Ako v skutočnosti funguje reč tela?

06.07.2020

Pravdepodobne ste počuli pravidlo komunikácie 7-38-55. 55% našej celkovej komunikácie sa odohráva prostredníctvom reči tela, 38% hlasovými signálmi a posledných 7% sa dodáva slovami. Prečo je to tak?

Počas života som sa často stretla so zle pochopenou neverbálnou komunikáciou. Možno sa tu nájde viac žien, ktoré si prežili, alebo prežívajú niečo podobné.

Stačí ak sa žena o seba aspoň trošku stará, dá si záležať na vhodnom účese, oblečení, k tomu pridá úsmev a hneď si veľa mužov myslí, že ste voľná a môžu vás baliť. A pritom si len plníme požiadavky našej  spoločnosti a  zamestnávateľa, že musíme vyzerať reprezentatívne a musíme byť komunikatívne.  Našli ste sa v tom aj vy?  

Čo je neverbálna komunikácia a reč tela?

Neverbálna komunikácia je komunikácia bez použitia slov, ako je  napríklad reč tela. Reč tela je jedna s foriem komunikácie zameranej hlavne na rôzne gestá a výrazy tváre. Na začiatku to nevyzerá moc zrozumiteľne - ako môže niekto niečo povedať bez použitia slov? Môžeme povedať „Milujem deti“ bez toho, aby ste to verbalizovali? Podľa odborníkov je podstatná časť našej komunikácie neverbálna. Každý deň reagujeme na tisíce neverbálnych narážok a správania sa, vrátane držania tela, výrazov tváre, očí, gestá a tón hlasu. Z našich podaní rúk až po naše účesy ukazujú neverbálne údaje o tom, kto sme, ovplyvňujú to, ako sa správame k iným ľuďom.

Pravdepodobne ste počuli pravidlo komunikácie 7-38-55.  55% našej celkovej komunikácie sa odohráva prostredníctvom reči tela, 38% hlasovými signálmi a posledných 7% sa dodáva slovami.

9 typov neverbálnej komunikácie

Vedecký výskum neverbálnej komunikácie a správania sa začal publikáciou Charlesa Darwina Vyjadrenie emócii u človeka a zvierat z roku 1872. Odvtedy sa uskutočnilo veľa ďalších výskumov týkajúcich sa neverbálnej komunikácii. Aj keď sú nevedomé signáli jemné, výskum identifikoval 9 typov neverbálnej komunikácie, vrátane podnetov správania sa.

Výrazy tváre

Výrazy tváre sú zodpovedné za veľkú časť neverbálnej komunikácie. Zvláštne, koľko informácií možno sprostredkovať s úsmevom alebo mračením. Pohľad na tvár osoby je často prvá vec, ktorú vidíme, ešte predtým, ako ju začujeme, čo nám hovorí. Zatiaľ čo neverbálna komunikácia a správanie, sa môžu medzi kultúrami výrazne meniť a odlišovať, výraz tváre pre šťastie, smútok, hnev a strach sú na celom svete podobné.

 

Gestá

Úmyselné pohyby a signály sú dôležitým spôsobom komunikácie bez slov. Bežné gestá zahŕňajú mávanie, ukazovanie a použitie prstov na označenie číselných znakov. Ostatné gestá sú svojvoľné a súvisia s kultúrou. V prostredí súdnej siene je známe, že právnici využívajú rôzne neverbálne signály, aby sa pokúsili ovplyvniť názory porotcov. Advokát sa môže pozerať na svoje hodinky, aby naznačil, že argument oponenta je zdĺhavý. Tieto neverbálne signály sa považujú za také silné a vplyvné, že niektorí sudcovia dokonca upravujú, aký typ neverbálneho správania je povolený v súdnej sieni.

Paralingvistika

Paralinguistika sa týka hlasovej komunikácie, ktorá je oddelená od skutočného jazyka. Patria sem faktory, ako sú tón hlasu, hlasitosť, skloňovanie a výška tónu. Zvlášť vplyv silného tónu, ktorý môže mať vplyv na význam vety. Ak sa poslucháči ozývajú silným hlasom, môžu interpretovať súhlas a nadšenie. Rovnaké slová, ktoré hovoria váhavo, môžu naznačovať nesúhlas a nezáujem. Zvážte všetky rôzne spôsoby, ako by zmena vášho tónu hlasu mohla zmeniť význam vety. Kamarát sa vás môže opýtať, ako sa vám darí, a vy  môžete odpovedať štandardom „Som v poriadku“, ale ako v skutočnosti hovoríte, tieto slová môžu odhaliť obrovské množstvo toho, ako sa skutočne cítite. Chladný tón hlasu môže naznačovať, že v skutočnosti nie ste v poriadku, ale nechcete o tom diskutovať. Jasný a šťastný tón hlasu ukáže, že sa vám skutočne darí celkom dobre. Zastretý, skleslý tón by mohol naznačovať, že sa naopak nemáte dobre, a že by sa váš priateľ možno mal pýtať viac.

