toggle menu

Power Kurzy

0
0 recenzií

KOUČ 104 │ Akreditovaný výcvik v koučingu

Akreditovaný a certifikovaný kurz KOUČ104 hodín ponúka vysoko odbornú úroveň v koučingu a zahŕňa akreditáciu International Coaching Federation (ICF) s ... Zobraziť viac
 • Popis
 • Osnova
 • Oznamy a termíny

Ste pripravení zažiť 12-dňové koučingové dobrodružstvo, naučiť sa myslieť inak ako ostatní a priniesť do svojho osobného i kariérneho života pozitívne zmeny? Alebo sa túžite stať profesionálnym koučom?

 

Akreditovaný a certifikovaný kurz KOUČ104 hodín ponúka vysoko odbornú úroveň v koučingu a zahŕňa akreditáciu International Coaching Federation (ICF) s možnosťou komplexnej prípravy na medzinárodnú certifikáciu a tituly vďaka novým programom LEVEL 1 (ACC) a LEVEL 2 (PCC).

 

KURZ VÁM ZABEZPEČÍ POSUN

 • V OSOBNOSTNOM ROZVOJI – Kurz je užitočný aj do bežného života ako posun osobnosti, zlepšenie komunikácie v rodine či v ďalších vzťahoch
 • V KARIÉRNOM ROZVOJI A BIZNISE – Kurz je užitočný aj do profesií, ktoré riešia vzťahy alebo ľudské zdroje. Taktiež pre CEO či manažérov, ktorí riadia svoj tím a chcú podporiť svoje podnikanie.
 • AKO PROFESIONÁLNY KOUČ – Kurz je výborný a zároveň potrebný ako štart do sveta koučingu. Je základom pre tých, ktorí sa chcú stať profesionálnym koučom.

 

ČO VŠETKO NADOBUDNETE

 • 2-násobnú certifikáciu: Certifikáciu ICF /International Coaching Federation/ a Certifikáciu ACPC /accredited coach by Power Coaching/
 • Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu (etické princípy, koučovacie myslenie, spoločné vytváranie vzťahu,  rozvíjanie dôvery a pocitu bezpečia, plná prítomnost a focus, efektívna komunikácia a aktívne počúvanie, prebúdzanie uvedomení, rozvoj učenia a rastu)
 • Prax v life, biznis, executive a tímovom koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a plnohodnotne viesť koučingové individuálne sedenia 
 • Zručnosti potrebné na vedenie tímu ľudí a prácu s tímom (vo firmách alebo inou skupinou)
 • Schopnosť využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti, ktoré odhalia silné stránky a ich využitie v praxi
 • Schopnosť komunikovať na profesionálnej úrovni a presvedčiť na základe dôvery
 • Schopnosť skutočne počúvať a definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy
 • Schopnosť pozrieť sa na situáciu z viacerých uhlov pohľadu a nachádzať efektívne riešenia
 • Zručnosti v kladení otázok, ktoré vedú k najlepším riešeniam pre jednotlivca či spoločnosť
 • Stelesnenie myslenia kouča, strategické a kreatívne myslenie
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenie sebareflexie v rámci koučovacieho procesu a pri komunikácii s ľuďmi či obchodnými partnermi
 • Uvedomenia, ktoré budete schopní aplikovať v každej oblasti svojho života 
 • Nové zážitky, kontakty a priateľstvá

 

KURZ JE VHODNÝ PRE

 • tých, ktorí chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • tých, ktorí sa chcú stať profesionálnym koučom a získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC). V tomto prípade je kurz je ideálny a zároveň potrebný ako  prvý krok. Následne môžete absolvovať programy LEVEL 1 alebo LEVEL 2, vďaka ktorým získate rovno medzinárodný titul kouča ACC alebo PCC. Na celej tejto ceste vás budeme sprevádzať.
 • tých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší…
 • tých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja v osobom či kariérnom živote, zlepšiť si komunikáciu a naučiť sa riešiť problémy efektívne

 

PRIEBEH A FORMA KURZU

Kurz školíme osobne u nás na Mierovej 56 v Bratislave. Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória. Témy sú špecificky rozdelené do 11 dní a 12. deň sa uzatvára skúškou. Školenie prebieha každý deň od 8:30 – 16:00,

 

OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104

1. DEŇ – Úvod do koučingu

 • História koučingu
 • Rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /8 kompetencií kouča/
 • Etika v koučingu a etické princípy

2. DEŇ – Cieľ koučingu a koučingové otázky

 • Cieľ koučingu – pozitívny, aktívny, etický
 • Stanovenie cieľov v koučingovom rozhovore
 • Otvorené otázky
 • Silné otázky
 • Univerzálne otázky
 • Ako sa správne pýtať
 • Praktické cvičenia a hry

3. DEŇ – Metóda GROW a kolo rovnováhy

 • Rozbor metódy GROW
 • Rozbor metódy Kolo rovnováhy
 • Praktické úlohy a cvičenia – aplikácia metód  v praxi

4. DEŇ – Osobnosť kouča a koučovaného

 • Metódy sebapoznania
 • Metódy poznania druhých
 • Rieka života a životné cykly
 • Neurolingvistické programovanie
 • Psychológia a psychológia kladenia otázok
 • Prerámovanie
 • Koučing vo dvojiciach

5. DEŇ – Umenie komunikácie a vytváranie vzťahu

 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
 • Koučingový rozhovor a aplikácia koučingových otázok
 • Aktívny a pasívny jazyk
 • Komunikačné kanály
 • Neverbálna komunikácia
 • Budovanie dôvery (sebadôvery a dôvery klienta) a vytvorenie pocitu bezpečia
 • Vytváranie vzťahu a uzatváranie dohôd

6. DEŇ – Metóda Walt Disney, ADAPT a Transakčná analýza

 • Rozbor metódy Walt Disney
 • Rozbor metódy Transakčná analýza
 • Rozbor metódy ADAPT
 • Praktické koučingy – aplikácia metód v praxi

7. DEŇ – Aktívne počúvanie a prebúdzanie uvedomenia

 • Hlbší rozbor koučingových kompetencií
 • Aktívne počúvanie a sústredenosť v koučingovom procese
 • Prebúdzanie uvedomenia klienta v koučingovom procese
 • Rozvoj a podpora klienta v koučingovom procese
 • Praktické koučovanie vo dvojiciach

8. DEŇ – Koučingová pyramída, prítomnosť a myslenie kouča

 • Stelesnenie myslenia ako kouča
 • Sústredenosť, flexibilita a sebavedomie kouča
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
 • Samostatné koučovanie v prítomnosti kouča

9. DEŇ – Metóda STOP, Zodpovednosť kouča a proces kontroly

 • Metóda STOP a jej aplikácia
 • Preberanie zodpovednosti ako kouča v koučingovom procese
 • Preberanie zodpovednosti klienta v koučingovom procese
 • Facilitovanie rastu klienta v procese koučingu
 • Sebareflexia, kontrola a spätná väzba
 • Samostatné praktické koučovanie v prítomnosti kouča

10. DEŇ – Pokročilé koučingové metódy

 • Pokročilé metódy v koučingu a ich aplikácia
 • Základné metódy pre tímový koučing
 • Základné metódy pre business koučing
 • Základné metódy pre executive koučing
 • Praktické koučovanie vo dvojiciach v prítomnosti kouča

11. DEŇ – Praktické koučingy a príprava na skúšku

 • Aplikáčia koučingu v bežnom živote
 • Príprava na záverečnú skúšku pred komisiou
 • Praktické koučingy pred koučom a mentoring

12. DEŇ – Záverečná skúška pred komisiou

 • Z písomnej časti – vypracovanie otázok podľa vlastných nadobudnutých znalostí (všetko iba to, čo ste sa tu naučili)
 • Ústna časť – koučingový rozhovor so spolužiakom pred troj-člennou komisiouSkúška pozostáva
 • Posudzovať bude odborná komisia a garant kurzu. Po úspešnom absolvovaní získavate Osvedčenie a Certifikát.
 •  

KOMPLETNÝ BALÍK ZAHŔŇA

 • Certifikát International Coaching Federation o absolvovaní tohto kurzu, ktorý je akreditovaný ICF
 • Certifikát ACPC Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Bezplatné zopakovanie si kurzu (1x!) do 1 roka od absolvovania kurzu
 • Po uplynutí jedného roka je možné si kurz zopakovať taktiež, pričom platíte 10% z ceny kurzu
 • Používanie loga ACPC (Approved Coach by Power Coaching) k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Členstvo v klube absolventov KOUČ 104 s množstvom výhod
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál

 

VÝSTUP KURZU

Je ním záverečná skúška pred komisiou a následne po kurze budete vedieť koučovať ako certifikovaný kouč ACPC, budete schopní riešiť situácie z rôznych uhlov pohľadu a budete vedieť komunikovať na vysokej úrovni. Po kurze dostanete certifikát, ktorý vás oprávňuje vykonávať a aplikovať metódy, ktoré sa na kurze naučíte. To znamená, že budete schopní samostatne vykonávať naučenú metodológiu a koučovať aj vlastných klientov.

