Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

Skupinový koučing | 02.10. – 03.10.2023

Skupinový mentoring

Ocitli ste sa v skupine ľudí, ktorú máte viesť k vyššej efektivite? Potrebujete, aby ste spoločne zvládli náročné úlohy a dosiahli želané výsledky? Chcete, aby každý člen skupiny bol spokojný a rástol ako individuálna osobnosť? Ako ich zladiť a facilitovať? Prípadne, ste poverený implementovať nové stratégie? Ako to všetko zvládnuť? Pokiaľ niektorú či podobnú z týchto otázok riešite, ste na správnom mieste!

Väčšina organizácií dnes popri väčších celkoch (divízie, oddelenia, sekcie...) tie menšie označuje ako tímy. Dobrým príkladom je obchodný alebo projektový tím, ktorý však nemusí byť tímom v pravom zmysle slova. A tak v rámci tímového "ošiaľu" zabúdame na protistranu - skupiny. Členovia skupiny majú individuálne ciele a pri ich plnení nezávisia jeden od druhého. Osud členov skupiny sa môže líšiť – zatiaľ čo niekomu sa môže dariť, inému zase naopak nie, pričom zodpovednosť nesie každý samostatne. Miera spolupatričnosti je oproti tímu nižšia, nemusí vzniknúť pocit identity.

CIEĽOM KURZU

 • Je uvoľnenie potenciálu skupiny, odstránenie bariér a zvýšenie efektívnosti a synergie skupiny i jednotlivcov ako individualistov.
 • Počas našej 10-ročnej praxe môžeme potvrdiť, že sa to dá plnohodnotne naplniť a to práve vďaka novodobej metóde, ktorou je koučing.

VĎAKA KURZU ZÍSKATE

 • Poznatky, ktoré môžete ihneď aplikovať v praxi v skupine viacerých členov
 • Zistenia, ako budovať skupinu, ktorá rastie a dosahuje efektívne výsledky ako celok aj individuálneho člena
 • Schopnosť prebrať zodpovednosť a stanoviť ciele skupiny i jednotlivcov v skupine
 • Schopnosti vybudovať si prirodzenú autoritu a dôveru skupiny, ktorú vedieš
 • Nadhľad pri riešení konfliktov a krízových situácií
 • Schopnosť zapojiť kreativitu a zabezpečiť osobnú spokojnosť členov skupiny
 • Certifikát ACPC Skupinový kouč od Power Coaching

OBSAH KURZU

 • Koučing ako základný prístup vedenia skupiny ako celku i jednotlivcov individuálne
 • Facilitácia a zlepšenie skupinovej spolupráce
 • Metódy identifikovania vzniknutého problému/konfliktu (schopnosť počúvať a pozorovať)
 • Komunikácia a komunikačné techniky (vyjasnenie skupinovej vízie a cieľov, ako viesť  rozhovor v skupine)
 • Koučingové otázky, ktoré vedú k otvorenej komunikácii
 • Manažérske zručnosti v praxi a kľúčové kompetencie  kouča podľa ICF
 • Komplexný koučovací proces nachádzania najvhodnejších riešení a východísk
 • Diagnostika – Využitie plného potenciálu každého člena skupiny
 • Motivačné techniky – Dosiahnutie spokojnosti každého člena skupiny
 • Udržanie efektívneho nasadenia a preberanie zodpovednosti

PRIEBEH KURZU

 • Kurz trvá celkom 12 hodín počas 2 dní (8h – 4h)
 • 02.10.2023 – teória a prax (prezenčne v Bratislave)
 • 03.10.2023 – samoštúdium s inštrukciami a materiálmi + prax s určenými ľuďmi (možnosť aj diaľkovo)

KURZ JE VHODNÝ PRE

 • Riaditelia CEO, manažéri, lídri, teamleadri, vedúci pracovníci, supervízori i kouči, vedúci akejkoľvek skupiny (nie len biznis), ktorí chcú rozvinúť svoje schopnosti v práci s tímami a skupinami

Aký je vlastne rozdiel medzi tímom a skupinou?

Tím má spoločné ciele a spolupráca členov je nevyhnutná na ich dosiahnutie. Členovia tímu sú od seba vzájomne závislí, dá sa povedať, že majú spoločný osud. Ak jeden člen nefunguje, môže potopiť celý tím. V skupine majú jej členovia odlišné ciele. Môžu mať aj spoločný, ako napríklad prosperita firmy, ale zároveň majú svoj cieľ- napríklad byť najúspešnejším obchodníkom. Ak pracujeme so skupinou , máme ťažšiu prácu. Miera spolupatričnosti je oproti tímu nižšia, nemusí vzniknúť pocit identity. Tímy a skupiny sú dvoma protipólmi, medzi ktorými existuje mnoho odtieňov šedej. Väčšina tímov alebo skupín však má bližšie k jednej alebo druhej strane. Ak chcete správne nastaviť ich fungovanie, potom je tento kurz presne pre vás!

Veríme, že koučovací prístup vo vedení, učení a v komunikácií je najefektívnejším spôsobom vedenia a preto ho učíme a praktizujeme aj na skupinovom koučingu. Tešíme sa na Vás na kurze so Silviou!

ZÍSKATE CERTIFIKÁT ACPC

Absolvovaním kurzu získate CERTIFIKÁT ACPC /Approved Coach by Power Coaching/

PRIPOJENIE V ZÁLOŽKE OSNOVA

Pripojenie ku kurzu nájdete vyššie v záložke "OSNOVA" (hneď vedľa Popisu v bielej lište). Ku kurzu je možné sa pripojiť v stanovenom termíne a čase

Získať kurz
Zapísaní: 54 študentov
Trvanie: 08:00 - 16:00
Výuka: Online │ výuka s termínom

Archív

Skupinový koučing | 02.10. – 03.10.2023
Cena:
250€
Layer 1
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.