinky masáže, pod vedením jedného alebo viacerých erudovaných masérov.
IRIS DIAGNOSTIKA – diagnostika zdravotného stavu z očnej dúhovky. Odborník z pohľadu na vašu dúhovku zhodnocuje zdravotný stav jednotlivých orgánov. Účastníci si ju budú môcť vyskúšať na vlastnej koži. Irisdiagnostika poukazuje na slabé miesta v tele, dispozície k ochoreniam, dokáže odhaliť problémy z minulosti a spozorovať stavy, ktoré sa môžu zhoršiť v budúcnosti.
KOUČING. Individuálne konzultácie s profesionálnymi koučmi. Koučing pozerá do budúcnosti, je zameraný na cieľ a dosahovanie výsledkov. Nič nie je nemožné. Klient sa vie posunúť v akejkoľvek oblasti. Otvára sa v ňom skrytý potenciál a stáva sa sám tým najlepším expertom na svoj život.
VYŠETRENIE METABOLIZMU A DIAGNOSTIKA TELESNEJ STAVBY. Pomocou špeciálnej diagnostickej váhy v priebehu niekoľkých minút dostanete analýzu Vášho tela. Podiel telesného tuku, svalovej hmoty, minerálov, nutričnú diagnózu, zdravotnú diagnózu, telesná vyváženosť a sila, telesná zdatnosť a.i. Odborník vám vysvetlí aktuálny stav a dodá odporúčania.
AROMATERAPIA. Sila prírodných vôní na našu psychiku. Každá vôňa má na nás vplyv a niečo lieči. Pri správnom výbere ju vieme použiť k zlepšeniu fyzickej, psychickej a duševnej pohody. Účastníci si budú môcť vyskúšať vplyv vôní , akým spôsobom na nich môžu pozitívne vplývať a ako ich vedia využiť.
JÓGA. Účastníci budú môcť na vlastnej koži prežiť zážitok pohybu, koncentrácie a upokojenie myšlienok. Pod vedením skúseného jogína sa dozvedia, ako vplýva jóga na našu harmóniu a zlepšuje fyzickú kondíciu.
TRÉNING NA MIERU. Za účasti trénera si budú môcť účastníci vyskúšať, aké je to cvičiť s trénerom, v čom je pridaná hodnota a význam individuálneho prístupu.
TANEC A ENDORFÍNY. Tanec umožňuje nájsť sa a zároveň opustiť v rovnakom čase. Pri tanci máme radosť, cítime príliv energie a súčasne poskytujeme telu aj mysli elixír vitality. Účastníci si budú môcť zatancovať a naučiť sa kroky z rôznych tanečných štýlov.