Mediácia ako budúca nevyhnutná súčasť modernej civilizácie. Ako v nej využiť vzťahový koučing !?

11.05.2020

Mediácia je a ešte len bude budúcou nevyhnutnou súčasťou modernej civilizácie. Okrem toho, že prispieva k šíreniu pokoja medzi oboma stranami, teda nevyhráva len jeden, tak zároveň edukuje jednotlivcov so zámerom žiť lepší zajtrajšok aj v iných vzťahoch a súvislostiach.

Konflikty tu boli od nepamäti a stále budú. Stávame sa čoraz viac civilizovanejšou spoločnosťou, ktorá sa už dávno nespráva ako v dobe poddanstva a zemepánov. Čoraz viac ľudí vyhľadáva život duchovnejší, dávajú si záležať hlavne na vzťahoch, pretože vedia, že je to najpodstatnejšie, čo ich vyživuje, dodáva silu a oporu alebo len obyčajný pokoj, a tak nechcú žiť v konflikte. Ak aj nejaký konflikt nastane a ťahá sa dlhodobo, obe strany sú z neho vyčerpané, je potrebné ho koniec-koncov riešiť, nezmizne len tak. Ak je to niečo závažné, napr. pasovanie sa o majetok alebo myšlienka na rozvod, zvyčajne je človeku, teda aspoň jednej strane, nepríjemné predstaviť si súd a kata, ktorý musí rozhodnúť boj zvyčajne vždy v prospech jedného. Preto dúfajme, že bude čoraz viac propagované lepšie riešenie, a to mediácia. Mediácia je, a povedala by som, že ešte len bude budúcou nevyhnutnou súčasťou modernej civilizácie. Okrem toho, že prispieva k šíreniu pokoja medzi oboma stranami, teda nevyhráva len jeden, tak zároveň edukuje jednotlivcov so zámerom žiť lepší zajtrajšok aj v iných vzťahoch a súvislostiach. Toto a mnoho ďalšieho, ako napr. cena a čas strávený iba s pomocou moderátora tohto komunikačného procesu, sú zásadné výhody, ktoré so sebou mediácia nesie.
 

Aby bola mediácia čo najúspešnejšia, kľúčový je určite mediátor, ktorý organizuje a usmerňuje celý priebeh komunikácie a riešenie problému dvoch, možno viacerých strán. Vytvára podmienky pre týchto ľudí, pretože oni o tom nevedia, ale doslova si žiadajú  efektívne usmernenie, fakty a hlbšie odborné znalosti z danej oblasti, ktoré im možno doposiaľ neboli známe.  Je najlepšie, ak má mediátor vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa aj v oblasti, na ktorú sa chce v mediačnom podnikaní zameriavať. Najlepšie je práve právnické alebo psychologické vzdelanie, ktoré popri povinnej odbornej príprave zahrňujúcej ďalšie dovzdelávanie, pridáva na hodnote a dôveryhodnosti. Osobne by som si nevybrala napríklad človeka so vzdelaním v oblasti ekológie s mediačným kurzom.

           
Druhá vec, ktorú v rámci tejto formy riešenia sporov určite do budúcna navrhujeme je dovzdelávanie sa v oblasti vzťahového koučingu a aj koučingovým prístupom moderovať proces. Pre efektívnejšie plnenie mediačného povolania človekom, ktorý nemá psychologické vzdelanie, je to veľmi dobrá možnosť dovzdelávať sa aj v tejto oblasti. Keďže úlohou mediácie nie je iba viesť rozhovor a navodiť zmenu rámca vnímania sporu klientov,  ale aj edukovať klientov, práve koučovanie by bola vhodná súčasť pre zmenu aj vnútorného rámca nadstavenia zmýšľania jednotlivca. Keďže ľudia mediátora vyhľadávajú zväčša pre vzťahové spory v rôznych oblastiach, je dobré vzdelať klienta a pomôcť k zmene a pochopeniu najprv jeho vzťahu k sebe samému. Ako mediátori dobre vedia, mediačný proces je väčšinou práca s emóciami oboch strán, ktoré si ľudia nechcú pripúšťať a taktiež práca s jednostrannými pohľadmi, ktorým chýba nadhľad. Je to teda proces, kde sa od základu rieši vzťahovosť, odtiaľ sa vždy začína, inak sa skupina nepohne ďalej. Takto by mohla byť mediácia obohatená o Vašu schopnosť poukázať na to, že spor vznikol zásluhami oboch strán, dokázali by ste lepšie pomôcť k rozvoju vzťahového intelektu na emocionálne a sociálnej úrovni. Vzťahový koučing pomáha
vzbudiť v klientovi uvedomenie, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy a vyvolať pochopenie, že spory súvisia s nimi samotnými. Takto by sa efektívnejšie dospelo k vyriešeniu konfliktu medzi stranami. Toto samotný súdny proces nerieši vôbec a práve preto si myslíme, že je to riešenie dlhodobé a prispieva aj k postupnej zmene spoločnosti.

           
Je lepšie, keď vieme, že človek to má najprv upratané v sebe a potom môže meniť to vonkajšie. Preto je dobré dať priestor najprv vzťahovému koučingu, ktorý ide viac do hĺbky a vytvára priestor pre osobný rozvoj.


Mária, Power Coaching

 

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.