Koučing pre zamestnancov aj HR manažérov: Toto sú najväčšie výhody, opisuje koučka Silvia Langermann

08.07.2019

V rozhovore so psychologičkou a koučkou Mgr. Silviou Langermann, PCC, sme sa venovali vzťahu medzi zamestnancom a koučom. V článku sa dozviete:

- Kedy a či vôbec zamestnanci vyhľadávajú koučing
- Aké profesie môžu čerpať benefity z koučingového kurzu
- Aký je rozdiel medzi koučing sedením a sedením u psychológa
- Ako koučing dokáže ľuďom zmeniť život

Kedy zamestnanci vyhľadávajú koučing?

Zamestnanci technicky úplne nevyhľadávajú kouča. Je úlohou firmy, aby vyhľadala kouča a ponúkla tieto služby svojim zamestnancom. Napríklad business koučing je firemná záležitosť, vtedy môžem ja spolu so zamestnávateľom a jeho tímom hľadať riešenie na lepšiu komunikáciu. Vieme vo firme riešiť aj používanie asertívnej komunikácii v tíme. Zaoberáme sa tiež personálnym auditom.

Samozrejme na koučing môže ísť aj jednotlivec, pričom nezáleží na tom, či je podnikateľ alebo zamestnanec. Ak sa človek sám rozhodne navštíviť koučing sedenie, záleží len na ňom, či sa bude venovať téme kariérneho rastu alebo osobnej téme.

Aké výhody majú HR-isti, ak absolvujú kurz KOUČ 104?

Kurz KOUČ 104 je určení pre ľudí, ktorí sa chcú stať koučmi alebo túžia po osobnostnom raste. Vďaka tomuto kurzu sa špeciálne HR – isti naučia diagnostikovať osobnosti, dokážu koučovacou formou komunikovať s ľuďmi a viesť pohovory iným spôsobom, na základe ktorého rýchlo získajú dôveru uchádzača a identifikujú jeho schopnosti a skutočný zámer. Naučia sa tiež analyzovať silné a slabé stránky kandidáta o zamestnanie, ako aj samotných zamestnancov. Absolvovaním kurzu budú mať tiež k dispozícii motivačné programy, ktoré môžu neskôr aplikovať na svojom pracovisku a motivovať tak k lepším pracovným výkonom.

V čom je koučingové sedenie iné ako u psychológa?

Základným rozdielom je pohľad na minulosť a budúcnosť. Kouč smeruje sedenie s klientom skôr do budúcnosti a rieši pozitívne stránky človeka. Výsledkom každého sedenia je dosiahnutie cieľa klienta a schopnosť uskutočniť reálne kroky a posuny. Psychológ naopak vo veľkej miere rozoberá minulosť klienta. Snaží sa viesť rozhovor do čias detstva a pod.

Pokračovanie článku: /koucingprezamestnancov/