Life coaching

Koučing je moderná a veľmi efektívna metóda riešenia problémov, ktorá vám pomôže nájsť v sebe silu, schopnosť, odvahu, motiváciu a dobro. Počas koučingu máte priestor na objavenie vášho vlastného riešenia, pretože len vlastné riešenie má silu naozaj veci riešiť.


Ak chce človek prežiť svoj život naplno a šťastne, zobúdzať sa a líhať si s úsmevom, je potrebné harmonizovať telo, myseľ a dušu. Spoločnosť Power Coaching vznikla ako riešenie pre aktívnych ľudí, ktorí nie sú ľahostajní sami k sebe. Vytvárame priestor pre váš rozvoj a rast, sme vašim partnerom na vlastnej ceste k úspechu. Vedeli ste, že niekedy stačí hodina týždenne na to, aby ste sa zbavili problémov, ktoré vás ťažia?

Koučing predstavuje efektívny spôsob vystúpenia z problémov, rast a posun smerom, po ktorom klient túži. V čom je koučing iný a prečo funguje tak efektívne ? Koučing predstavuje vysokú akceptáciu druhého človeka. Kouč verí v potenciál klienta a pomocou otázok mu pomáha nájsť riešenia, ktoré sú len jeho, a preto sú dlhodobé a účinné. Kouč neradí, nenavádza, ale pomáha odhaliť vaše skryté cesty a schopnosti. Na koučingu objavíte reálne možnosti posunu a okamžite meníte svoju realitu podľa vašich predstáv.

Služby poskytujeme nie len v Bratislave, ale aj v rôznych iných mestách na základe dohody.

Individuálny coaching
 
Individuálny koučing predstavuje sedenie formou rozhovoru s certifikovaným koučom, v rozsahu 45 min. – 60 min. Koučingové sedenie je vysoko dôverné, s dôrazom na mlčanlivosť kouča. V rámci sedenia sa venujete vašej téme a pracujete na dosiahnutí vami stanoveného cieľa, želaného stavu, či snov. Výsledkom sedenia je posun klienta, rast a vzbudená aktivita, spojená s chuťou k činom. Klienti častokrát uvádzajú, že je pre nich odľahčujúce, že sa nemusia s problémom trápiť, môžu ho vypustiť a na koučingovom sedení za hodinu vyriešia to, čo im niekedy trvá celé dni, mesiace, roky.
 
Skupinový coaching
 
Skupinový koučing je riadený odborníkom – profesionálnym koučom, prebiehajúci formou 2 hod. koučingu v skupine klientov. Skupinový koučing je vedený efektívnou formou, vhodný k získaniu širších súvislostí. Otázky vyplývajúce z tém zúčastnených sú významné a obohacujúce pre jednotlivcov v celej skupine. Predmetný spôsob koučingu vám ukáže situáciu z iných perspektív, dodá vám odvahu a skúsenosti ostatných. Výhodou je jeho dynamickosť, pozitívny účinok skupiny, podpora a predchádzanie tomu, čo nám neslúži. Skupinový koučing je v rozsahu 2 hodín, individuálny v rozsahu 1 hodiny.
 
Vzťahový coaching
 
"Neobetujte všetko vzťahu, v ktorom nemôžete byť sami sebou." Oprah Winfrey

Vzťah sám so sebou či vzťahy s partnerom, deťmi, rodičmi a priateľmi nás sprevádzajú celý život. Je len na nás aké naše vzťahy sú a budú a čo nám prinesú do života. Vzťah dvoch ľudí je veľmi krehké puto, ktoré však môže vydržať veľmi veľa. Odolnosť, pružnosť, trvácnosť či nezlomnosť je potrebné neustále budovať, podporovať a obnovovať. V živote však nastanú situácie, kedy naše vzťahy trpia a môžeme mať pocit, že nechceme pokračovať. Niekedy pomoc tretej strany vie priniesť nový pohľad na situáciu.

Párový koučing  je "neinvazívna" a efektívna metóda, ktorej cieľom je dať obom členom páru priestor a čas na vyjadrenie svojho názoru, postoja a myšlienok. Neutrálny priestor a neutrálna tretia strana, osoba kouča, napomáhajú k nájdeniu riešenia, ktoré bude akceptovateľné pre obe strany. Spoločne vieme spraviť veľké kroky, veď vzťahy sú súčasťou celého nášho života. Veríme, že sa oplatí na vzťahoch pracovať, zaoberať sa nimi a snažiť sa nájsť spoločnú cestu. Táto práca je totiž vždy ocenená vlastným pocitom pokoja, šťastia a spokojnosti.
 
