Business coaching

Pomocou koučingu dokážeme zaktivizovať nielen jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách . Preto poskytujeme špeciálne služby pre business klientov. Intenzívne pracujeme na rozvoji manažmentu, či jednotlivých tímov tak, aby spoločnosť mohla neustále napredovať.

INDIVIDUÁLNY BUSINESS COACHING

Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím. Individuálny business coaching orientovaný práve na motiváciu a rozvoj zamestnancov i manažérov a prebieha prostredníctvom individuálnych sedení manažéra s koučom. Našou výhodou je, že vďaka psychologickému vzdelaniu našich koučov máme možnosť využívať osobnostnú diagnostiku GPOP (Golden Profiler of Personality), ktorá aplikuje rozvojové a zmenové procesy v organizáciách. Koučing veľmi pozitívne vplýva aj na súkromie zamestnancov, pretože „len spokojný zamestnanec je skutočne výkonný zamestnanec.“

ŠKOLENIA A TRÉNINGY
 
V roku 2011 sme začínali s koučingom a postupne sa vytvárala potreba, aby sme vo firmách školili obchodníkov, manažérov, personalistov. A tak sa školenia a tréningy stali jednou z našich najobľúbenejších služieb. Povedzte nám, čo vo firme nefunguje a my pre vás vytvoríme stratégiu a plán vzdelávania priamo na mieru! Samozrejme, za všetko berieme zodpovednosť. Máme radi efektivitu a spoluprácu, ktorá má zmysel pre obe strany. Školíme na mieru témy, ktoré vaši ľudia potrebujú. Za pár rokov sme sa vyprofilovali na "externé HR oddelenie", ktoré pomáha interným personalistom nastavovať pracovné prostredie tak, aby bolo atraktívne a príjemné pre zamestnancov.

PERSONÁLNY AUDIT
Silná a úspešná spoločnosť pozostáva z efektívnych a kvalitných ľudí. Personálny audit je jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť, pretože pomáha firme zhodnotiť stav ľudí a zlepšiť fungovanie organizácie. Personálnym auditom identifikujeme a zaistíme slabé články, zvýšime výkonnosť spoločnosti, zlepšíme pracovné procesy a optimalizujeme náklady spoločnosti. Zameriame sa na súčasný stav, vaše ciele a očakávania a navrhneme presné riešenia k ich dosiahnutiu.

Firmy realizujú personálny audit ak potrebujú:

 
  • Zvýšiť výkonnosť firmy ako celku
  • Optimalizovať ľudské zdroje
  • Zlepšiť riadenie ľudských zdrojov vo firme
  • Nastaviť motivačný a rozvojový program pre zamestnancov
  • Vytvoriť stratégiu vzdelávania vrátane podkladov a personalizovaných návrhov rozvoja pre jednotlivcov a tímy
Viac o personálnom audite nájdete na špeciálizovanej stránke www.powerconsulting.sk.

VÝBER KANDIDÁTOV KOUČINGOVÝM PRÍSTUPOM
Výber správnej osoby do vašej spoločnosti je kľúčový. Skúsenosti s využívaním koučingového prístupu pri výbere nových ľudí sú nadštandardné. Koučing rýchlo otvára druhého človeka (zo skúseností už v úvode pohovoru), odhaľuje jeho zámery, sny a ciele. Kandidáta sa pýtate inak, spôsobom, na ktorý nie je zvyknutý. Koučing používa otvorené otázky, ktoré sú bez sugescie a navádzania. Ak sa pýtate týmto spôsobom, kandidát vám častokrát odpovie tak, ako by ste nepredpokladali. Necháte ho premýšľať a uvažovať. Zároveň touto formou o neho prejavujete záujem, čím sa medzi vami prehlbuje dôvera.Zároveň sa viete dostať do hĺbky a objaviť jeho talenty, ako aj slabiny. Kandidát tým, že sa o neho zaujímate, ani nepostrehne, že vám odhalil svoju skutočnú podstatu.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
 
Pre viac informácií nás kľudne kontaktujte a my vám prezradíme všetky detaily, ako každá naša služba funguje. Pri biznis koučingu uzatvárame, zmluvu, tzv. trojdohodu medzi koučom, klientom a firmou, (prípadne oddelením ľudských zdrojov, manažérom alebo riaditeľom) o cieľoch, za ktoré preberáme zodpovednosť v plnom rozsahu. Keďže združujeme skúsených koučov, výhodou pre spoločnosť je v prípade potreby možnosť výberu. Business koučing býva buď v našich priestoroch alebo v priestoroch firmy, podľa dohody.