Čo je to vlastne emocionálna kríza? Ako ju pochopiť k vyliečeniu?

06.07.2020

Človek v krízovej situácií akoby stál v prázdnote, nevediac, kam sa pohnúť a či vôbec má zmysel sa pohnúť. Má často prehnané emocionálne reakcie, ktoré zle vplývajú aj na jeho okolie, ktoré to ťažko znáša, a niekedy danému jednotlivcovi nerozumie. Kríza je normálny, pozitívny ľudský jav. Ako sa s ňou popasovať?

              Životný partner je ako vystrihnutý z obrázku, ste zabezpečení z úžasným domom na odľahlom mieste so zdravými deťmi, a potom u mnohých nasleduje z naoko ničoho nič krach. Rozvod, rozchod, úmrtie, klimaktérium ... Veci, ktoré vyvolávajú sled emocionálnych reťazových reakcií, ktoré sú niekedy naozaj neskutočne neúnosné. Zostáva len strach, bezmocnosť a ochromenie, slovom: kríza.

           Kríza je pojem z medicínskej terminológie. Chápe sa ako rozhodujúci zvrat v priebehu choroby, ktorý vedie k uzdraveniu. A toto je naozaj silné uvedomenie. Stačí si len uvedomiť túto vetu a človeku môže zostať naozaj ľahšie. Korene má v gréckom slove crisis, ktorého pôvodný význam je rozlúčka, oddelenie alebo voľba. Človek jednoducho zrazu stojí pred rozhodnutím, veľmi dôležitým, ktorý ho ale nikam inam neposunie, len k rastu. Ak sa niekto ocitá v emocionálnej kríze, zrazu stráca všetko, v čom videl svoju istotu, bezpečie. Pridružujú sa zmätené neisté myšlienky na budúcnosť posplietané s depresivitou, zúfalstvom a bezvýchodiskovosťou. To, ako sa so životnou krízou človek popasuje veľa závisí od toho, ako krízy zvládali jeho rodičia. Či boli viac úzkostlivejší a už z malého problému robili drámy, čo dieťa nasalo, alebo to boli silné osobnosti, ktoré prekonávali ťažkosti s nadhľadom a trpezlivosťou, aj toto všetko sa na nás podpisuje.

          Človek v krízovej situácií akoby stál v prázdnote, nevediac, kam sa pohnúť a či vôbec má zmysel sa pohnúť. Má často prehnané emocionálne reakcie, ktoré zle vplývajú aj na jeho okolie, ktoré to ťažko znáša, a niekedy danému jednotlivcovi nerozumie. Je to určitý proces, ktorý sa môže zvrtnúť aj do neschopnosti včleniť sa znova do spoločnosti. Zoberme si ženy, ktoré z rodinných dôvodov a angažovanosti iba pre rodinu dávno zabudli budovať si pevnú sieť sociálnych väzieb. V domácom prostredí sa dostali do izolovanosti a nadmernej závislosti od svojho partnera. Je vždy lepšie si to uvedomovať skôr, že toto môže byť časom veľkým problémom v manželstve a hlavne v osobnom živote ženy a začať konať proti tomu.

          Keď sa vám zosype domček z karát, ktorý ste tak dlho budovali a očakávali len radosť a šťastie, opantá vás strach. Strach, zvaný úzkosť je sprievodný pocit každej zmeny. S duševným krachom súvisí aj spochybnenie vlastnej identity. Začínate sa pýtať kým vlastne ste, kam kráčate a čo je vlastne cieľom. Zrazu človek nevie, čo bol a ešte menej, čím je. Ako novorodenec sa potrebuje prispôsobovať novému prostrediu, ten tlak z matkinho lona, ktoré prežíva pre neho znamená neuveriteľný stres. Sprevádza ho strach o prežitie. A presne takto to je s nami aj počas krízy. Ak sa neprispôsobíme tomuto nevyhnutnému šokujúcemu procesu, znamená to pre nás istú malú duševnú smrť. Ak niekto odmieta krízu, teda vzpiera sa realite, potápa sa ešte do väčšieho úpadku. Len schopnosť prijať skutočnosť otvára výhľad do nových alternatív, ktoré životu môžu dať nový zmysel.

