Efektívne vedenie tímu

19.06.2020

Pravým vodcom tímu sa človek môže aj stať. Hovorí sa, že vodcom sa musíme už narodiť, ale podľa nás si stačí ozrejmiť pár detailov, ktoré sú s úspešným vedením spojené a zmeniť staré vzorce správania, o ktorých sme si mysleli, že boli tie najsprávnejšie.

„Úspešní vodcovia ľudí majú schopnosť popoháňať seba a ostaných k činom, pretože rozumejú neviditeľným silám, ktoré nás určujú.“ – Tony Robbins

              Pravým vodcom tímu sa človek môže aj stať. Hovorí sa, že vodcom sa musíme už narodiť, ale podľa nás si stačí ozrejmiť pár detailov, ktoré sú s úspešným vedením spojené a zmeniť staré vzorce správania, o ktorých sme si mysleli, že boli tie najsprávnejšie. Prvým pravidlom v hierarchii efektivity pravého vodcu je – nie som na to sám. Som spoluúčastník procesu, za ktorý som zodpovedný, ale neberiem si všetku zodpovednosť za seba, nedirigujem. Dirigovanie, kritizovanie, pocit, že iba ja musím mať pravdu a takto a takto sa pôjde, to je diktatúra. S vodcovstvom to nemá nič spoločné. Vodca je ten, ktorý má svojich ľudí viesť, tvoriť spoločnú harmóniu a konsenzus. Vytvoriť špičkový tím s tým, že vie presne, kto na čo má, komu môže delegovať prácu.  V druhom rade má v sebe vášeň a zápal pre to, k čomu smeruje, čo chce, aby firma dosahovala. A v tomto je dôležité spojiť sa práve s ďalšími ľuďmi vo vašom tíme, ktorú s vami túto vášeň zdieľajú. Úspešní lídri často zápal využívajú ako podmienku pre prijatie člena do vlastného tímu. Pretože len zápal dokáže tvoriť jednotu, podporovať zdravú atmosféru a komunikáciu, zostať čo najviac pozitívny. To znamená, že vodcovi nestačí byť zapálený pre vec sám. Musí sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú rovnako zapálení pre organizáciu alebo odbor, v ktorom pracuje. Od tohto v prvom rade závisí úspech celej firmy.

              Ďalej je na rade komunikácia. Ak je so zápalom, silou a schopnosťou inšpirovať, to je jednou z tých hnacích síl, ktoré určujú napredovanie. Komunikácia je aj meradlom vzťahov, porozumenia a následne celej atmosféry. Efektívny vodca je priateľský, otvorený a primerane kritický. Byť kritický s láskavosťou, to je umenie. Úspešní manažéri sa stále učia a napredujú v novinkách, hľadajú ďalšie riešenia, ako posunúť a pozitívne ovplyvňovať svoj tím ešte vyššie, lepšie. Dr. Sirolli, svetoznámy expert na ekonomický rozvoj, prišiel na skutočnosť, že slovo „my“ je efektívnejšie ako iba „ja“. Ďalej neradí ísť do žiadnej spoločnosti s vopred sformovanými názormi. Je najprv lepšie byť ticho a počúvať a hlavne sa tiež pýtať, ak ste v spoločnosti nový.

            Nové prístupy k riešeniu dlhodobých problémov, inšpirujúce vodcovstvo, zaujímavé spôsoby jednania ako odovzdať informácie a šťastie zamestnancov, to všetko pomáha utvárať dobrú atmosféru podniku. Vytvorte hlavne dobrú atmosféru, vytvorte podmienky na rast zamestnancov s kriticky dobrou mienkou a váš tím bude úspešný.

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.