Reč tela a držanie tela

Pozícia a pohyb môžu tiež sprostredkovať veľké množstvo informácií. Zameriavajú sa na vzpriamený  postoj, kríženie rúk a kríženia nôh, jemné dotknutie ramena alebo lakťa druhej osoby, alebo rozšírenie zreničiek . Aj keď toto neverbálne správanie môže naznačovať pocity a postoje , výskum naznačuje, že reč tela je oveľa jemnejšia a menej definitívna, ako sa pôvodne predpokladalo.

Osobný priestor

Ľudia často hovoria o potrebe „osobného priestoru“, ktorý je tiež dôležitým typom neverbálnej komunikácie.  Veľkosť vzdialenosti, ktorú potrebujeme, a veľkosť priestoru, ktorý považujeme za bezpečný, je ovplyvnený celým radom faktorov vrátane sociálnych noriem, kultúrnych očakávaní, situačných faktorov, osobnostných charakteristík a úrovne povedomia.

 

Očný kontakt

Oči zohrávajú dôležitú úlohu v neverbálnej komunikácii a tiež pohľad, pozeranie a mrkanie sú dôležitými faktormi pri neverbálnom správaním. Keď sa ľudia pozerajú na iných ľudí alebo na veci, ktoré sa im páčia, miera mrkania sa zvyšuje a zreničky sa rozširujú. Pohľad na inú osobu môže naznačovať celý rad emócií vrátane nepriateľstva, záujmu a príťažlivosti. Ľudia tiež používajú oči ako prostriedok na určenie, či je niekto úprimný.  Normálny, stály očný kontakt je často braný ako znamenie, že človek hovorí pravdu a je dôveryhodný. Na druhú stranu je často vidieť, že ak sa očami vyhýbame a nastane neschopnosť udržať očný  kontakt, môže nám to naznačovať, že niekto klame.

Dotyky

Komunikácia prostredníctvom dotyku je najstarším dôležitým neverbálnym prejavom. Dotyky sú veľmi dôležité v komunikácii, ktoré sú jedným zo základných ľudských zmyslov. Sú také prirodzené a samozrejmé, že si ich obrovskú silu si neuvedomujeme. Pritom obyčajný dotyk povie o človeku viac, ako by sme očakávali. Či už sa nevedomky vyjadrujú pocity pozitívne, ako napr. podpora, náklonnosť alebo uznanie v podobe objatia, bozku, alebo negatívne, či agresívne, ktorých prejavom v rámci haptiky je úder, odstrčenie, sú dôležitou súčasťou komunikácie, ale aj každodenného života. Dotyk je nepochybne dôležitý pre každého, pretože pri dlhodobej dotykovej absencii nastáva tzv. dotykový hlad, čo má vplyv i na povahu človeka.

Ženy majú tendenciu používať dotyk na sprostredkovanie starostlivosti a obáv. Muži na strane druhej častejšie používajú dotyk na presadzovanie moci alebo kontrolu nad ostatnými.

Vzhľad

Náš výber farby, oblečenia, účesov a ďalších faktorov ovplyvňujúcich vzhľad sa tiež považuje za prostriedok neverbálnej komunikácie.  Výskum psychológie farieb ukázal, že rôzne farby môžu vyvolať rôzne nálady. Vzhľad môže tiež zmeniť fyziologické reakcie, úsudky a interpretácie. Len pomyslite na všetky jemné úsudky, ktoré rýchlo urobíte o niekom na základe jeho vzhľadu. Tieto prvé dojmy sú dôležité, napríklad na pohovore, kde by sa mali uchádzači o zamestnanie vhodne obliecť. Vzhľad môže hrať úlohu pri vnímaní ľudí a dokonca aj v tom, koľko zarobia. Jedna štúdia zistila, že právnici, ktorí boli hodnotení ako atraktívnejší ako ich menej atraktívny kolegovia, zarobili takmer o 15 percent viac.

Objekty

Objekty a obrázky sú tiež nástrojmi, ktoré môžu byť použité na neverbálnu komunikáciu. Napríklad na online fóre si môžete vybrať avatara, ktorý bude reprezentovať vašu identitu online a oznamovať informácie o tom, kto ste a čo sa vám páči. Ľudia sa často obklopujú vecami, ktoré sa im páčia a sú pre nich dôležité. Napríklad aj uniformy sa môžu použiť na prenos ohromného množstva informácií o osobe. Vojak, policajt bude nosiť uniformu a lekár biely laboratórny plášť. Na prvý pohľad bude toto oblečenie ľuďom hovoriť, čo človek v živote robí.

Slovo

Neverbálna komunikácia zohráva dôležitú úlohu v tom, ako sprostredkujeme ostatným význam a informácie, ako aj interpretujeme činy ľudí okolo nás. To, čo človek skutočne hovorí, spolu s jeho výrazmi, vzhľadom a tónom hlasu, vám môže povedať veľa o tom, čo sa tento človek naozaj snaží povedať.

Slovo na záver

Nebojte sa!

Učíme sa celý život, k učeniu patrí aj spôsob verbálnej aj neverbálnej komunikácie. Dôležité je ak si uvedomíme ako komunikujeme a čo komunikujme a môžeme sa pokúšať o zmenu k tej najlepšej komunikácii akú dokážeme. Aj keď to môže byť teraz zdrvujúce - môže to byť tiež najlepšia časť vášho zážitku z učenia. Nájdite si čas a preskúmajte jednotlivé témy komunikácie.

 

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.