HR špecialista

Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: Dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím. My vám v tom veľmi radi pomôžeme. Koučing veľmi pozitívne vplýva nie len na motiváciu manažérov, ale aj na súkromie zamestnancov, pretože len spokojný zamestnanec je výkonný zamestnanec.

Osobnostná diagnostika
 
Myslíte si o sebe, že ste dobrým manažérom ? A čo si o vás myslia vaši kolegovia, či podriadení ? Poznáte naozaj svoje kvality, prednosti, viete povedať v čom ste naozaj dobrý a aké sú vaše silné, či slabé stránky ? Osobnostná diagnostika vám pri tom pomôže !
 
Vďaka psychologickému vzdelaniu našich koučov máme možnosť využívať osobnostnú diagnostiku GPOP – Golden Profiler of Personality. GPOP osobnostná diagnostika je typológia, ktorá pomáha k pochopeniu svojho osobnostnému typu, lepšiemu poznaniu seba ako aj k identifikácii toho, čím sa od ostatných líšime. Napovie vám, kto ste naozaj a aké sú vaše silné i slabé stránky. Môžete ju použiť pre seba (jednotlivcov/manažérov), ale aj pre vzájomne poznanie druhých ľudí. Okrem samého seba budete teda schopní diagnostikovať aj osoby vo vašej spoločnosti a vo vašom okolí. GPOP diagnostika vám poskytne komplexný obraz osoby a umožní vám zistiť, ako sa pravdepodobne bude reálne správať daná osoba v rôznych stresových situáciách vo firme. Na základe toho budete vedieť posúdiť, aká pozícia „sedí“ diagnostikovanej osobe najviac, v čom je skutočne dobrý a dokáže dosahovať efektívne výsledky Taktiež ako zapadne do kolektívu a kde môže nastať konflikt. Pomáha zároveň pri výbere nových osôb do vašej spoločnosti - vieme určiť kto je najvhodnejším kandidátom na základe vašich požiadaviek a preferencií. Pred komplexnou GPOP osobnostnou diagnostikou Vám radi poskytneme konzultáciu.
 
Individuálny business coaching
 
Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím. Business koučing je orientovaný na motiváciu zamestnancov, na rozvoj pracovníkov a manažérov. Našou veľkou výhodou je, že na základe psychologického vzdelania vieme pracovať s dotazníkom GPOP, ktorý aplikuje rozvojové a zmenové procesy v organizáciách. Pri biznis koučingu uzatvárame, zmluvu, tzv. trojdohodu medzi koučom, klientom a firmou, (prípadne oddelením ľudských zdrojov, manažérom alebo riaditeľom) o cieľoch, za ktoré preberáme zodpovednosť v plnom rozsahu. Keďže združujeme skúsených koučov, výhodou pre spoločnosť je v prípade potreby možnosť výberu. Koučing veľmi pozitívne vplýva aj na súkromie zamestnancov, pretože len spokojný zamestnanec je výkonný zamestnanec.

Individuálny business koučing býva buď v našich priestoroch alebo v priestoroch firmy, podľa dohody.

 
Školenia a tréningy
 
V roku 2011 sme začínali s koučingom a postupne sa vytvárala potreba, aby sme vo firmách školili obchodníkov, manažérov, personalistov. A tak sa školenia a tréningy stali jednou z našich najobľúbenejších služieb.
 
Povedzte nám, čo podľa vás vo vašej firme nefunguje a my vytvoríme stratégiu a plán vzdelávania priamo na mieru vašej firmy. Samozrejme, za všetko berieme zodpovednosť. Máme radi efektivitu a spoluprácu, ktorá má zmysel pre obe strany. Školíme na mieru, témy ktoré vaši ľudia potrebujú. Za pár rokov sme sa vyprofilovali na "externé HR oddelenie", ktoré pomáha interným personalistom nastavovať pracovné prostredie tak, aby bolo atraktívne a príjemné pre všetkých zamestnancov v spoločnosti.
 
