Mentálny koučing pre športovcov a trénerov

Určite poznáte mnoho športovcov, ktorí boli označovaní ako „veľké talenty“ a mnohí aj ukončili svoju kariéru s nálepkou „večný talent“. Toto je dôkaz toho, že ich myseľ stála v ceste rozvoju ich potenciálu.

V súčasnosti existuje mnoho športovcov, či trénerov, ktorí si myslia, že mentálna a fyzická stránka spolu nesúvisia. Mylne sa domnievajú, že prvoradé je perfektne zvládnuť kondičnú prípravu, ovládnuť taktiku a techniku a až následne môžu pracovať na mentálnych zručnostiach. Ak sa jedná o výkonnosť v športe, dôležitým faktom je, že oddeliť mentálne od fyzického nemôžeme.

Fyzická a mentálna príprava. Mentálny tréning predstavuje poradenstvo na zlepšenie výkonu športovcov alebo celých tímov. Čo najlepšiu výkonnosť vám pomôžeme dosiahnuť pomocou rôznych techník a metód...

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
 
Pre viac informácií nás kľudne kontaktujte a my vám prezradíme všetky detaily, ako každá naša služba funguje. Pri biznis koučingu uzatvárame, zmluvu, tzv. trojdohodu medzi koučom, klientom a firmou, (prípadne oddelením ľudských zdrojov, manažérom alebo riaditeľom) o cieľoch, za ktoré preberáme zodpovednosť v plnom rozsahu. Keďže združujeme skúsených koučov, výhodou je v prípade potreby možnosť výberu.