Business coaching

Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: Dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím...

Business coaching je orientovaný na motiváciu zamestnancov, na rozvoj pracovníkov a manažérov. Našou veľkou výhodou je, že na základe psychologického vzdelania vieme pracovať s dotazníkom GPOP, ktorý aplikuje rozvojové a zmenové procesy v organizáciách. Pri biznis coachingu uzatvárame, zmluvu, tzv. trojdohodu medzi koučom, klientom a firmou, (prípadne oddelením ľudských zdrojov, manažérom alebo riaditeľom) o cieľoch, za ktoré preberáme zodpovednosť v plnom rozsahu. Keďže združujeme skúsených koučov, výhodou pre spoločnosť je v prípade potreby možnosť výberu. Coaching veľmi pozitívne vplýva aj na súkromie zamestnancov, pretože len spokojný zamestnanec je výkonný zamestnanec.

Biznis coaching býva buď v našich priestoroch alebo v priestoroch firmy, podľa dohody.

Cenník nájdete na tomto linku: https://www.powercoaching.sk/542-sk/cennik-permanentky-a-darcekove-poukazky/