Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

Koučovacie metódy a techniky | 07.10. – 11.10.2024

Pripravili sme si pre vás špeciálny kurz, ktorý združuje 3 metódy nápomocné v koučingu. Vďaka ich hlbšiemu štúdiu a častejšiemu praktizovaniu dokážete koučovať omnoho efektívnejšie a s väčším nadhľadom. O ktorých metódach je tu reč?

 1. Vzťahový koučing
 2. Tímový koučing
 3. Konštelácie si figúrkami v praxi

 

ZÍSKATE AŽ 3 CERTIFIKÁTY!

 • Certifikát ACPC Vzťahového kouča
 • Certifikát ACPC Tímového kouča
 • Certifikát ACPC Konštelácie s figúrkami

 

1. Vzťahový koučing

Počas Vzťahového koučingu budeme využívať situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia na zvýšenie sebavedomia klientov. Ukážeme si, ako v praxi hovoriť o pocitoch, či našich myšlienkach, vďaka čomu budete vedieť ako kouč posúvať klientov ďalej, aby vedeli svoje myšlienky a názory prezentovať medzi ľuďmi a nemali problém s komunikáciou. Dôležité je sústrediť sa na želaný výsledok, každý sám zodpovedá za svoj “podiel” vo vzťahu, či už ide o vzťah rodinný, partnerský alebo kamarátsky.

Vzťahový koučing sa totiž týka každého jedinca, pričom tento kurze je zameraný na koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – v partnerstve, rodine, susedstve, práci, biznise, medzi ľuďmi.


VĎAKA VZŤAHOVÉMU KOUČINGU SA NAUČÍTE

 • Plnohodnotnej komunikácii s klientmi na úrovni kouča
 • Ako zaujať pozíciu profesionálneho kouča a zostať nestranný
 • Schopnosť zvládať reakcie klientov počas celého stretnutia
 • Ako koučovať 2 a viacero strán v koučingovom procese
 • Metódy vzťahového koučingu, ktoré sú veľmi nápomocné
 • Komplexná aplikácia v praxi
 • Ako dosiahnuť želaný výsledok a spokojnosť oboch (prípadne viacerých) strán
 • Ako aplikovať metódy k riešeniu vzťahových situácií

 

2. Tímový koučing

Ako kouč tímu zabezpečíte vo svojom tíme dostatočnú dôveru a otvorenosť, aby mohli jednotlivci slobodne prejaviť svoje názory. Tím bude otvorený k práci na sebe, bude pripravený na sebareflexiu a tak začnete spoločne dosahovať efektívne výsledky.

Koučing dokáže priniesť ovocie nie len v pracovnej oblasti členov tímu, ale rovnako aj v tej vzťahovej. Poďte sa naučiť, ako vytvoriť atmosféru, vďaka ktorej sa nepochybne stanete obľúbeným, no hlavne úspešným lídrom.

TÍMOVÝ KOUČING VÁM PRINESIE

 • Vhodné príležitosti zastaviť sa v behu za výkonom a cieľmi – z čoho čerpať a ako premýšľať
 • Sefl-coaching: urobiť si jasno v roliach, spôsoboch, úlohách a spolupráci
 • Schopnosť nastaviť si vlastné témy
 • Metódy a analýzy ako hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch
 • Ako tvoriť riešenia, ktoré sú priamo napasované na realitu tímu
 • Príležitosť samostatne premýšľať a prevziať zodpovednosť za svoje konanie ako jednotlivec
 • Schopnosť uvažovať ako člen tímu a spolupracovať

VĎAKA TÍMOVÉMU KOUČINGU SA NAUČÍTE:

 • Používať koučing ako základný prístup vedenia tímu
 • Facilitovať a zlepšiť tímovú spoluprácu
 • Metódy identifikovania skutočného problému/konfliktu (schopnosť počúvať a pozorovať)
 • Komunikačné techniky (vyjasnenie tímovej vízie a cieľov, ako viesť tímový rozhovor)
 • Koučingové otázky, ktoré vedú k otvorenej komunikácii
 • Manažérske zručnosti v praxi a kompetencie tímového kouča
 • Komplexný koučovací proces nachádzania najvhodnejších riešení a východísk
 • Diagnostika – Využitie plného potenciálu každého člena tímu
 • Motivačné techniky – Dosiahnutie spokojnosti každého člena tímu
  Udržanie efektívneho nasadenia tímu a preberanie zodpovednosti

