Mentoring

 INDIVIDUÁLNY MENTORING KOUČOV
 SKUPINOVÝ MENTORING KOUČOV
 MENTORING K ZÍSKANIU alebo PREDĹŽENIUCERTIFIKÁCIÍ od ICF - ACC, PCC

Mentoring predstavuje dôležitú súčasť profesionálneho rastu koučov. V prípade, ak chcete svoje zručnosti a kompetencie posúvať alebo získať/predĺžiť si medzinárodné certifikácie od ICF a stať sa Associate Certified Coach (ACC) accccalebo Professional Certified Coach (PCC)  ICF-PCC-logo,  je dôležité absolvovať mentoringové stretnutia.
 

  • Individuálny mentoring koučov

Individuálny mentoring koučov prebieha formou konzultácie so skúseným koučom - mentorom, ktorý s Vami osobitne preberie koučingové sedenia, ktoré uskutočňujete s Vašimi klientmi, s cieľom Vášho profesionálneho posunu. Pred mentoringom zašlete mentorovi nahrávku Vášho koučingového rozhovoru. Následne na konzultácii nahrávku podrobne zanalyzujete, pričom Vám budú dávané odporúčania na zlepšenia a usmernenia. Súčasne budete mať priestor prejsť si Vaše otázky, ktoré Vám vyplynuli z Vašej praxe. V prípade záujmu Vám bude vydané potvrdenie pre ICF.

Rozsah: 1 hod.

Frekvencia termínov: podľa dohody

Príprava: zaslanie nahrávky koučingového rozhovoru

Potvrdenie: pre účel ICF

Cena:

1x mentoring:    150,- Eur s DPH

3x mentoring:    420,- Eur s DPH

5x mentoring:    680,- Eur s DPH

10x mentoring:  1300,- eur s DPH
 

  • Skupinový mentoring koučov

Skupinový mentoring koučov prebieha formou 2,5 hod. mentoringu, v skupine akreditovaných koučov. Skupinový mentoring je vedený efektívnou formou, vhodný k získaniu širších súvislostí. Otázky vyplývajúce z praxe koučov sú významné a obohacujúce pre všetkých zúčastnených. Predmetný spôsob mentoringu Vás pripraví aj na situácie, s ktorými sa stretli už Vaši kolegovia, ako  aj na zvládanie nových alebo nečakaných situácií. V prípade záujmu Vám bude vydané potvrdenie pre ICF.

Rozsah: 2,5 hod.
Frekvencia termínov: 1x mesačne, podľa kalendára (je možné zúčastniť sa ľubovoľného počtu)
https://www.powercoaching.sk/skupinovy-mentoring/
Potvrdenie: pre účel ICF, absolvovaním 1ného skupinového mentoringu získate potvrdenie v počte 2x mentoring
Cena:

1x 2,5 hod. mentoring: 150,- Eur s DPH

3x 2,5 hod. mentoring: 420,- Eur s DPH

5x 2,5 hod. mentoring: 680,- Eur s DPH

10x 2,5 hod. mentoring: 1300,- eur s DPH


Miesto konania:
Mierová 56, Bratislava
  • Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC)

 

K získaniu alebo predĺženiu certifikácií ACC a PCC od International Coach Federation je potrebné absolvovať 10 mentoringových hodín u kouča s certifikáciou ACC, PCC alebo MCC. Mentoringy špecializované k predmetným certifikáciám je možné u nás absolvovať, pričom Vám vydáme potvrdenie pre účel ICF, akceptovateľné v procese certifikácie. Je možné absolvovať vyššie uvedený individuálny mentoring alebo skupinový mentoring alebo skombinovať obe formy.

Pre viac informácií k certifikácii navštívte nasledujúci odkaz:https://www.powercoaching.sk/privedieme-vas-k-medzinarodnym-urovniam-v-koucingu-acc-pcc-od-icf/
 

Prihlásenie: na e-mail : info@powercoaching.sk , telefonicky na tel.čísle : 0948 168 011.