Life coaching

Koučing je moderná a veľmi efektívna metóda riešenia problémov, ktorá vám pomôže nájsť v sebe silu, schopnosť, odvahu, motiváciu a dobro. Počas koučingu máte priestor na objavenie vášho vlastného riešenia, pretože len vlastné riešenie má silu naozaj veci riešiť.

INDIVIDUÁLNY COACHING

Individuálny koučing predstavuje sedenie formou rozhovoru s certifikovaným koučom, v rozsahu 45 min. – 60 min. Koučingové sedenie je vysoko dôverné, s dôrazom na mlčanlivosť kouča. V rámci sedenia sa venujete vašej téme a pracujete na dosiahnutí vami stanoveného cieľa, želaného stavu, či snov. Výsledkom sedenia je posun klienta, rast a vzbudená aktivita, spojená s chuťou k činom. Klienti častokrát uvádzajú, že je pre nich odľahčujúce, že sa nemusia s problémom trápiť, môžu ho vypustiť a na koučingovom sedení za hodinu vyriešia to, čo im niekedy trvá celé dni, mesiace, roky.


SKUPINOVÝ COACHING

Skupinový koučing je riadený odborníkom – profesionálnym koučom, prebiehajúci formou 2 hod. koučingu v skupine klientov. Skupinový koučing je vedený efektívnou formou, vhodný k získaniu širších súvislostí. Otázky vyplývajúce z tém zúčastnených sú významné a obohacujúce pre jednotlivcov v celej skupine. Predmetný spôsob koučingu vám ukáže situáciu z iných perspektív, dodá vám odvahu a skúsenosti ostatných. Výhodou je jeho dynamickosť, pozitívny účinok skupiny, podpora a predchádzanie tomu, čo nám neslúži. Skupinový koučing je v rozsahu 2 hodín, individuálny v rozsahu 1 hodiny.


VZŤAHOVÝ COACHING
Párový koučing je "neinvazívna" a efektívna metóda, ktorej cieľom je dať obom členom páru priestor a čas na vyjadrenie svojho názoru, postoja a myšlienok. Neutrálny priestor a neutrálna tretia strana, osoba kouča, napomáhajú k nájdeniu riešenia, ktoré bude akceptovateľné pre obe strany. Spoločne vieme spraviť veľké kroky, veď vzťahy sú súčasťou celého nášho života. Veríme, že sa oplatí na vzťahoch pracovať, zaoberať sa nimi a snažiť sa nájsť spoločnú cestu. Táto práca je totiž vždy ocenená vlastným pocitom pokoja, šťastia a spokojnosti.


KURZY A WORKSHOPY

Pravidelne pripravujeme rôzne kurzy a workshopy na zaujímavé témy. Stretávame sa pravidelne každý štvrtok u nás na Mierovej 56. Rozhodli sme sa vám ponúknuť kratšie formy vzdelávanie, dostupné časovo aj finančne. Wokshopy poskytujú práve tento priestor a umožnia vám nahliadnuť na vami vybranú tému.

Spoločne sme sa už stretli pri témach Ochutnaj, čo je koučing, Tréning sebavedomia, Techniky osobnostnej diagnostiky, Základy konštelácie a rôzne iné. Neustále pripravujeme nové témy ako napr.: Vynikni – myslenie out of the box, Mentálne chudnutie, Myšlienkové mapy, Kritické myslenie a jeho prejavy. Ak máte záujem o vami vybranú tému, radi pripravíme workshop alebo kurz na mieru pre vás, vašich známych, ale aj kolegov, či pre väčšie skupiny.

Aktuálne témy workshopov nájdete v linku: https://www.powercoaching.sk/kurzy-a-workshopy/


DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Pre viac informácií nás kľudne kontaktujte a my vám prezradíme všetky detaily, ako každá naša služba funguje. Keďže združujeme skúsených koučov, výhodou je v prípade potreby možnosť výberu. Life koučing býva buď v našich priestoroch alebo aj u vás, podľa dohody. Poskytujeme taktiež možnosť konzultácii online. Služby poskytujeme nie len v Bratislave, ale aj v rôznych iných mestách na základe dohody.