Ako sa vysporiadať s kritikou

22.09.2020

Každý to poznáme. Máme čo robiť, aby sme sa naladili na tú inšpirujúcu pozitívnu vlnu, že sme so sebou spokojní. Že sa nám darí, máme kvalitné výsledky práce, s ľahkosťou zvládame starostlivosť o seba aj rodinu, jednoducho skvelý život...a zrazu na našu osobu počujeme kritiku. V osobnej komunikácii či dokonca aj v online svete, kam sme sa v týchto ťažkých časoch viac či menej stiahli. Čo s ňou? Ako sa s kritikou vysporiadať a nezblázniť sa? Alebo sa ňou dokonca inšpirovať?

Kritika je pojem pre úsudok alebo hodnotenie, dobré aj zlé. A samotné hodnotenie vychádza z určitých konkrétnych štandardov, presvedčení, noriem – či už vlastných, alebo noriem organizácie, v ktorej „kritik“ pracuje. Mnohí si slovo kritika spájame výlučne s negatívnou spätnou väzbou, čo ale nemusí byť vždy také jednoznačné. Existuje veľa dôvodov, prečo ľudia ponúkajú kritiku.

Negatívnou motiváciou pre kritiku môže byť žiarlivosť alebo neistota (v určitej pracovnej úlohe, vo vzťahu a podobne). Napríklad keď otec kritizuje deti, že nezavolali domov. Alebo vám niekto tvrdí, že ste sa obliekli nevhodne, povedali hlúposť, zle pripravili tabuľky a mnoho ďalších vecí. Stretávame sa s tým často, list by mohol pokračovať dlho. Dôležité je rozlíšiť, čo je za kritikou, ktorú vám ľudia ponúkajú. Hoci ide o diskusiu s negatívnym hodnotením, nie každá kritika má zlé úmysly - aj keď zdôrazňuje chyby a zlyhania. Je to v prípade keď ľudia kritizujú, aby tým poskytli určitý druh pomoci. Toto sa nazýva konštruktívna kritika. Prichádza zväčša od niekoho, komu na vás záleží, odkazuje na oblasť, v ktorej sa chcete zlepšiť, alebo aj špecifikuje, ako sa zlepšiť. Mnoho ľudí sa bráni, už len pri náznaku negatívnej spätnej väzby. Ale nikto nie je dokonalý. Skúsme sa zastaviť, spraviť akoby krok späť a zamyslieť sa. Je v poriadku myslieť na svoje silné aj slabé stránky.

Niektorí ľudia však skutočne kritizujú pravidelne, len aby si upevnili svoju nekončiacu túžbu po moci. Alebo sa cítia dobre, keď môžu ostatných zhadzovať. Spravidla to rozpoznáte, ak je kritika nepodložená. Napríklad vás začnú bezdôvodne kritizovať za váš vkus v hudbe. Ak spozorujete vzor pravidelnej negatívnej kritiky od tých istých ľudí, je možno na čase prerušiť s nimi kontakt. Aj keď sú vám blízki. Postaviť sa proti takýmto ľuďom je nevyhnutné pre budovanie vlastnej identity a flexibility. Aby ste neostali s pocitom odmietnutia a potom s malou dušičkou imúnni aj voči kritike, ktorá je konštruktívna a skutočne vás môže priviesť k zlepšeniu. Myslite na seba, neobávajte sa, čo si povedia druhí, napokon vy ste ten, kto vo vás žije 24 hodín. A už staroveký grécky mudrc a filozof Aristoteles vyhlásil: „Ak sa chceš vyhnúť kritike, nič nerob, nič si nemysli, nič nehovor.“ Kritika je a bude okolo  nás....ale nezáleží, ako vás vnímajú ostatní. Dôležité je, ako vnímate vy sami seba!

Keď sa pozriete do zrkadla, čo vidíte?

Keď myslíte na seba, čo si myslíte?

Keď rozprávate o sebe, čo poviete?

Ak chcete niečo podniknúť, urobíte to? Alebo si to vyhovoríte?

To sú dôležité otázky, ktoré treba mať na pamäti a skutočne si uvedomovať ako nás môžu naše vlastné presvedčenia blokovať od úspešných krokov smerom vpred. Od možnosti skutočne žiariť, dosiahnuť svoje ciele a cítiť sa silní. Aj v prípade, že začujeme kritiku. Lebo skutočne dôležité je práve to, ako vnímame sami seba. Naše myšlienky nám vytvárajú našu skutočnú realitu. A ja vás chcem povzbudiť, doprajte si čas, aby ste každý deň v duchu oslavovali svoje najlepšie vlastnosti a vytvorili si spôsob, ako seba považovať za prioritu. Pretože to je základ, z ktorého vychádza vaša voľba, rozhodnutia, činy a vnútorná sila. Aby ste dokázali napríklad aj rozlíšiť negatívnu kritiku od tej konštruktívnej. Prijať ju s otvorenou mysľou, a možno sa aj práve vďaka nej posunúť opäť k lepšiemu.

 

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.