Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

I. modul | Neurolingvistické programovanie

Model NLP nám dáva možnosť ovplyvňovať pocity druhých. A nielen to! NLP nám umožňuje ovplyvňovať aj rozhodovanie ľudí. Preto ak máme jasný cieľ, čo chceme komunikáciou dosiahnuť a vieme, ako na to, v rukách máme skutočne mocný nástroj.


ČO VLASTNE NLP ZNAMENÁ?

N-euro L-ingvistické P-rogramovanie. Za týmito troma zdanlivo nevinne vyzerajúcimi písmenami sa skrýva jedna z najefektívnejších metód komunikácie, manipulácie a persuázie v súčasnosti. Dnes sa pod NLP rozumie sada zásahov a postupov, ktorými sa dá zmeniť ľudské správanie a prežívanie. Pritom sa však NLP nezaoberá samotnou zmenou, ale len vytvorením náhradných alternatív. Vychádza totiž z predpokladu, že pre každé ľudské správanie sa nachádza aspoň jedna situácia, v ktorej je NLP vysoko užitočné, a teda potrebné.
I.MODUL NLP je zameraný na získanie pevného základu NLP.

ČO VŠETKO SA NAUČÍŠ POČAS 3 MODULOV?

 • Ako komunikovať s cieľom ovplyvniť pocity druhých
 • Povieme si, aké pocity vlastne chceme ostatným vytvoriť, keď s nimi hovoríme
 • Využitie modelu NLP pri komunikácií s deťmi (pretože ako komunikujete s deťmi ovplyvňuje ich správanie a tiež ich život a osobnosť)
 • Ako ľudia programujú naše správanie a cítenie a ako sa voči tomu brániť
 • Ako programovať myslenie tak, ako chceme my a ako programovať myslenie druhých
 • Ako tvoriť otázky v súlade s NLP modelom
 • Komunikačné triky, ktoré používa svetová špička
 • Ako postupovať, ak chcem myslieť tvorivo a kreatívne
 • Povieme si rozhodovacie stratégie, ktoré pomôžu dosiahnuť náš vyšší osobný úspech
 • Získaš CERTIFIKÁT ACPC o úspešnom absolvovaní kurzu

OBSAH KURZU I.MODUL:

 • Najnovšie techniky z modeli NLP (realizácia zmien, na ktoré by si potreboval roky, už za pár minút.)
 • Kotvenie (dobrých pocitov a vnútorných zdrojov)
 • Práca so submodalitami (najrýchlejšie zmeny v tvojom podvedomí)

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ?

 • Pre tých, ktorí majú chuť sa rozvíjať, hľadať nové výzvy a chcú vo svojom živote niečo zmeniť
 • Pre tých, ktorí sa túžia búrať predsudky, vžiť sa do situácie iných a pomôcť im
 • Pre tých, ktorí chcú viesť kvalitný a naplnený život a cítiť sa sebaisto a slobodne
 • Pre tých, ktorí chcú získať schopnosť lepšej kontroly spôsobu zmýšľania a následného konania
 • pre manažéra, ktorý chce úspešne viesť svojich ľudí
 • pre rodiča, ktorý chce dať svojim deťom nové možnosti pre ich ďalší a radostný vývoj
 • pre lekára, terapeuta, kouča, ktorý chce zlepšiť svoje komunikačné schopnosti pri práci s klientmi/pacientmi
 • pre tých, ktorí chcú spoznať tajomstvo účinnej komunikácie
 • pre tých, ktorí chcú prekonať strach (napr. z vystupovania pred ľuďmi, zo skúšok, z autorít, z opačného pohlavia…) a získať pocit istoty a pohody pri akejkoľvek „náročnej“ situácii
Vďaka kurzu NLP získaš zručnosti a vedomosti, ktoré ovláda iba málo kto. 😉
Tešíme sa na teba!

FORMA ŠKOLENIA KURZU
Kurz pozostáva zo 4 lekcií (videí), ku ktorým sa môžete opakovane vrátiť a praktických cvičení.


Lekcie nájdete v záložke OSNOVA

BEZPLATNÉ ABSOLVOVANIE KURZU
Pokiaľ si evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, môžeš si podať požiadavku na kompetenčný kurz prostredníctvom programu KOMPAS +, ktorý za teba uhradí úrad práce v plnej čiastke.
Viac info nájdeš v tomto odkaze: KOMPAS+

1
Vzdelávanie
Získať kurz
Zapísaní: 27 študentov
Trvanie: 8 hodín
Prednášky: 1
Výuka: Online │ video

Archív

Layer 1
Prihlásiť sa Categories