Ing. Fanni Bilková

Marketing manager

„Nikdy nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe.“

Súčasťou koučingu je aj kreatívne myslenie, ktoré sa snažím naplno využiť pri mojej pracovnej náplni. Marketing som študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde ma zaujal natoľko, že som sa rozhodla uberať i naďalej touto cestou. Ako manažérka marketingu pripravujem marketingovú stratégiu z krátkodobého i dlhodobého časového hľadiska. Zároveň spravujem webovú stránku a sociálne siete, na ktoré sa snažím vždy uviesť najaktuálnejšie informácie o blížiacich sa kurzoch, či iných aktivitách. Mojim cieľom je šírenie informácií rôznych oblastí koučingu, ktorý dokáže nie len napomôcť k efektívnejšiemu riadeniu spoločností, ale aj motivovať a meniť ľudí k lepšiemu.

Moje kurzy a workshopy