Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

Tímový koučing

Tím vo firme pracuje na projekte

Ako dosiahnuť, aby mal váš tím tie atribúty, ktoré potrebujete k plneniu zadaných cieľov? Tímový koučing je nástroj, ktorý pracuje veľmi komplexne. Berie do úvahy jednotlivca a jeho potreby a rovnako tím ako celok a jeho ciele.  Rozvíja a podporuje silné stránky tímu a pracuje na odstránení tých slabých. Naučí tím vzájomnej komunikácii a rešpektu, motivácii, lojalite, efektívnosti.

Tím nie je len zoskupenie jeho členov, ale živý organizmus, ktorý sa vyvíja a rozvíja presne tak, ako človek jednotlivec. Formujú ho spoločné skúsenosti, problémy, výzvy, prežité obdobie, zmeny, ale často aj nepohoda. Aby bol tím schopný tomuto všetkému čeliť, mal by byť súdržný, komunikatívny, flexibilný, stabilný, vytrvalý, efektívny, plný energie a mať dôveru v seba a aj v jednotlivých členov. Je váš tím presne takýto? Dosiahnuť sa to dá, avšak potrebujete k tomu odhodlanie, vytrvalosť a skutočne dobrého kouča. Poďte sa naučiť ním byť!

SKÚSTE SI POLOŽIŤ TIETO OTÁZKY

 • Aký tím máte a aký tím chcete mať?
 • Čo všetko má váš tím zvládnuť a aké výsledky má prinášať?
 • Na ktoré činnosti odchádza najviac vašej energie času či peňazí?
 • Sú členovia vášho tímu spokojní?
 • Aké nástroje motivácie používate na zvyšovanie výkonu svojich zamestnancov? Sú efektívne?
 • Ste tímlídrom, ku ktorému prichádzajú vaši ľudia s dôverou?
 • Vnímate, že váš tím by bol schopný dosiahnuť lepšie výsledky, avšak neviete nájsť vhodné metódy?

Pokiaľ sú tieto otázky aktuálne pri vašom každodennom riadení svojho tímu, dovoľte nám naučiť vás všetko to najlepšie (v jednotlivých lekciách), čo sme počas 10-tich rokov nadobudli aktívnym pozorovaním a koučovaním vo firemnom prostredí.

TÍMOVÝ KOUČING VÁM PRINESIE

 • Vhodné príležitosti zastaviť sa v behu za výkonom a cieľmi – z čoho čerpať a ako premýšľať
 • Sefl-coaching: urobiť si jasno v roliach, spôsoboch, úlohách a spolupráci
 • Schopnosť nastaviť si vlastné témy
 • Metódy a analýzy ako hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch
 • Ako tvoriť riešenia, ktoré sú priamo napasované na realitu tímu
 • Príležitosť samostatne premýšľať a prevziať zodpovednosť za svoje konanie ako jednotlivec
 • Schopnosť uvažovať ako člen tímu a spolupracovať

OBSAH KURZU

 • Koučing ako základný prístup vedenia tímu
 • Facilitácia a zlepšenie tímovej spolupráce
 • Metódy identifikovania skutočného problému/konfliktu (schopnosť počúvať a pozorovať)
 • Komunikácia a komunikačné techniky (vyjasnenie tímovej vízie a cieľov, ako viesť tímový rozhovor)
 • Koučingové otázky, ktoré vedú k otvorenej komunikácii
 • Manažérske zručnosti v praxi a kompetencie tímového kouča
 • Komplexný koučovací proces nachádzania najvhodnejších riešení a východísk
 • Diagnostika – Využitie plného potenciálu každého člena tímu
 • Motivačné techniky – Dosiahnutie spokojnosti každého člena tímu
 • Udržanie efektívneho nasadenia tímu a preberanie zodpovednosti

PRIEBEH ONLINE KURZU

 • 9 lekcií
 • 80 min. teória
 • 150 min. prax
 • 60 min. osobná konzultácia s lektorom Konzultácia zahŕňa odpovede na vaše konkrétne otázky, situácie, ktoré zažívate alebo ste zažili v súvislosti s tímovým koučingom. Tento čas slúži na prehĺbenie si praktických poznatkov, kde na základe vašich  otázok kouč zodpovie všetky nejasnosti alebo objasní situácie, ktoré sa vám mohli udiať. Preto prosíme, aby ste sa na konzultáciu prihlasovali až keď máte absolvované tímové sedenia, kde ste už aplikovali poznatky z tohto kurzu. (Konzultáciu si môžete objednať na info@powercoaching.sk)

Ako kouč tímu zabezpečíte vo svojom tíme dostatočnú dôveru a otvorenosť, aby mohli jednotlivci slobodne prejaviť svoje názory. Tím bude otvorený k práci na sebe, bude pripravený na sebareflexiu a tak začnete spoločne dosahovať efektívne výsledky. Koučing dokáže priniesť ovocie nie len v pracovnej oblasti členov tímu, ale rovnako aj v tej vzťahovej. Poďte sa naučiť, ako vytvoriť atmosféru, vďaka ktorej sa nepochybne stanete obľúbeným, no hlavne úspešným lídrom.

ZÍSKATE CERTIFIKÁT ACPC

Absolvovaním kurzu získate CERTIFIKÁT ACPC /Approved Coach by Power Coaching/

PRIPOJENIE V ZÁLOŽKE OSNOVA

Pripojenie ku kurzu nájdete vyššie v záložke "OSNOVA" (hneď vedľa Popisu v bielej lište). Ku kurzu sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Lekcie a úlohy

1
Tímový koučing | 01 | Úvod
10 min

01 Tímový koučing - Online kurz

2
Tímový koučing | 02 | Ako funguje
8 min.

02 Tímový koučing - Online kurz

3
Tímový koučing | 03 | Cesta k tímovému koučovaniu
7 min

03 Tímový koučing - Online kurz

4
Tímový koučing | 04 | Pyramídy Maslow a Rogers
7 min

04 Tímový koučing - ONline kurz

5
Tímový koučing | 05 | ÚLOHA Postav pyramídu
9 min

05 Timovy koucing - Online kurz

6
Tímový koučing | 06 | ÚLOHA Halo efekt
1 min
7
Tímový koučing | 07 | Proces koučovania tímu
9 min
8
Tímový koučing | 08 | Časté otázky
5 min
9
Tímový koučing | 09 | 6 klobúkov
25 min

Konzultácia

1
Tímový koučing - KONZULTÁCIA
45 min

Rezervujte si svoju konzultáciu s lektorom ku kurzu Tímový koučing.

Získať kurz
Zapísaní: 76 študentov
Trvanie: 5 hodín
Prednášky: 10
Video: 300 min
Výuka: Online │ študuj ihneď

Archív

Layer 1
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.