 

3. Konštelácie s figúrkami v praxi

Ide v súčasnosti o jednu z najefektívnejších metód, ktoré pomáhajú odkryť príčiny problémov a nájsť vyhovujúce riešenia a to vo všetkých oblastiach života.

VĎAKA KONŠTELÁCIÁM SA NAUČÍTE:

 • Ako si vytvoriť uhol pohľadu, ktorý umožňuje vidieť celú situáciu ako jeden celok
 • Ako načrieť zároveň hlbšie a detailnejšie do seba a samotnej situácie
 • Ako sa efektívne vysporiadať s predmetom trápenia a nemenným
 • Ako prostredníctvom konštelácií pozrieť na časti systému, ktoré daný problém ovplyvňujú a ako uvoľniť existujúce blokády
 • Schopnosti vytvoriť si vlastný rodokmeň, na základe ktorého porozumiete opakujúcim sa situáciám napr. vo svojej rodine
 • Ako získať odpovede na mnohé otázky, ktoré hľadáte roky
 • Ako neprebrať nezdravé vzorce správania alebo ktoré sa vám nepáčia
 • Ako pochopiť vlastné postavenie v skupine (je nevyhnutné na zaradenie sa alebo na riešenie situácií či konfliktov)
 • Ako získať schopnosť porozumieť situácií, v ktorej sa práve nachádzate a aplikácia systému aj do budúcna
 • Ako získať náhľad a uviesť do systému harmóniu – či už pod systémom rozumieme rodinu, firmu, akúkoľvek inú skupinu ľudí..
 • Zažijete praktické príklady, pričom sa používajú figúrky
 • Uvidíte praktické ukážky, ktoré vás posunú ďalej v situácií, ktorú riešite
 • Kurz je zameraný na prax, pričom sa pri konštelovaní používajú na našom kurze figúrky (tento spôsob umožňuje vidieť celú situáciu ako jeden celok a je emočne lepšie zvládnuteľný)

AKO PREBIEHAJÚ KONŠTELÁCIE?

Zo skupiny je vybraný klient, ktorý sa chce pozrieť na svoju konkrétnu tému. (Téma môže pre ostatných účastníkov ostať utajená, pokiaľ to klient vyžaduje). Po vzájomnej dohode sa určí, ktoré elementy alebo osoby z rodiny sú pre daný problém kľúčové. Klient si vyberá pre vybrané postavy zástupcov figúrky a rozostavuje ich intuitívne na stole, prípadne do priestoru miestnosti. Rozostavenie mu umožňuje vnímať a prežívať pocity, ktoré vysvetľujú to, na čo daná konštelácia poukazuje.

Dôležité je, aby klient rozostavil figúrky úprimne a pravdivo, podľa toho, ako vníma svoj systém, nie tak, ako by chcel, aby systém vyzeral.  Pri figúrkovej konštelácii preciťovanie rozostavenia a premiestňovania zostáva na samotnom človeku, ktorý ich stavia. Pri skupinových konšteláciách je úžasné aj to, že nielen tá vaša stavaná konštelácia vám mnohé odhalí. Často konštelácia úplne niekoho iného býva kľúčová, hoci len ticho sedíte a pozorujete sprostredkovane danú líniu, pri ktorej by ste na začiatku absolútne nečakali, ako sa vás hlboko dotkne a strhne masky…

Tešíme sa na Vás so Silviou!

Získať kurz
Zapísaní: 14 študentov
Trvanie: 39 hodín
Výuka: Hybridne | Osobne aj online zároveň

Archív

Koučovacie metódy a techniky | 07.10. – 11.10.2024
Cena:
1 080€
Layer 1
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.