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

Skúška prebieha v posledný 12-ty deň kurzu osobne na adrese a v priestoroch, v ktorých sa kurz aktuálne školí (BA, BB alebo KE). Najskôr absolvujete písomný test a následne prebieha ústna skúška formou koučingového rozhovoru so spolužiakom pred trojčlennou komisiou. Po úspešnom absolvovaní skúšky osobne odovzdávame certifikáty a osvedčenia pri malej oslave so šampanským a tortou.

 

TERMÍNY

Termíny kurzov nájdete na karte OZNAM

Termín, na ktorý sa hlásite uveďte v poznámke v pokladni eshopu.

 

 

CENOVÉ ZVÝHODNENIA

 • Nechajte si preplatiť celý výcvik (bez háčikov!) cez nový projekt Úradu práce “Zručnosti pre trh práce” – aj pre zamestnaných BEZPLATNE! -> VŠETKY INFO
 • Možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce pre nezamestnaných a uchádzačov o zamestnanie – napr. REPAS+ (platí iba pre základný program kurzu) – pre vás BEZPLATNE!
 • 1230,- € s DPH pre SZČO a pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak vám nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce. Zľavy platia do 1.7.2024.
 • Zľava 30% pre študentov psychológie

 

STÁLE UVAŽUJETE ČI SA PRIHLÁSIŤ? MÁME TU PRE VÁS 5 OTÁZOK, NA KTORÉ SI ODPOVEDZTE:

Pozrite sa na svoju súčasnú situáciu a zvedomte si, kde sa momentálne nachádzate..

 1.  Hľadáte možnosti, ako sa posunúť v rámci vlastného sebarozvoja alebo kariérnej oblasti? Vnímate, že potrebujete zmenu alebo posun?
 2. Nemáte jasno v tom, čo v živote chcete dosiahnuť a kde by ste chceli byť? Potrebujete vyriešiť problém alebo si ujasniť ciele?
 3. Chcete nájsť správny spôsob, ako sa posunúť vpred? Taký, ktorý bude osobne pre vás ako “vyšitý”?
 4. Uvažujete, ako spraviť prvý krok do neznáma? Máte obavy, ktoré vám v tom bránia? Radi by ste ich odstránili, no neviete si rady?
 5. Túžite žiť kvalitnejší život a pomáhať ľuďom naokolo hľadať vlastné riešenia, ktoré fungujú? Napríklad aj ako profesionálny kouč?

Ak ste si prevažne odpovedali “ÁNO”, potom je náš kurz pre vás ako stvorený!  Neváhajte sa stať aj vy súčasťou nášho koučovacieho tímu a pomôžte nám všade naokolo vytvárať kvalitnejšie životy vďaka tejto úžasnej a uznávanej metóde, ktorou je koučing. 

 

Videomateriál z kurzu KOUČ104

 

TERMÍNY:

júl:               01.07. - 12.07.2024 │ Košice

september:  16.09. - 27.09.2024 │ Bratislava

november:   25.11. - 06.12.2024 │ Bratislava

 

V období trvania kurzu sú obvykle aj sobota a nedeľa študijné dni.

Zpravidla ráno o 8:30 začína živá prezenčná prednáška na adrese, diskusia aj cvičenia, rovnako prax, koniec 16:00.

Praxuje koučovanie denne v skupine i v dvojici so spolužiakmi pod dohľadom lektora.

Štúdium je zavŕšené teoretickou písomnou a praktickou skúškou schopností v posledný deň štúdia.

 

_MG_5660
Share
Course details
Trvanie 104 hod., 12 dní
Výuka Osobne | Na adrese
Certifikát ACPC, Prípravený na titul ACC
Termíny: v záložke OZNAM

Archív

Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.