Manažérske zručnosti a ich využívanie v praxi

Manažérske zručnosti a ich využívanie v praxi

Manažéri sa „učia, ako sa učiť,“ a to nielen prostredníctvom formálnych metód vzdelávania, ale aj učením sa zo skúseností pri výkone práce. Ktoré manažérske zručnosti sa považujú za kľúčové a ako ich využiť pri práci čo najefektívnejšie?

Úspešnosť firmy na trhu závisí od schopnosti a úspešnosti jej zamestnancov, teda od ich znalostí a vedomostí, ktoré je potrebné kvalifikovane riadiť a využívať v prospech rozvoja firmy i samotných ľudí. Manažéri sú zodpovední za ich nábor, výber, motiváciu a rozvoj tak, aby zamestnanci čo najlepšie využívali svoj potenciál. K tomu potrebujú aj samotní manažéri získať znalosti a zručnosti, ktoré im pomôžu plniť náročné úlohy. Okrem manažérskych zručností je veľkou výhodou aj  schopnosť ovládať tzv. mäkké zručnosti. Ako vytvoriť súlad všetkých týchto schopností a zručností? Na kurze vám radi prezradíme nie len teoretický základ, ale aj ako to v skutočnosti funguje v praxi.

ČO VŠETKO SA NAUČÍTE?
  • Plánovanie - poznať techniky plánovania a aplikovať ich v praxi
  • Organizovanie - poznať techniky organizovanie a byť schopný ich aplikovať
  • Riadenie ľudí - schopnosť riadiť ľudí (ide typicky o tvrdé zručnosti - prideľovanie úloh, kontrolovanie a pod)
  • Vedenie ľudí - schopnosť viesť ľudí (ide typicky o mäkké zručnosti - motivovať, inšpirovať, koučovať …)
  • Komunikovanie - byť dobrý komunikátor
  • Vyjednávanie - schopnosť úspešne vyjednávať
  • Rozhodovanie - poznať techniky rozhodovanie a vedieť ich prakticky aplikovať
  • Riešenie problémov - vedieť riešiť problémy
Dĺžka kurzu: 90 minút (60 minút teória + 30 minút praktické úlohy)
Po absolvovaní kurzu máte možnosť získať Certifikát od Power Coaching.

Prihláste sa a my vám pošleme všetky potrebné technické informácie a prihlasovacie údaje.

Pri zakúpení 4 online kurzov získate + 1 zdarma.
Položky kurzu
Manažérske zručnosti a ich využívanie v praxi
Cena: 23€
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, PCC

Lektorka, psychologička, koučka