Výber kandidátov koučingovým prístupom
 
Výber správnej osoby do vašej spoločnosti je kľúčový. Ak máte vybudovaný dobrý tím ľudí, ktorí sú stotožnení s vašou filozofiou, spoločnosť napreduje a rozvíja sa. Fluktuácia a časté zaškoľovanie je neefektívne, zaťažujúce a demotivujúce. Skúsenosti s využívaním koučingového prístupu pri výbere nových ľudí sú nadštandardné. Koučing rýchlo otvára druhého človeka (zo skúseností už v úvode pohovoru), odhaľuje jeho zámery, sny a ciele. Kandidáta sa pýtate inak, spôsobom, na ktorý nie je zvyknutý. Koučing používa otvorené otázky, ktoré sú bez sugescie a navádzania. Ak sa pýtate týmto spôsobom, kandidát vám častokrát odpovie tak, ako by ste nepredpokladali. Necháte ho premýšľať a uvažovať. Zároveň touto formou o neho prejavujete záujem, čím sa medzi vami prehlbuje dôvera.
 
Pri koučingovom prístupe máte istotu, že kandidát sa nepripraví na vaše otázky a nebude pôsobiť tak, ako to chcete počuť. Vy vždy reflektujete na informácie, ktoré vám práve hovorí. Spôsobíte, že ukáže svoje autentické ja. Zároveň sa viete dostať do hĺbky a objaviť jeho talenty, ako aj slabiny. Kandidát tým, že sa o neho zaujímate, ani nepostrehne, že vám odhalil svoju skutočnú podstatu.

Obsah školenia

- podstata koučingového prístupu
- aktívne počúvanie
- kladenie otvorených otázok
- spôsob kladenia otázok, načasovanie
- reflektovanie na kandidáta
- odhalenie talentov, motívov, slabín kandidáta
- praktické tréningy počas školenia

Odporúčaná doplnková služba: Neverbálna komunikácia

 
360 stupňov spätná väzba
 
Potrebujete skĺbiť osobnostné predpoklady, vzdelanie, skúsenosti, zaradenie do kolektívu? Vhodný výber zamestnanca nie je ľahká úloha. Nechajte si poradiť od profesionálov! Viacnásobné hodnotenie pracovníka zo strany jeho spolupracovníkov, vedenia a zároveň ohodnotenia seba samého. Výsledkom je objektívna spätná väzba, na základe ktorej budete vedieť ideálne zaradiť zamestnanca, zvoliť vhodný spôsob postupu a spôsobu motivácie. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Kurz KOUČ 104

Každý človek je jedinečný a jedinečné sú aj jeho predstavy o úspechu. Úspešní ľudia robia veci inak, myslia inak o sebe, o svojom živote. Každý je expertom na svoj vlastný život a odpovedať na najdôležitejšie otázky života, si najlepšie vie každý sám.  Pozrite sa na súčasnú situáciu a zhodnoťte, kde sa nachádzate, či ste spokojní alebo sa chcete posunúť ďalej ? Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Ak sa túžite posunúť v rámci vlastného sebarozvoja, zlepšiť si manažérske schopnosti v oblasti ľudských zdrojov alebo si zvýšiť kvalifikáciu vo svojej profesii, tak poďte do toho s nami !

Výcvik KOUČ 104 hod. patrí medzi náš najnavštevovanejší kurz. Je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH. Mnohí naši absolventi využívajú koučingové techniky v práci či v rodine, niektorí pre lepšie manažovanie tímov, iní sa stali dokonca profesionálnymi koučmi. Absolventi, okrem osobnostného posunu, získavajú až trojnásobnú certifikáciu od medzinárodnej organizácie ICF, MŠVVaŠ SR a Power Coaching a množstvo ďalších výhod. Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia.104 hodín je rozdelených do 12 dní, počas ktorých výcvik prebieha. Kurz tvorí 70% prax a 30% teória. Vďaka kurzu absolventi nadobudnú prax v life koučingu, business koučingu a executive koučingu. 

Výcvik možno absolvovať v intenzívnej forme - 12 dní po sebe alebo v semestrálnej forme - 6 dvojdňových modulov v trvaní cca 4 mesiace (medzi jednotlivými modulmi budú účastníci trénovať v pracovných skupinách, s konzultačnou podporou a spätnou väzbou od skúsených koučov).

Investujte do seba a žite vlastný sen každým dňom ! My vám pomôžeme nájsť cestu a privedieme vás tam, kde by ste chceli byť. Viac si o kurze môžete prečítať tu: https://www.powercoaching.sk/kouc-104-hodin-certifikovany-vycvik-v-koucingu/