Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

Tímový koučing | ČOSKORO

Tím vo firme pracuje na projekte

Ako dosiahnuť, aby mal váš tím tie atribúty, ktoré potrebujete k plneniu zadaných cieľov? Tímový koučing je nástroj, ktorý pracuje veľmi komplexne. Berie do úvahy jednotlivca a jeho potreby a rovnako tím ako celok a jeho ciele.  Rozvíja a podporuje silné stránky tímu a pracuje na odstránení tých slabých. Naučí tím vzájomnej komunikácii a rešpektu, motivácii, lojalite, efektívnosti.


Skúste si položiť otázky:

 • Aký tím chcete mať?
 • Čo všetko má váš tím zvládnuť a aké výsledky má prinášať?
 • Sú členovia vášho tímu spokojní?
 • Ako namotivovať tím k vyšším výkonom?

Tím nie je len zoskupenie jeho členov. Tím je živý organizmus, ktorý sa vyvíja a rozvíja presne tak, ako človek jednotlivec. Formujú ho spoločné skúsenosti, problémy, výzvy, prežité obdobie, pekné a aj menej pekné zážitky, zmeny a občas aj nepohoda. Aby však bol tím schopný tomuto všetkému čeliť, mal by byť súdržný, komunikatívny, flexibilný, stabilný, vytrvalý, efektívny, plný energie a mať dôveru v seba a aj v jednotlivých členov. Je váš tím presne takýto?

Tímový koučing vám prinesie:

 • príležitosti sa zastaviť v behu za výkonom a cieľmi
 • urobiť si jasno v roliach, spôsoboch, úlohách a spolupráci
 • nastaviť si vlastné témy
 • hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch
 • tvoriť riešenia, ktoré sú priamo napasované na realitu tímu
 • príležitosť samostatne premýšľať a prevziať zodpovednosť za svoje konanie ako jednotlivec
 • uvažovať ako člen tímu a spolupracovať

Ako kouč tímu zabezpečíte vo svojom tíme dostatočnú dôveru a otvorenosť, aby mohli jednotlivci slobodne prejaviť svoje názory. Tím bude otvorený k práci na sebe, bude pripravený na sebareflexiu a tak začnete spoločne dosahovať efektívne výsledky.

Absolvovaním kurzu získate CERTIFIKÁT ACPC tímového kouča.

Tešíme sa na vás! 😉

 

1
Zoom – Tímový koučing 10.03.2023
480

Zoom meeting bude prístupný po objednaní kurzu.Ak je už zakúpený, stlačiť tlačidlo ZAČAŤ KURZ / START COURSE.Ak absolvujete kurz ONLINE, odporúčame si ZOOM aplikáciu nainštalovať do svojho zariadenia (PC, MAC, Smartfon/tablet Android, či IOS) z https://zoom.us/download. Je to zdarma. (ZOOM funguje aj cez webové prehliadače, no appka má viac funkcionalít a vyššiu stabilitu) Odporúčame sa zaregistrovať svojim gmailom, dobre to spolupracuje s g kalendárom a je menšia pravdepodobnosť, že na meeting zabudneš.Pripojte sa radšej 5 minút pred začatím.Nastavte si na Zoom svoje celé meno, aby sme vás vedeli identifikovať. Ďakujeme!Neváhajte sa lektora pýtať, preto môžete používať mikrofón i kameru.

Získať kurz
Zapísaní: 2 študenti
Prednášky: 1

Archív

Layer 1
Prihlásiť sa Categories
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.