"Kurz KOUČ 104 ma spravil lepším človekom"

09.10.2020

Prečítajte si ďalší krásny príbeh a vyjadrenia našej absolventky kurzu KOUČ 104 hod. Ďakujeme, Radka!

Veľké očakávania, zvedavosť a aj nervozita z niečoho nového aj nových ľudí ma sprevádza zrána keď sme s kurzom Kouč 104 začínali. Prvý deň je určený spoznávaniu samej seba, spoznávaniu druhých.

Pani Silvia Langerman je pokojná, je to trénerka s nadhľadom, obrovské skúsenosti z nej žiaria a nás sprevádza nielen teóriou ale predovšetkým skúsenosťami z praxe. To oceňujeme najviac, lebo si zrazu okamžite dokážeme prepojiť aj vlastné príklady, nájdeme paralelu s našim správaním. Alebo správaním, ktoré bežne vidíme v našom okolí, avšak teraz už budeme mať naň iný pohľad. Vedeli ste, že každý človek prechádza v živote etapami, v ktorých vieme nájsť určité podobné vzorce správania? A tie sa odvíjajú predovšetkým od učenia z detstva! Čo sme zažívali ako deti? Ako školáci? Ako sa s nami rozprávali rodičia, učitelia, rovesníci? Mali sme možnosť prejaviť svoj temperament či rozvíjať podnety? Aké vzory správania sme bežne videli a navnímali doma? Alebo dokonca sme prežili nejakú veľkú zmenu, traumu? Kritickú udalosť, ktorá nás donútila rýchlo sa posunúť vpred, rýchlo dospieť? Skvelé praktické cvičenie uvedomiť si, čo nás ako formuje a lepšie pochopiť seba a pri troche snahe aj ostatných.

Ďalej prechádzame diagnostiky osobnosti, hráme sa s hlavnými povahovými črtami, čo je v prevahe a podľa toho na príkladoch skúšame spoznať správanie človeka aj v kritických situáciách. Alebo v bežnom či pracovnom živote.

Dokázať rozoznať jednotlivé životné etapy a základné povahové črty, a až tak pristupovať ku komunikácii s človekom s ohľadom na jeho potreby je veľký dar! Keby tak každý absolvoval toto školenie aby sme spolu dokázali vychádzať s väčšou úctou a rešpektom.

Nasledujúce dni sa postupne ponárame do samotného koučingu. Jednotlivé metódy, kompetencie kouča a najmä veľmi veľa praktických cvičení. Úprimne poviem, že popri nadšení mám v hlave aj zmätok. Informácií je obrovské množstvo a okrem jednotlivých techník sa učíme skutočne byť koučom. V každodennom živote. Učíme sa správne komunikovať, nezasahovať do ďalších životov zbytočnými nepodloženými radami, ktoré sú tak časté v našich podmienkach, ale radšej aktívne počúvať. Počúvať všetkými zmyslami, zachytiť slová, mimiku, gestá a skryté emócie. A najmä vnímať aký vplyv majú naše slová na človeka. Významným doplnením je dôverovať sebe, svojim rozhodnutiam aj snom. Dôverovať, že to čo sa zrodí v našej hlave sme schopní aj uskutočniť a nenechať sa ovplyvňovať okolím. A to správny kouč robí, dôveruje každému klientovi a podnieti ho k jeho vlastným najlepším riešeniam v danej téme, na ktorej mu záleží.

Máme za sebou polovicu kurzu, ale už teraz je isté, že odtiaľto odídeme ako iní ľudia. A ja si hrdo dovolím tvrdiť, že lepší.

Radka .)

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.