KOUČ 104 hodín – Certifikovaný výcvik v koučingu

KOUČ 104 hodín – Certifikovaný výcvik v koučingu

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hod. ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Podporíme ťa k získaniu medzinárodných titulov a budeme ťa sprevádzať na celej tvojej ďalšej ceste koučingu. Tak neváhaj sa stať aj ty súčasťou našej Power Coaching rodiny!

Milí priateľ, skús si položiť nasledujúce otázky:
 • Vieš, čo v živote chceš dosiahnuť a kde chceš byť?
 • Pozri sa na svoju súčasnú situáciu a zhodnoť, kde sa nachádzaš, či si spokojný alebo sa chceš posunúť ďalej?
 • Chceš nájsť správny spôsob, ako sa posunúť vpred?
Ak túžiš nájsť odpovede, potom je náš kurz pre teba ako stovrený! Pomôžeme ti nie len nájsť cestu, ale privedieme ťa tam, kde by si chcel byť. 

ČO ZAHŔŇA KOMPLETNÝ BALÍK?
 • Certifikát o absolvovaní kurzu akreditovaného ICF s možnosťou získania medzinárodných certifikátov /napr. ACC, PCC, MCC/
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 • Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Používanie loga ACPC (Approved Coach by Power Coaching) k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Členstvo v klube absolventov KOUČ 104
 • 10 mentoringov s platnosťou 12 mesiacov od skončenia kurzu zdarma
 • Príprava na certifikáciu ACC /usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál

ČO VŠETKO NADOBUDNEŠ?
 • Prax v life, business a executive koučingu, dokonca aj v tímovom koučingu
 • Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
 • Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
 • Schopnosť presvedčiť na základe dôvery 
 • Schopnosť definovania očakávanych kvalitatívnych a kvantitatívnych výstupov
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenia sebareflexie v rámci koučovacieho procesu

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ?
 • Pre všetkých, ktorí chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • Pre všetkých, ktorí chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC)
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší...
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja

OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104 HODÍN:
Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória
 • Rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Cieľ koučingu - pozitívny, aktívny, etický
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /8 kompetencií kouča/
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
 • Praktické ukážky koučingu
 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
 • Koučingový rozhovor a silné otázky
 • Aktívny a pasívny jazyk
 • Komunikačné kanály
 • Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing
 • Základné metódy pre business koučing
 • Proces kontroly a zodpovednosť kouča
 • Samotné koučovanie s prítomnosťou kouča

AKO VYZERÁ ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA?
 • Uskutoční sa v posledný deň výcviku, pred 3 člennou komisiou
 • Pozostáva z vedomostí, ktoré získate priamo na kurze
 • Priebeh skúšky: 1. časť: písomná / test, 2. časť: ústna / koučingový rozhovor

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY KURZU:
18.04.2021 - 29.04.2021
12.06.2021 - 23.06.2021
13.09.2021 - 24.09.2021
20.11.2021 - 01.12.2021

Kurz je možné absolvovať aj prezenčne aj formou ONLINE. Kurz je špecificky rozdelený do jednotlivých etáp počas 12 dní, pričom posledný deň uzatvárame záverečnou skúškou.

CENA:
4100,00 Eur
s DPH
 • Ak si študent, psychológ, mamička na materskej, dôchodca alebo nezamestnaný, poskytneme ti zľavu od 10% - 70%!
 • Možnosť platby na splátky
 • Možnosť preplatenia celého výcviku úradom práce – napr. program REPAS

VÝHODY ONLINE KURZU:
 • Kurz môžeš študovať kdekoľvek a taktiež si nastavíš časový interval, ktorý ti vyhovuje
 • Budú ti posielané aj online nahrávky, ku ktorým sa môžeš kedykoľvek vrátiť
 • Dostaneš omnoho viac kvalitných vzorových prednášok, ukážok a koučovacích sedení
 • Dostaneš individuálny čas s mentorom (pri pezenčnom kurze táto možnosť KOUČ 104 nie je)
 • V rámci balíčka máš možnosť zopakovania celého výcviku KOUČ 104 ktorýkoľvek termín do 2 rokov úplne zdarma (aj prezenčného, aj online kurzu)

VÝHODY ACPC KLUBU, ktorého sa automaticky staneš členom nájdeš tu: https://www.powercoaching.sk/vyhody-pre-absolventov-s-titulom-acpc-approved-coach-by-power-coaching/
 
Ak máš akékoľvek otázky, prosím kontaktuj nás na: info@powercoaching.sk alebo 0948 168 011

TEŠÍME SA NA TEBA (budúceho kouča)!

Partner podujatia: StartitUP a Meeto
Položky kurzu

Cena: 2870€

Cena: 2870€

Cena: 2870€

Cena: 2870€
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, PhD., PCC

Lektorka, psychologička, koučka