Asertívna - nenásilná komunikácia. Alebo, aby pohár nepretiekol :)

03.07.2020

Slovo asertivita nie je chápané vždy správnym spôsobom. Neoprávnene sa toto slovo považuje občas za akési synonymum agresivity, aj keď jeho skutočný význam je pozitívny. Je popri agresivite a pasivite tretí spôsob medziľudského správania.

Je to zručnosť, ktorá vám umožňuje vyjadriť osobné názory, rešpektovať ostatných a stanoviť si hranice. Jedným z najbežnejších znakov asertívnych ľudí je láska, ktorú majú k chybám iných. To zanemená, že ich nekritizujú ani nezanedbávajú, alebo sa necítia ľahostajný. Naopak, prijímajú ich a snažia sa im porozumieť. Preto je asertivita dôležitým aspektom nenásilnej komunikácie.

 

Asertivita je typické správanie pre ľudí, ktorí dokážu presne a jasne definovať svoje city, myšlienky, názory a pod. Takýto človek má pozitívny vzťah k ľuďom, vie ich počúvať a je ochotný pristúpiť aj na kompromis. Asertívne správanie vnáša do vzťahov pohodu a pokoj, prirodzenosť a istotu každého účastníka.

Výchova v západnej spoločnosti však často vedie ľudí  k posudzovaniu, k súťaživosti  a ku kladeniu požiadaviek na komunikáciu s ľuďmi v termínoch. Pri takejto komunikácii často dochádza k nedorozumeniam.  Efektívna komunikácia neprichádza vždy. Obvykle existuje  viac predpokladov ako jasné a presné interpretovať. Preto bola vytvorená empatická komunikácia, známa aj ako nenásilná. Tento nástroj bol vytvorený, aby dal potrebné zručnosti na vzájomné vzťahy a vzniesol súlad s našimi hodnotami. Okrem toho, aby sme sa vyhli možným konfliktom a nedorozumeniam, umožňuje nám to riešiť emocionálne a racionálne konflikty. Empatická komunikácia nám pomáha praktizovať aktívne počúvanie založené na vzájomnom porozumení.

Nenásilná komunikácia

Empatia, schopnosť vcítiť sa do topánky niekoho iného, je tiež súčasťou tohto typu komunikácie. Dôležitá je aj znalosť verbálnej a neverbálnej komunikácie, či už k sebe alebo iných. Cieľom empatickej komunikácie je nadviazať úprimný a autentický vzťah medzi rečníkom a poslucháčom.

Niektoré výhody tejto komunikácie sú nasledovné:.

Uspokojenie osobných vzťahov.

Nenásilná komunikácia vsádza na stručné, presné vyjadrenie správy. Jeho cieľom je zlepšiť porozumenie. Takýto výraz ponecháva menej priestoru na kritiku a viac priestoru na efektívnu výmenu správ.

Ak svoje obavy zdieľate asertívnym spôsobom, dávate druhej osobe príležitosť porozumieť im a podeliť sa o ne.

Riešenie konfliktov

Kľúčom k správnej nenásilnej komunikácii je hovoriť z vlastnej perspektívy.  Týmto spôsobom sa nikto nemôže hádať s tým, s kým komunikuje. Je to preto, že správa patrí tomu, kto ju vyjadruje. Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby niekto interpretoval vašu správu ako nejaký  útok, použite výrok „ Ako sa cítim.“

Tu je príklad. Dalo by sa povedať: „ Dohodli  sme sa na  stretnutím pred hodinou, ale vždy meškáš. Si tak sebecký.“ Namiesto toho skúste povedať: „ Mám pocit, že ma vždy necháš čakať tak dlho, nechcem na teba tak dlho čakať, cítim sa taká bezmocná keď meškáš.“

Nahraďte obvinenia a kritiku správami o tom, ako to cítite vy. Vaša komunikácia tak nebude taká negatívna. Môžete sa vyjadriť bez toho, aby sa druhá osoba urazila. A namiesto podráždenia budete obaja schopní nájsť riešenie problému.

Poctivosť

Musíte vedieť, ako povedať „ nie“, a prijať zápornú odpoveď. To je jediný spôsob, ako byť úprimný k sebe a k ostatným. Ale byť skutočne majstrom nenásilnej komunikácie, je už ďalší krok. Musíte eliminovať akékoľvek špekulácie alebo deštruktívne komunikačné správanie.

Rozvíjanie schopností počúvania a porozumenia

Nenásilná komunikácia podporuje rozvoj empatie. Vnímame empatiu ako súcit, spôsob pochopenia toho, čo sa deje vo vnútri každého z nás. Znamená to vziať na vedomie pocity, myšlienky a úsudky. Ide o nevyhnutné spojenie, ktoré nás ochromí alebo spôsobí mentálne bloky. Tento typ komunikácie podporuje aj iný druh empatie. To je schopnosť emocionálne porozumieť druhej osobe. Nielenže nám to umožňuje pochopiť nápady a myšlienky, ale aj emócie a pocity.

Správanie, ktoré bráni nenásilnej komunikácii

Rovnako ako nenásilná komunikácia ponúka veľa výhod, existujú aj iné komunikačné štýly, ktoré potláčajú pozitívnu komunikácia. Bránia rozvoju tohto typu komunikácie. Pozrime sa na niektoré z týchto komunikačných štýlov.

Morálny názor

Moralistické súdy sú neosobnou formou vyjadrenia. Nerozprávajú, čo ten druhý človek skutočne cíti, iba to, ako je to zaužívané v spoločnosti. Majú rôzne formy, napríklad kritiku, obťažovanie, urážky alebo cynizmus. Rozumné je na nahradiť ich za objektívne pozorovania. Povzbudzuje ľudí, aby sa vyhýbali súdeniu iných a namiesto toho sa sústredili na to, čo cítia. „Správa, ktorú si mi dal, je katastrofa. Nemôžeme to nikomu dať:“ Dalo by sa to zmeniť v časti „V správe, ktorú si mi dal, je niekoľko nápadov, ktoré musíme objasniť. Skús ich zmeniť skôr, ako ich poskytnete klientovi.“

Porovnanie s ostatnými ľuďmi

Žiadosti, požiadavky, trestné činy ....... Používame všetky druhy nástrojov, aby nás niekto iný pochopil. Nakoniec sú to hrozby, ktoré naznačujú vinu alebo trest, ak nedostaneme to, čo chceme. To sú len ďalšie formy manipulácie a agresívnej komunikácii.

Odmietnutie zodpovednosti

Spôsob, ako ľudia popierajú zodpovednosť, je použitie neosobného alebo podmieneného jazyka. Ľudia sa často odvolávajú  na svoju, minulosť alebo skúsenosti. Ide o to, aby sme sa vyhli dôsledkom zodpovednosti za to, čo sa stalo. Ako vidíte, nenásilná komunikácia si vyžaduje značné osobné úsilie všetkých strán. Výhody nenásilnej komunikácie však spôsobujú, že úsilie stojí za to.

„Nekritizujte ľudí – správajú sa tak, ako by sme sa za podobných okolností správali aj my. Miesto toho ich vypočujte„

  Abraham Lincoln

Prajeme Vám veľa asertívnej komunikácie!

 

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.