Ako využiť svoje nedostatky v prospech ?

Tak ako silné stránky, aj tie slabé sú našou súčasťou. Využívame ich v bežnom živote, v práci, vo vzťahoch... Avšak v našej snahe rásť, nás mnohokrát brzdí zbytočné zaoberanie sa elimináciou našich nedostatkov. Ako ich využiť vo svoj prospech ? Možno ste sa nad touto otázkou zamýšľali, možno vôbec. Koučka a psychologička Mgr. Silvia Langermann, PCC vysvetľuje, ako pracovať nie len so silnými, ale aj slabými stránkami a ako ich naplno využiť.

Silné a slabé stránky. Čo je podstatné si uvedomiť pred ich samotnou identifikáciou? Čím sú ovplyvnené?

Môžu byť ovplyvňované vrodeným charakterom, výchovou, vzdelaním, skúsenosťami a samozrejme aj tým, ako veľa o nich vieme a ako ich využívame resp. nevyužívame. Silné a menej silné stránky sú jednoducho súčasťou nášho života a vedia o nás povedať veľa. Niekedy sa silná stránka môže javiť ako slabá a vôbec nám v danej situácii nepomôže a naopak, slabá stránka vyjde v inej situácii ako naše pozitívum a napríklad nás môže posunúť ďalej. Preto je dôležité uvedomiť si, že silné stránky musia mať našu každodennú pozornosť. Mali by sme sa o ne starať, venovať im čas, rozvíjať ich a hlavne ich aj využívať. Súčasne nás vedia nasmerovať k tomu, čo je to pravé naše.
 

Ako si ich pomenovať a zaradiť ?

V prvom rade je dôležité sebapoznanie. Keď sme vyrastali, formovali nás prevažne rodičia, ich postoje a názory. Následne sa k tomu pridalo okolie, spoločnosť, čo sa má a čo nie, čo by sme mali dokázať a čo pre nás nie je vhodné. Výsledok = Som toto vôbec ja? A v tomto uvedomení začínajú procesy hľadania sa. Potrebujeme sa nad sebou zamyslieť, dozvedieť sa o sebe niečo viac. Môžeme si položiť otázky ako napr.: Kto som ? Čo je to – naozaj moje ? Žijem svoj život alebo život niekoho iného ?.. Aby sme ich dokázali rozpoznať je podstatné naučiť sa sebareflexii. Čím viac spoznávame sami seba a ovládneme svoju myseľ, tým viac sme naplnení v každodenných činnostiach a sme jedineční v tom, čo robíme.
 

Spomenuli ste sebareflexiu. Prečo sa považuje za podstatnú resp. ako môže napomôcť pri vnímaní seba samých?

Podľa Sokrata sebareflexia predstavuje rozumové sebapoznanie, opierajúce sa o psychologické pozorovanie poskytujúce vedenie, ktoré je hlavnou cnosťou ľudskej činnosti. V princípe ide o pozorovanie seba samých. Je to schopnosť, ktorej zdravá prítomnosť je veľmi užitočná, dokonca jej neprítomnosť môže byť užitočná tiež. Osoba ktorá ju nemá, vlastne nemá žiadnu „stopku“. Nehanbí sa vystupovať na verejnosti, spievať bez talentu a sluchu alebo nosiť vyzývavé oblečenie. My ostatní, čo sebareflexiu máme, máme aj väčšiu tendenciu vnímať naše chyby, ktoré môžu byť práve tou „stopkou“, pre vykonávanie určitých činností. Mnohokrát býva to, čo si o sebe myslíme, veľmi skreslené. Tu by som spomenula tzv. Dunning Krugerov efekt, ktorý vysvetľuje jav, že keď vlastne o danej veci nevieme nič, tak si veríme oveľa viac než osoby, ktoré majú dostatok informácií. Dokonca osoby, ktoré nevedia o danej oblasti nič, prípadne si minimálne dôverujú rovnako až viac než experti, ktorí danú problematiku poznajú dokonale. Na základe toho môžeme tvrdiť, že čím menej vieme o téme , tým viac sa môžeme cítiť ako experti.
 

Ako veľmi môže naše vnímanie seba samých ovplyvňovať aj naše konanie ? Čím je podmienený stav našej mysle?

Stav našej mysle a tým pádom aj konanie je silno podmienené tým, ako sa so sebou rozprávame, takže práve tou spomínanou sebareflexiou. To znamená, že ak sme zameraný na nedostatok a na problém, naše konanie sa bude automaticky uberať rovnakým smerom.
 

