Ing. Tomáš Langermann, ACC

Kouč, lektor

Viesť ľudí ma veľmi baví a napĺňa.

Športové aktivity a reprezentácia ma naučili, že  akýkoľvek talent je jednoduchšie rozvíjať pod odborným vedením, s pomocou ľudskej podpory. Po ukončení reprezentácie som sa naďalej venoval športu už ako tréner a viedol som mladých ľudí. Spolu ako tím sme boli úspešní aj na poli reprezentácie. Pochopil som, že viesť ľudí ma baví a napĺňa. Táto etapa ma však naučila, že je dôležité mať odborné znalosti vo vedení ľudí a v komunikácii. Stretnutie s mojou manželkou mi prinieslo nielen životnú partnerku, ale aj inšpiráciu a možnosti koučingu. Svoje vedomosti a skúsenosti som pretavil tak do dvoch spoločností, Quety a ExtremeGang, ktorých cieľom je poskytovanie služieb, ako aj do samotného koučovania a vedenia kurzov a workshopov. Ako športovec som zameraný na výkon a ako business manager som zameraný na dosahovanie cieľa. V rámci vzdelávania dospelých sa zameriavam na oblasti rozvoja osobnosti a posilnenia sebavedomia. Lektorujem kurzy Stress management, Time management, Zvýšenie sebavedomia. Život mi ukázal, že komunikácia je veľmi silný nástroj nielen v businesse. Umenie komunikovať tak, aby ma okolie akceptovalo sa stalo priam nevyhnutnou súčasťou všetkých vzťahov. A toto je dôvod, že vediem dva kurzy, ktorých cieľom nie je výkon či business, ale vzťah.  Kurzy  Ako ju zbaliť,  Ako ho zbaliť sú dôkazom toho, že život nám neustále ukazuje dôležitosť našich vzťahov.

Úspech a vzdelanie idú ruka v ruke spolu. Stále mám pred sebou výzvy, ktoré chcem dosiahnuť a prijímanie nových informácií má posúva bližšie k mojim cieľom.

2020 - získanie titulu Associate Certified Coach /ACC/ od International Coach Federation /ICF/

2019 - získanie certifikátu Realtions coaching pointing out the development od International Coach Federation /ICF/

2017 - headliner konferencie Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

2016 – certifikácia lektora Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov

2015 - absolvovanie kurzu KOUČ 104 hod. - akreditovaného Ministerstvom školstva a medzinárodne certifikovaného ICF

2011 - súčasnosť - vedenie kurzov, prednášok, seminárov, workshopov, koučing, mentoring

2006 - súčasnosť - majiteľ vlastnej eventovej agentúry ExtremeGang

2003 – zápis do Guinessovej knihy rekordov za vyskákanie druhého najvyššieho slovenského schodiska na horskom bicykli

2000 - súčasnosť - zakladateľ, predseda, v súčasnosti podpredseda Cyklotrial klubu Bratislava a zakladateľ školy bajkerov, konštruktérov a dizajnérov bicyklových rámov. Názov združenia - BikeTrial.sk

2000 – zápis do Guinessovej knihy rekordov za preskok bicyklom cez švihadlo

1999 - získanie titulu Ing./strojný inžinier

1995 - súčasnosť - založenie spoločnosti Quety s.r.o.

1994 – Letecký technik, SOU LOT Trenčín

Moje kurzy a workshopy