Osobnostná diagnostika
 
Meníte často zamestnanie a máte pocit, že sa ešte stále hľadáte ? Poznáte naozaj svoje kvality, prednosti, viete povedať v čom ste naozaj dobrý a aké sú vaše silné, či slabé stránky ? Pomôže vám pri tom Osobnostná diagnostika !
 
Vďaka psychologickému vzdelaniu našich koučov máme možnosť využívať osobnostnú diagnostiku GPOP – Golden Profiler of Personality. GPOP osobnostná diagnostika je typológia, ktorá pomáha k pochopeniu svojho osobnostnému typu, lepšiemu poznaniu seba ako aj k identifikácii toho, čím sa od ostatných líšime. Napovie vám, kto ste naozaj a aké sú vaše silné i slabé stránky. Môžete ju použiť pre seba (jednotlivcov/manažérov) alebo pre vzájomne poznanie ľudí. Okrem samého seba budete teda schopní diagnostikovať aj osoby vo vašom okolí. GPOP diagnostika vám poskytne komplexný obraz osoby. Umožní vám zistiť ako sa pravdepodobne bude reálne správať daná osoba v rôznych situáciách života a posilniť zdravú vzájomnú komunikáciu.
 
Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín
 
Každý človek je jedinečný a jedinečné sú aj jeho predstavy o úspechu. Úspešní ľudia robia veci inak, myslia inak o sebe, o svojom živote. Každý je expertom na svoj vlastný život a odpovedať na najdôležitejšie otázky života, si najlepšie vie každý sám. Viete, čo v živote chcete dosiahnuť a kde chcete byť ? Zamyslite sa a vyberte jeden úspech, ktorý ste dosiahli a ste naňho hrdí. Komu ste vďační za svoj úspech ? Pozrite sa na súčasnú situáciu a zhodnoťte, kde sa nachádzate, či ste spokojní alebo sa chcete posunúť ďalej ? Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Ak sa túžite posunúť v rámci vlastného sebarozvoja alebo si zvýšiť kvalifikáciu vo svojej profesii, tak poďte do toho s nami !
 
Výcvik KOUČ 104 hod. patrí medzi náš najnavštevovanejší kurz. Je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH. Mnohí naši absolventi využívajú koučingové techniky v práci či v rodine, iní sa stali dokonca profesionálnymi koučmi. Absolventi, okrem osobnostného posunu, získavajú až trojnásobnú certifikáciu od medzinárodnej organizácie ICF, MŠVVaŠ SR a Power Coaching a množstvo ďalších výhod. Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia.104 hodín je rozdelených do 12 dní, počas ktorých výcvik prebieha. Kurz tvorí 70% prax a 30% teória. Vďaka kurzu absolventi nadobudnú prax v life koučingu, business koučingu a executive koučingu. Taktiež budú schopní využívať 11 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu. Budú vedieť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia.
 
Výcvik možno absolvovať v intenzívnej forme - 12 dní po sebe alebo v semestrálnej forme - 6 dvojdňových modulov v trvaní cca 4 mesiace (medzi jednotlivými modulmi budú účastníci trénovať v pracovných skupinách, s konzultačnou podporou a spätnou väzbou od skúsených koučov).
 
Investujte do seba a žite vlastný sen každým dňom ! My vám pomôžeme nájsť cestu a privedieme vás tam, kde by ste chceli byť. Viac si o kurze môžete prečítať tu: https://www.powercoaching.sk/kouc-104-hodin-certifikovany-vycvik-v-koucingu/

Kurzy a workshopy
 
Pravidelne pripravujeme rôzne kurzy a workshopy na zaujímavé témy. Stretávame sa pravidelne každý štvrtok u nás na Mierovej 56, v čase od 18:00 do 20:30 hod. Rozhodli sme sa vám ponúknuť kratšie formy vzdelávanie, dostupné časovo aj finančne. Wokshopy poskytujú práve tento priestor a umožnia vám nahliadnuť na vami vybranú tému.

Spoločne sme sa už stretli pri témach Ochutnaj, čo je koučing, Tréning sebavedomia, Techniky osobnostnej diagnostiky, Základy konštelácie a rôzne iné. Neustále pripravujeme nové témy ako napr.: Vynikni – myslenie out of the box, Mentálne chudnutie, Myšlienkové mapy, Kritické myslenie a jeho prejavy. Aktuálne témy workshopov nájdete v linku: https://www.powercoaching.sk/kurzy-a-workshopy/

Ak máte záujem o vami vybranú tému, prosím napíšte nám na info@powercoaching.sk. Radi pripravíme workshop na mieru pre vás, vašich kolegov, v škôlke, škole, či pre väčšie skupiny.