Je potrebný manažment zmien vo firme?

19.06.2020

Zmena má svoju zákonitú sínusoidu. Najprv nastáva šok, búrenie všetkých a všetkého naokolo s negatívnymi emóciami, následné skúšanie novej situácie až stabilita. Netreba sa toho obávať, je to prirodzená reakcia. Ako takúto zmenu zvládnuť?

    Oddať sa zmene je úprimne, naozaj ťažké. Ale ani dieťaťom nezostávame po celý život, a predsa len keď sa pozeráme spätne, každá zmena v živote viedla len k rastu a koniec koncov, všetko dopadlo pozitívne. Tak prečo sa vo firme báť nasledovať kroky k zmene pravidelne? Obavy sú len v našich mysliach, so skutočnosťou to nemusí mať spoločné nič. Ale ak je tam predsa len strach z nezvládnutia, na to sú potrební odborní lektori, ktorí cesty zmien vo firmách sprevádzali nie raz.

     Zmena má svoju zákonitú sínusoidu. Najprv nastáva šok, búrenie všetkých a všetkého naokolo s negatívnymi emóciami, následné skúšanie novej situácie až stabilita. Netreba sa toho obávať, je to prirodzená reakcia. Strategička, DeAnne Aquirre, tvrdí, že 1. z TOP dôvodov, prečo iniciatívy k zmene krachujú, je takpovediac únava zo zmeny. To znamená, že manažéri spoločnosti rozmýšľajú nad priveľa iniciatívami, ktorými chcú nastoliť zmenu, ale bez dôkladného priorizovania, teda nepripisujú dôležitosť kľúčovejšej veci a uprednostňujú „mať všetko hneď“, čo nie je dobré.

    Druhým dôvodom neúspešného change managementu je, že CEOs a jeho top tím iba diktujú, čo by sa malo zmeniť, o čom bude nový program, čo znova veľmi často nefunguje. Spoločnosť a ľudia v nej sa takto môžu stať pasívne-agresívnymi, skôr čakajúc, kedy to znova CEO reorganizuje, ako by mali skutočne vstúpiť do zmeny. Ďalej, komunikácia nie je to isté, čo jednanie. Obe musia byť vo vzájomnej hre. Manažéri si často myslia, že komunikácia, nejaké tréningy alebo odmeňovací systém budú stačiť na to, aby posunuli spoločnosť na nové miesto. No nie je. Kultúra. To je to kritické pri úspechu change management programu. Nestačí sa väčšinou úspešne popasovať iba s formálnymi aspektmi zmien – ako sú napr. rozhodnutia, procesy, riadenie štruktúr a výkonov. Kultúra tu znamená, že ako sa veci dokážu reálne aj urobiť a ako sa budú vyvíjať. Toto je založené hlavne na tom, ako daní jednotlivci uvažujú, cítia a konajú.

     Začnite sa aj s pomocou kurzu v prvom rade zameriavať na silné stránky kultúry vašej firmy. Čo je v kultúre, čo Vám môže pomôcť cítiť sa hrdí na to, čo pred Vami stojí a musíte urobiť? Vzhliadajte po tzv. neformálnych lídroch, ktorí by mohli byť motivátormi, hrdými na proces. V neposlednom rade, vytvárajte prostredie, ktoré bude podporovať súdržnosť medzi všetkými. Také, kde každý bude vedieť, čo má vykonať a každý prichádzajúci signál mu nebude ľahostajný. Nezabúdajte si vybrať aj odborníkov z rôznych radov – advokátov, radcov a iných supervízorov.

 

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.