Change management

Proces uskutočnenia zmien v spoločnosti, ich aplikácia v praxi a predovšetkým ich pozitívne prijatie - ako úspešne zvládnuť proces zmeny? Ponúkame 1 a viac dňové školenia, na ktorých sa detailne zameriame na change management vo Vašej spoločnosti, priamo podľa Vášho aktuálneho stavu.

OBSAH ŠKOLENIA

Zistenie aktuálneho stavu
- vyhodnotenie potreby zmeny a jej prínosu
- diagnostika príčin
- prínosy a riziká zmeny
- identifikácia riešení

Nastavenie procesu zmeny
- nastavenie cieľa, spôsoby uskutočnenia zmeny, zvolenie spôsobu zmeny, aj s ohľadom na typológiu ľudí v spoločnosti, určenie zodpovedných osôb, oznámenie zmeny a následná komunikácia a prístup, plánovanie implementácie, časový harmonogram

Aplikácia a riadenie implementácie zmeny
- prijatie zmeny, možné hrozby zlyhania zmeny a prijatie potrebných opatrení, vyvolanie pozitívneho prístupu k zmene, riešenie negatívneho prístupu k zmene, podpora v procese zmeny, reakcie na zmeny a príprava na situácie, dôvera v zmenu, úspech prijatej zmeny

Stabilizácia zmeny
- nástroje úspešnej stabilizácie zmien
- preventívne opatrenia

Praktické zameranie
- techniky aplikované na praktické prípady