Talent management

15.06.2020

Talent človeka nie je nejaké vysoké nadanie. Nadanie má každý, a zvyčajne je to obyčajná maličkosť, s ktorou sa narodili. Napr. niekto vyniká v humore, iný v dokonalom rozpoznávaní ľudských pováh. Obe sú nadania, ktoré môžu využiť pri hľadaní svojho profesijného miesta.

„Zápal je vec, ktorá vášmu talentu najlepšie umožní prejaviť sa.“ – Larry Smith

              Netreba v sebe ani dlho pátrať. Identifikovať jedinečné a významné spojenie s témou vášho ja a prebudiť v sebe majstra nie je vôbec obtiažne. Stačí nasledovať a potom prijať to, po čom už dlho žiada naša duša, no doposiaľ sme to ignorovali. Zápal je to, čo vedie k majstrovstvu a bez neho náš život a miesto v ňom nie je zmysluplný ani pre vás, ani pre človeka, pre ktorého robíte. Majte však na pamäti, že to, čo vo vás zápal prebúdza, nemusí byť tým, čo na prvý pohľad aj robíte. To znamená, že ak milujete organizovať veci alebo písať, posolstvo, ktoré odovzdávate svetu nie je vec samotná, ale to, že napr. chcete, aby boli ľudia spokojní pri akcii, aby sa zabavili, alebo písaním chcete inšpirovať a posunúť ľudí vpred.

             Vedecké poznatky ukazujú, že zápal je nákazlivý, a to doslova. Ťažko môžete inšpirovať iných, ak sami necítite inšpiráciu. Budete mať oveľa väčšiu šancu, že ostatných presvedčíte o svojom vnútornom talente, keď si sami za ním budete stáť a budete ním inšpirovaný. Treba sa s nadšením presvedčiť o tom, že to, čo milujete robiť je hodné povšimnutia a ocenenia. Akonáhle budete sebavedomí v tom, k čomu sami máte cítenie vykonávať, pocítia to aj zamestnávatelia a nebudú si vás chcieť odoprieť ani vymeniť. A toto by si mali uvedomiť aj samotní zamestnávatelia. Ak vo svojej firme vidia nadanie v ľuďoch vykonávať určité pozície, nezastrašiť ich hneď, že to, kde sú a nerobia dobre, preto by mali byť vyhodení, ale všimnúť si a pozdvihnúť ich v tom, v čom vidia, že budú excelentní. Talent človeka nie je nejaké vysoké nadanie. Nadanie má každý, a zvyčajne je to obyčajná maličkosť, s ktorou sa narodili. Napr. niekto vyniká v humore, iný v dokonalom rozpoznávaní ľudských pováh. Obe sú nadania, ktoré môžu využiť pri hľadaní svojho profesijného miesta.

            Už sám Maslow vo svojej psychologickej hierarchii potrieb spomenul našu najvyššiu, u každého vrodenú potrebusebaaktualizácie. Je to jediná hnacia sila človeka, proces stávania sa sebou. Je to „túžba stávať sa čoraz viac tým, čím človek je, stať sa všetkým, čím sa človek dokáže stať.“ Je teda o tom, úplne naplniť svoje vlastné životné poslanie, s ktorým sme sa narodili, teda robiť v živote to, k čomu máme  cítenie vykonávať. Zahŕňa to teda uvedomovať si vlastné vrodené predispozície vykonávať napr. nejaké povolanie, teda k čomu sme povolaní. Tvrdí, že keď sa ľudia môžu bezbranne vyjadriť a ukázať svoje talenty, vtedy sú šťastní a uspokojení.

            Túto koncepciu ďalej rozšíril Rogers, ktorý, povedala by som, že by mal hrať do karát práve zamestnávateľom. Pozmenil koncepciu „sebaaktualizovaného človeka“ na „plne fungujúci človek“, čo podľa neho nie je končený stav alebo cieľ, ale vyvíja sa počas celého života, je to proces. 3 najdôležitejšie komponenty, ktoré majú byť prítomné v človeku, a ktoré mu pomáhajú v raste vo svojom talente sú:

  • Nefalšovanosť (mať pocit, že môžem byť otvorený a bezpečne sa prezentovať úplne vo všetkom, čo som J )
  • Prijatie (byť videný a mať bezpodmienečnú sebaúctu)
  • Empatia (príležitosť byť vypočutý a pochopený)

            A toto, milí zamestnávatelia, je kľúčové práve aj pre vás. Otvorene, bez súdenia a ponižovania vytvárať priestor pre vašich zamestnancov tak, aby boli vypočutí a prijímaní v tom, v čom sa chcú vyjadriť alebo niečo zmeniť. Aktívne ich počúvať a možno sami uvidíte, že veci sa budú meniť k lepšiemu.

 

 

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.