III. Sebavedomie a výchova detí

02.08.2017

Budovanie sebavedomia začína už v detstve. Malé dieťa ešte nie je schopné sebahodnotenia, preto vychádza z toho, čo mu sprostredkuje jeho okolie- rodičia, starí rodičia, pedagógovia, kamaráti. Ak dáme dieťaťu pocit, že je jedinečné, podporíme ho v tom, v čom je dobré a o čo sa zaujíma, vytvárame tak vhodné prostredie pre jeho zdravý rast a budovanie zdravého sebavedomia.

Výchova dieťaťa, ktoré vedie k budovaniu zdravého sebavedomia, nie je ani liberálnou, ani konzervatívnou. Je to zlatá stredná cesta, kde má dieťa na jednej strane určené pravidlá, ktoré musí dodržiavať, no na druhej strane podporujeme jeho individualitu.

Výchova, pri ktorej je dieťa neustále kritizované, zhadzované či trestané, nemá pozitívny vplyv na sebahodnotenie, rovnako, ako ani prehnané chválenie či prehnaná voľnosť. Spomeňte si na svoje detské časy- ako citlivo ste vnímali a reagovali na všetko okolo seba. Dieťa ešte nie je schopné zhodnotiť, čo ste povedali len pod návalom hnevu a momentálnych emócií a odosobniť sa od toho. Výskumy, ktoré boli uskutočňované na univerzite vo Valencii (jedným z výskumníkov bol napr. Fernando García) ukázali, že trest, utrpenie a prísne, nekompromisné pravidlá majú negatívny dopad na sebavedomie dieťaťa, ktoré sa s ním často tiahne až do dospelosti.

Na základe tejto štúdie rozlišujeme štyri typy vplyvov rodičovskej výchovy, ktorá má dopad na sebavedomie dieťaťa: autoritatívny, autoritársky, zhovievavý a nedbalý. Ideálnym spôsobom výchovy z týchto štyroch možností je zhovievavý typ, pre ktorý je typická komunikácia s dieťaťom, spoločné riešenie problémov, zdvorilý, úctivý a zároveň otvorený vzťah. Autoritatívna a autoritárska výchova vedie k celkovej neúcte voči samotnej rodine i voči jej vnímaniu. Rozdiel medzi týmito podobnými pojmami spočíva v tom, že v autoritatívnej rodine sa k dieťaťu pristupuje s väčšou láskou a rodičia sú komunikácii a kompromisom otvorenejší, ako striktný autoritársky model výchovy.

Ako Vy ako rodič môžete budovať zdravé sebavedomie dieťaťa?

  • Ponechajte rozhodovanie na dieťati vo veciach, ktoré nemajú zásadný vplyv na fungovanie rodiny, ale na jeho záľuby. Napríklad mu ponúknite, aby si zo záujmových krúžkov a aktivít vybral sám.
  • Neporovnávajte ho s ostatnými. Podporujte v deťoch ich individualitu. Vyhýbajte sa tomu, aby ste sa snažili na svojich deťoch naplniť vlastné nedosiahnuté ciele. Pre dieťa sú to cudzie ciele, ktoré si neurčil sám. Avšak, aj napriek tomu, ak ich nedosiahne, na základe jeho výkonu mu sebavedomie výrazne klesne. Učte dieťa zodpovednosti voči sebe aj voči druhým, ale len toľko, koľko je schopné dieťa uniesť!
  • Rozumné je povedať a aj na skutkoch dokázať, že vždy stojíte pri ňom a ak sa mu nejaký ním stanovený cieľ nepodarí naplniť, život ide ďalej a ponúkne mu ďalšiu šancu. Dajte mu najavo, že Vaša láska nie je ničím podmienená- vyvarujte sa vyhrážkam typu Ak toto nespravíš alebo nenapravíš, nebudem ťa mať rada / bude zle.
  • Vysvetlite dieťaťu dôvody, prečo ste sa rozhodli stanoviť práve také pravidlá, na akých trváte. Výchova má byť rázna, ale stále láskavá, nie krutá.
  • Úlohou rodiča je svoje dieťa rozvíjať, keď za ním príde s otázkou, prosbou či s cieľom zistiť názor rodiča na určitú situáciu či vec. Neodpovedať len preto, aby ste mali pokoj, ale rozvíjajte jeho otázku ďalej, Pýtajte sa ho aj Vy, zaujímajte sa o jeho názor.

My ľudia sme si zvykli komunikovať len verbálne a tak sa stalo, že aj do výchovy sme preniesli len vonkajšie znaky komunikácie. Pritom deti veľmi intenzívne vnímajú práve neverbálnu komunikáciu- najlepšie pre budovanie ich sebavedomia urobíte, ak im dáte najavo svoju lásku gestami a pohladením.

Ďalšiu vec, ktorú ako rodič môžete urobiť, je byť príkladom pre svoje dieťa. Dieťa sa počas socializácie, čiže zariadenie sa do spoločnosti, sa učí rôznymi spôsobmi, typické je toto obdobie napodobňovanie dospelých. Tých dospelých, ktorí sú k nemu blízky a sú vzorom v jeho živote. Ak Vás dieťa vidí ako sebavedomú osobu, je to najlepší základ pre budovanie jeho sebavedomia. Sebavedomý výstup hlavne mimo domova si všímajú deti veľmi dobre. Často sa ale stáva, že to sebavedomie je sklesnuté v dnešnom svete, z rôznych dôvodov. Ako dospelí, môžeme byť vyčerpaný, môžeme mať obavy zo zlyhania, z názorov ostatných. Dobrá správa však je, že sebavedomie nie je „nemenná vlastnosť“ človeka, ale dá sa s ním aktívne pracovať, zvyšovať. Môžete skúsiť rôzne tréningy, cviky, knihy o tom, ako sa zvyšuje sebavedomie.

 

info@coaching-poradna.sk

Zoznam použitých zdrojov

KAŠŠOVÁ, J. Psychologička: Znakom sebavedomia nie je bezohľadnosť, ale pokora. Zdravie.sk [online]. 2012 [cit. 2014- 10- 29]. Dostupné na: http://www.pluska.sk/izdravie/intimne/psychologia/psychologicka-znakom-sebavedomia-nie-je-bezohladnost-pokora.html

Výchova dětí jinak. Cesta človeka [online]. 2014 [cit. 2014- 10- 29]. Dostupné na: http://cestacloveka.sk/2014/05/15/vychova-deti-jinak/

ZAVARSKÁ, S. Autoritárska výchova vedie k nedostatku sebavedomia. Woman.sk nie len pre ženy [online]. 2011 [cit. 2014- 10- 29]. Dostupné na: http://www.woman.sk/2011/04/autorit-rska-v-chova-vedie-k-nedostatku-sebavedomia/

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.