         Dobre si zapamätajte. Každá kríza má svoj priebeh, začiatok, dozrievanie, vyvrcholenie a aj ten koniec, na ktorý niekedy dlho čakáme. Nemožno ju obísť, potláčať, je to vždy určitý signál pre náš život, na ktorej máme podiel aj my. Netreba ju ignorovať ani zľahčovať, ale naopak, konať, integrovať, cez prijímanie a nový pohľad ju liečiť, rásť, inak sa vracia do duše zadnými dvierkami. Kríza prináša aj šancu. To znamená, že od toho, ako vie človek s krízou narábať, a najmä do akej miery je schopný sa z nej poučiť, závisí od spôsobu jeho nazerania. Jeden pár mal jasnú predstavu o budúcnosti. On sa chcel venovať svojmu povolaniu a ostať s rodinou v dome na okraji mesta a ona sa oddala rodinnému domáckemu životu. Pekný plán, no život ho zmenil, on zahynul pri autohavárií, žena zostala sama s 2 malými deťmi, bez vzdelania a dostatočného príjmu. Napriek veľkému žiaľu však našla v sebe silu, a s pomocou najbližších sa rozhodla podnikať v tom, čo ju najviac bavilo, varenie. Nakoniec si vedela sebaisto povedať, že smrť jej manžela malo aj pozitívnu stránku – objavila jej vlastnú sebestačnosť a mohla sa popri domácnosti aj plne realizovať.

          Alebo klasický príklad manželov, 50-tnikov, kde muž starnúcu manželku po 30-tich rokoch spolužitia opustí a vymení za o dvadsať rokov mladší model, čo jeho krízu stredného veku iba oddiali nabok, no nevyrieši ju.

     Neostáva teda nič iné, iba:

1. Z času na čas predvídajte. Predstavte si, čo konkrétne môže v budúcnosti spôsobiť krízu, a pokúste sa urobiť si plán, ako sa zachováte, ak jedného dňa nastane.

2. Krízy sú šance. Zmierte sa so skutočnosťou takou, aká je, konanie je najlepší zdroj energie, tá cesta prinesie vždy niečo o kúsok lepší život, aj keď o tom ešte nevieme a odmietame si pripúšťať kvôli strachu.

3. Vážte si seba. Aj počas tých ťažkých dní si doprajte oddych, vybehnite na nákupy, do baru s priateľmi, pýtajte sa, čo Vás pred tým robilo šťastnými a skúste to robiť znova.

4. Dajte žiaľ do kreativity. Vypíšte sa, namaľujte si to. Ak máte pocit strachu, vedome sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite!

5. Dobrá rada je nad zlato. Neostýchajte sa a vyhľadajte ľudí, ktorým dôverujete a vyrozprávajte sa. Dobrý rozhovor Vám poskytne nové názory a možno aj východisko. Nabudúce to môžu byť oni, ktorí to budú potrebovať, tak smelo do toho.

6. Profesionálna pomoc. Ak nemáte priateľov a Vaša situácia je až moc vážna, alebo viete že rady blízkych Vám nepomôžu, vyhľadajte profesionálnu pomoc, terapeuta, ktorý Vám dá zaiste nadhľad.

 

           Pri depresívnych myšlienkach je potrebné povedať si „stop“ a zaoberať sa aj nasilu vecami, ktoré vám pred tým robili radosť. Pokúste sa zostať „tu a teraz“ a zbytočne sa netrápte! Keď sa vám trocha vyjasní obzor, usilujte sa po krôčiku predstavovať svoju budúcnosť. Ak sa pred vami jej obraz stráca, znamená to, že ste ešte neprekonali svoj vrchol krízy. Vedzte však, že ho prekonáte, lebo každá kríza má svoj vývoj a koniec.

 

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.