Manipulácia a jej prejavy

29.03.2018

Psychická manipulácia sa stala súčasťou nášho života – manipulujú mediá, reklama, politici a už si to ani neuvedomujeme. Tým sa však znižuje naša citlivosť a ostražitosť voči tomuto zvláštnemu fenoménu. Čo sa pod manipuláciou rozumie?

Je to väčšinou nevedomé, ale aj vedomé správanie – slová aj činy, ktorými sa porušujú etické pravidlá medzi ľuďmi. Manipulátor sa usiluje vnútiť človeku alebo celej komunite názory, ktoré im nie sú vlastné a dobrovoľne by ich neprijali. Bez vedomia a súhlasu tak narúša dôstojnosť a slobodu človeka, jeho fyzickú i psychickú integritu.

            Nikto z nás nie je voči manipulácii imúnny, napriek tomu považujeme človeka, ktorý jej podľahol, za slabého a naivného. Sme presvedčení, že „mne sa to nemôže stať“, bohužiaľ môže. Manipulácia sa totiž prejavuje tisícmi spôsobov a rôznymi formami. 

            Napríklad pasívny psychický nátlak. Nákupné centrá si upravia prostredie tak, že vyberú emocionálne podnety, zamerajú ich na všetky naše zmysly, čím menia naše správanie a my strácame nad sebou vedomú kontrolu. Pre názornosť: v spleti chodieb sa ťažko orientuje, blúdime, púšťajú nám hlasnú, príjemnú hudbu, cítime osviežujúcu vôňu, je tam málo okien a chýbajú hodiny, výstupové miesta sú veľmi obmedzené. Vyjdeme von a zistíme, že sa medzičasom zotmelo a minuli sme viac peňazí, ako sme plánovali.

            Stáva sa, že nie sme iba obeťou manipulácie, občas sa k nej uchyľujeme všetci. Človek sa, napr. v návale zlosti, vyhráža alebo odíde bez vysvetlenia. Neskôr ho však hryzie svedomie, snaží sa ospravedlniť alebo svoje vystupovanie zmeniť. Manipulátor psychicky manipuluje neustále a zneužíva ľudí všemožnými spôsobmi bez ohľadu na morálku. Základnou črtou tyranie je totálna absencia úprimného rozhovoru.

            Manipulátori sa obyčajne skrývajú pod rôznymi maskami – sú pravými majstrami vo vymieňaní masiek podľa toho, ako sa im to práve hodí. Môžeme sa stretnúť s takzvane sympatickým manipulátorom, očarujúcim manipulátorom, altruistickým manipulátorom, vzdelaným manipulátorom, nesmelým manipulátorom a manipulátorom – diktátorom.

            Väčšina z nich má, samozrejme, i dobré vlastnosti a tie sú často pre obeť dôvodom na to, aby ospravedlnila ich konanie. Napriek tomu, keď sme dlhodobo vystavení psychickej manipulácii, prežívame silný stres. Objavia sa zdravotné problémy: poruchy spánku, ťažkosti s trávením, svalové napätie, vysoký krvný tlak, žalúdočné vredy. Zasahuje nás to aj duševne a dôsledkom je strach, úzkosť, depresia, zníženie sebavedomia, pasivita a strata spontánnosti.

            Manipulácia dokáže zasadiť tvrdé rany celej komunite, keď narúša vzájomné vzťahy v rodine alebo na pracovisku. Dochádza k rozdeľovaniu ľudí, podozrievaniu, nesúdržnosti a precitlivenému vnímaniu konfliktov.     

            Aby sme sa dokázali pred ňou ochrániť, je v prvom rade potrebné vedieť rozpoznať manipuláciu a hroziace nebezpečenstvo. Veľký význam má pestovať si vlastné sebavedomie – nemyslieť si, že manipulátor je dokonalejší. Mať jasnú predstavu o svojich právach. Vedieť odmietnuť žiadosť manipulátora, nemať voči nemu zábrany a záväzky. Naučiť sa postupy, ako konkrétne manipulačné techniky zneškodniť. Rovnako významné je vybudovať si odolnosť aj voči potrebe riešiť problémové situácie manipuláciou iných.

            To všetko a ešte veľa iných zaujímavostí sa dozviete na seminári, ktorý sme pre vás prichystali!

Tamara Svetoňová

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.