Viete nám uviesť aj príklad ? Čo to v praxi znamená?

Predstavme si vaňu plnú vody. Voda predstavuje vnímanie seba samého na základe nášho konania, teda ako konáme, ako sa nám darí, ako sa vnímame. Ak si vyberieme nejakú časť z nášho dňa, kedy sa nám práve niečo nepodarilo (môže to byť napríklad len hodina z celého dňa) a prirovnáme ju k nádobke, ktorou z vane vyberieme 4 – 5 litrov vody, ktorú následne znečistíme. Napríklad sa z nej stane smradľavá, špinavá voda, ktorú nechceme. To znamená, že vlastne už nechceme uvažovať nad danou situáciou, ktorá sa nám nepodarila a vylejeme vodu späť do vane. Avšak napriek tomu, že sme sa touto situáciou už viac zaoberať nechceli, všetka voda vo vani sa nám znečistila. V prípade, že špinavú vodu z vane vypustíme a ráno ju napustíme čistou, špinavý nános napriek tomu ostáva. To znamená, že sebareflexia má hodnotu len vtedy, ak sa síce budeme zaoberať tými 4 - 5 litrami vody, ale vrátime ju do vane prefiltrovanú a čistú!
 

Ako môže v tomto procese napomôcť koučing?

Koučing je jeden z prístupov, ktorý prepracovaným spôsobom uvoľňuje náš potenciál. Vo vzťahu kouča a koučovaného vychádza kouč z presvedčenia, že koučovaný má v sebe všetky zdroje, aby sám seba riadil a rozvíjal. Koučing považujem za efektívnu metódu, ktorá najlepšie napomáha k sebapoznaniu vďaka otázkam, ktoré kouč kladie a vlastným odpovediam koučovaného. V sebapoznaní je teda princíp ten, že ja ako kouč ho neopisujem, ale opisuje sa sám.
 

Ako pracovať s našimi silnými stránkami? Ako teda môžeme identifikovať naše nedostatky a využiť ich v prospech?

Ide jednoducho o rozhodnutie, ako sa budeme na seba pozerať. Každopádne ešte predtým, ako si sami diagnostikujeme množstvo chýb, začneme sa obviňovať, prípadne upadneme do ľútosti, je dôležité sa zamyslieť, či si náhodou všetko to čo nevieme, vlastne už aj neuvedomujeme. Či to nie je práve ten proces, v ktorom už rastieme. Mnoho krát sa na ceste rastu zastavíme iba preto, že sme stratili motiváciu rásť. Myslíme si, že nám to jednoducho nejde a sme chyboví. Chyba ako taká je veľmi relatívna vec, dokonca som presvedčená o tom, že vnímanie svojich chýb môže ovplyvňovať celkový náš emočný stav a zároveň aj našu spokojnosť. Ak sa napríklad budem sústrediť len na svoje chyby, nemám šancu rásť a posúvať sa ďalej. Naopak, budeme si neustále pripomínať čo nevieme a v čom sme nedostatoční. Tento spôsob vnímania je deštrukčný.
 

Čo odporúčate našim čitateľom ?

Od koho by si nezobrali radu, neberte ani kritiku! Často prijímame kritiku alebo názor od človeka, od ktorého by sme napríklad radu nikdy neprijali. Zamyslite sa: kto vás kritizuje ? A v akej oblasti ? Dajme si záväzok, že si budeme pripúšťať k srdcu len tú kritiku, ktorá ide od človeka, ktorý je v danej oblasti ďalej než vy sami a pozorujte, ako bude kritika smerovaná na vás ubúdať. Kritiku budete dostávať minimálne, pretože ak je niekto v danej oblasti, o ktorej sa rozprávate ďalej ako vy, tak presne vie , akú dlhú cestu ste si museli doteraz prejsť aby ste sa sem dostali. Skúste byť na seba iní! Možno aj prísnejší, ale objektívni a smerujúci k rastu. Ak nebudeme mať zdravú sebareflexiu, hrozí nám, že rásť ani nebudeme, pretože si budeme myslieť, že sme bezchybní, dokonalí a ten motív stať sa lepším tam nebude. Buďte vy ten, ktorý bude pomenovávať vlastné nedostatky a sami si zvoľte cestu, ako ich odstránite. Buďte sami sebe koučom! Pretože ak ste zameraní na problém, tak riešite stále len problém, ale ak ste zameraní na riešenie, tak ste zameraní vlastne na zmenu k lepšiemu!

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.