Online kurzy

17.03.2020

Stagnovať nemusíte, ani keď nemáte čas na osobnú návštevu rôznych kurzov či vzdelávacích programov. Čo tak vzdelávanie priamo z pohodlia vášho domova? Naša ponuka online kurzov je naozaj pestrá a vďaka modernej e-learning platforme i vysoko kvalitná. Môžete si ich jednoducho zakúpiť a vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek.

Life vzdelávanie - online

Dĺžka kurzu: 60 minút teória + 30 minút praktické riešenie
Cena kurzu: 19,00 Eur s DPH /Pri stiahnutí 4 online kurzov: 49,00 Eur s DPH)

Témy:
• Work life balance
• Umenie spokojného a naplňujúceho vzťahu
• Spoznaj sa a nájdi svoj potenciál
• Zvládnutie stresu a strachov
• Úvod do koučingu
• Ako ovládnuť svoje myšlienky

Business vzdelávanie - online

Dĺžka kurzu: 60 minút teória + 30 minút praktické riešenie
Cena kurzu: 23,00 Eur s DPH
Pri stiahnutí 3 online kurzov: 59,00 Eur s DPH
Pri stiahnutí 10 online kurzov: 119,00 Eur s DPH
Neobmedzené sťahovanie: 349,00 Eur s DPH

Témy:
• Manažérske zručnosti
• Delegovanie
• Talent management
• Neverbálna komunikácia
• Neuraz sa prosím - spätná väzba
• Time management
• Stress management
• Manipulácia a ako sa jej brániť
• Efektívne riešenie konfliktov a krízových situácií

Modulové business kurzy – online

Dĺžka kurzu: 60 minút + 30 minút praktické riešenie/1 modul
Cena kurzu: 24,00 Eur s DPH/1 modul
59,00 Eur s DPH/3 moduly

Témy:
• Vedenie ľudí - mäkké zručnosti
o začiatočník,
o pokročilý,
o expert

• Rozvoj a využitie tímového potenciálu
o začiatočník,
o pokročilý,
o expert

• Ako pracovať so skupinovou dynamikou a navodiť dynamické dianie
o začiatočník,
o pokročilý,
o expert

• Negociácia – vyjednávanie
o začiatočník,
o pokročilý,
o expert

• Manažér ako líder a motivátor
o začiatočník,
o pokročilý,
o expert

• Staň sa majstrom komunikácie (techniky - asertívna, nenásilná, neverbálna komunikácia)
o začiatočník,
o pokročilý,
o expert

• Managerial literacy - Manažérska gramotnosť
o začiatočník,
o pokročilý,
o expert