Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

KOUČ 60 │ Certifikovaný výcvik v koučingu │ 2024

AKreditovany kurz koucingu

Ste pripravení zažiť 60 hodinové koučingové dobrodružstvo a naučiť sa myslieť inak ako ostatní?

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ
PROFESIJNÝ ROZVOJ A BIZNIS
BUDÚCEHO KOUČA

Kurz KOUČ 60 je najlepším štartom do sveta koučingu, vďaka ktorému si osvojíte 8 kompetencii kouča podľa ICF a dostanete od nás certifikát s titulom ACPC /Approved Coach by Power Coaching/

ČO VŠETKO NADOBUDNETE?

 • Certifikát ACPC (Approved Coach by Power Coaching)
 • Prax v life a tímovom koučingu
 • Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • Základené poznatky z teórie a metodológie koučingu
 • Poznatky etického kódexu a histórie koučingu
 • Osvojíte si metodologické postupy koučovania, ktoré vám môžu napomôcť v komunikácii i koučovacom rozhovore
 • Schopnosť identifikovať  kľúčové body procesu a cieľ tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný.
 • Schopnosť definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy
 • Schopnosť aktívne počúvať a efektívne komunikovať
 • Zručnosti v stanovení metód ozdravovania kolektívu
 • Schopnosť presvedčiť na základe dôvery a sebareflexie v rámci koučovacieho procesu
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenie sebareflexie v rámci koučovacieho procesu
 • Uvedomenia, ktoré budete schopní aplikovať v každej oblasti vášho života
 • Nové zážitky a priateľstvá

OBSAH VÝCVIKU KOUČ 60

Obsah je identický iba skrátený ako pri kurze K104. Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória. Témy sú špecificky rozdelené do 5 dní:
 • História a rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Cieľ koučingu – pozitívny, aktívny, etický
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /8 kompetencií kouča/
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
 • Praktické ukážky koučingu
 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
 • Koučingový rozhovor – ako klásť otázky (silné a univerzálne otázky)
 • Koučingové metódy (ADAPT, Kolo rovnováhy, W.Disney a ďalšie)
 • Umenie komunikácie (Aktívny a pasívny jazyk, Komunikačné kanály)
 • Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing
 • Základné metódy pre business koučing
 • Proces kontroly a zodpovednosť kouča
 • Samotné praktické koučovanie s prítomnosťou kouča

Kurz KOUČ60 je základným kurzom. Akreditovaný kurz KOUČ104 je rozšírením kurzu KOUČ60. Skúška pri kurze KOUČ60 nie je súčasťou ani odborná komisia ako pri KOUČ104. Neváhajte sa stať aj vy súčasťou nášho koučovacieho tímu a pomôžte nám všade naokolo vytvárať kvalitnejšie životy.

TAKTO SA U NÁS RODIA NOVÍ KOUČI - AKO TO VYZERÁ NA KURZE

 • Certifikát ACPC Power Coaching o absolvovaní KOUČ 60 hod.
 • Používanie loga ACPC (Approved Coach by Power Coaching) k prezentovaniu sa ako certifikovaný náš kouč
 • Členstvo v klube absolventov KOUČa ACPC
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 2 rokov od ukončenia výcviku
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál
 • Možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce pre nezamestnaných a uchádzačov o zamestnanie – napr. REPAS+ (platí iba pre základný program kurzu) – pre Teba BEZPLATNE!
 • Nechaj si preplatiť celý výcvik cez nový projekt Úradu práce “Nestrať prácu a vzdelávaj sa” – pre zamestnaných BEZPLATNE!
 • Zľava 30% pre študentov psychológie
 • Pre všetkých, ktorí chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • Pre všetkých, ktorí chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC)
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší…
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja
 • Každý deň začíname prednáškou prostredníctvom platformy ZOOM. Prednáška trvá cca 2-4 hodiny (závisí od vašich otázok a diskusie). 
 • Prednášky je možné si vypočuť aj ako ZÁZNÁM, takže si časovo kurz môžete nastaviť, ako vám vyhovuje – takže ho viete robiť aj počas vašej práce resp. po práci.
 • Každý deň dostávate zadania, ktoré vypĺňate podľa vlastného uváženia. Tieto zadania kontrolujeme a poskytujeme spätnú väzbu.
 • Súčasťou je tímová práca a koučingy vo dvojiciach, ktoré si dohadujete so spolužiakmi.
 • Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa je financované vzdelávanie prostredníctvom Úradu práce. Je určené pre zamestnancov firiem – pre fyzické osoby, ktoré pociťujú popri vo svojom zamestnaní potrebu sa vzdelávať a dokvalifikovať v určitej oblasti. 

Témy kurzov, ktoré si vyberiete pre ďalšie vzdelávanie sú na vás a my vám samozrejme odporúčame náš akreditovaný a certifikovaný kurz KOUČ104 hod. Môžete sa prostredníctvom toho projektu vzdelávať úplne ZADARMO, pretože vám úrad práce tento kurz kompletne preplatí.

Pozri sa na svoju súčasnú situáciu a zhodnoť, kde sa momentálne nachádzaš..
 1.  Hľadáš možnosti, ako sa posunúť v rámci vlastného sebarozvoja alebo kariérnej oblasti? Vnímaš, že potrebuješ zmenu alebo posun?
 2. Nemáš jasno v tom, čo v živote chceš dosiahnuť a kde by si chcel byť? Potrebuješ vyriešiť problém alebo si ujasniť ciele?
 3. Chceš nájsť správny spôsob, ako sa posunúť vpred? Taký, ktorý bude osobne pre teba ako “vyšitý”?
 4. Uvažuješ, ako spraviť prvý krok? Máš obavy, ktoré ti v tom bránia? Rád by si ich odstránil, no nevieš si rady?
 5. Túžiš žiť kvalitnejší život a pomáhať ľuďom naokolo hľadať vlastné riešenia, ktoré fungujú?
Ak si si odpovedal prevažne “ÁNO” a túžiš nájsť odpovede, potom je náš kurz pre teba ako stvorený! Pomôžeme ti nie len nájsť cestu, ale privedieme ťa tam, kde by si chcel byť.

POVEDALI O NÁS - KURZ KOUČ104

Získať kurz
Zapísaní: 12 študentov
Trvanie: 8:30 - 12:30
Prednášky: 1
Video: 240 min
Výuka: Online s termínom

Archív

Cena:
989€
Layer 1
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.