Metóda "Konštelácie"

14.05.2020

Konšteláciami objavíme nevedomé súvislosti, ktoré by sme inými terapiami možno ťažko objavili.

 

           Už samotný názov konštelácia značí akési usporiadanie, stav okolností a vecí. Konštelácie v skratke ukazujú, ako sa veci v našom živote majú. Objasňujú náš problém, s ktorým sa dlhodobo nevieme vnútorne vysporiadať a vedia zreteľne navodiť  „aha moment“. Existujú rôzne systemické konštelácie od rodinných, politických až po finančné. Je to zážitková metóda, ktorá sa využíva všade tam, kde existuje nejaký systém, takže všade. Môže pracovať aj so snami, aj s telesnými symptómami. Za problémami sú často príčiny z minulosti, ktoré toto usporiadanie postupne pred našimi očami odkrýva a my sa nestíhame diviť. Ľudia najčastejšie riešia vzťahové záležitosti, preto sa najčastejšie dozvedáme o tzv. rodinných konšteláciách. Tie sú stavané na to, aby sme si uvedomili vplyv problémov a tráum od našich minulých rodov, generácií, tiet a pradedov, s ktorými sme úzko prepojení, veľmi nás ovplyvňujú, a ktoré máme vyliečiť a prijať. Táto metóda nie je úplne vedecky, teda empiricky dokázaná. Fyzici ju považujú za kvantové šarlatánstvo a tak spadá do oblasti pseudovedy, pretože vedecká psychológia nie je naklonená k pseudopsychologickým vedám, ale to neznamená, že tieto vedy by mali byť hneď odsudzované. Osobne si myslím, že práve parapsychologické vysvetlenia nášho fungovania skrývajú tie najväčšie pravdy a nie všetko by sme mali brať ako za jednoznačné fakty iba vtedy, keď je niečo podporené empirickým výskumom a to čo nie je, zavrhovať a označiť za šarlatánstvo.  Povedzme si úprimne, určite sme aspoň raz v živote zažili, ak nie každý deň, situácie, kde cítime negatívne a pozitívne emócie. Sú to energie, ktoré nie sú vedeckou psychológiou dokázateľné. Znamená to ale a budeme sa tváriť, že teda vôbec neexistujú?

          Samotný zakladateľ konštelácií Bert Hellinger sa veľmi prikláňa k parapsychologickej teórií morfickej rezonancie od A.R. Shaldrakea. Morfická rezonancia tvrdí, že príroda má pamäť a všetky prirodzené systémy vrátane zvierat dedia kolektívnu pamäť od všetkých predchádzajúcich predkov toho druhu. Shaldrake dodáva, že ide akoby o telepatické prepojenie medzi organizmami. Ide o kolektívne, spoločné myšlienky minulých generácií určitého druhu, čo je podobné teórií kolektívneho nevedomia C.G. Junga, ktoré sa zhlukuje a vytvára konkrétne správanie človeka, nazývaného aj archetyp. Čiže akoby si nesieme v sebe staré zakódované zdedené traumy a vzorce od našich predkov, a ktoré ovplyvňujú naše myslenie, cítenie a konanie. Môžu to byť napr. mimoriadne ťažké osudy spojené s vojnou, vážnymi chorobami, rozvody rodičov, sexuálne putá a problémy, závislosti, straty majetku a podobne. Ďalej, zoberme si príklad dcéry, ktorá chce začať podnikať, ale niečo ju v tom brzdí, niečo jej stále hovorí, že v tom nebude úspešná, biznis nepôjde a tak ďalej. Môže byť za tým pokojne jej prababka a pradedo, ktorí mali negatívnu skúsenosť s podnikaním. Takto sa vytvorili negatívne presvedčenia a zatrpknutosť voči podnikaniu, ktoré sa správne nenaplnili, čo sa ďalej tradovalo práve zdedenými emóciami a názormi z generácie na generáciu, ktoré už ale teraz nemajú prečo ovplyvňovať život nového potomka.

           Konštelácie môžu mať dvojaký charakter. Buď si vyberiete viac energetickú prácu v spolupráci s ľuďmi v skupine a za pomoci psychoterapeuta, alebo ak citlivé témy nechcete pred skupinou prezentovať, dá sa využiť aj súkromná metóda s použitím figúrok. Samotná metóda spočíva v priestorovom usporiadaní figúrok, ak je to v skupine, tak ľudí. Každá figúrka predstavuje určitého človeka alebo abstraktné veci ako napr. strach. Klient si sám vyberá usporiadanie figúrok, do ktorých sa vciťuje. Pri ľuďoch sa usporiadanie deje na základe energií a pozícií, do ktorých sa majú dostať a prirodzene ich navnímajú a facilitátor ich usmerňuje a pýta sa. Z tohto hľadiska je to naozaj vyčerpávajúca práca a väčšinu času pomáhate spolu so skupinou dotyčnému človeku s cudzím problémom, ktorý je len pozorovateľom.  Čiže pri figúrkach máte priestor iba pre seba, iba pre Váš problém, ktorý je riešený medzi 4 očami. Navyše výhodou je, že na celý proces sa pozeráte z výšky, teda máte väčší nadhľad. Obe metódy majú svoje výhody aj nevýhody, a každá je niečím iným zaujímavá. Záleží to od preferencií klienta, ktorú si vyberie, a ktorá mu sadne viac.

         Konšteláciami objavíme nevedomé súvislosti, ktoré by sme inými terapiami možno ťažko objavili. V rozumovej rovine dostaneme skryté informácie a pochopenie, čo sa udialo v minulých rodoch, zažijeme precítenie a odovzdanie zodpovednosti späť predkom a rovnako nám dajú možné riešenie, ktoré následne uplatňujeme v reálnom živote.  V emočnej a telesnej rovine prežívame to, ako sme nadstavení k druhým ľudom v živote, viac sa dozvedáme o našej osobnosti a môžeme zažiť svoju novú pozíciu v systéme.

         To liečivé východisko spočíva v postupnej reorganizácií pozícií figúrok alebo pridávaním zabudnutých, ale kľúčových členov z minulosti alebo súčasnosti dovtedy, dokedy klient necíti konečnú harmóniu medzi vzťahmi, že takto by to malo vyzerať. Počas tohto procesu si klient za pomoci facilitátora formuluje vety, akoby také silové výroky, ktoré nahlas vysloví aj viackrát a pomáha mu nový postoj presadiť aj v normálnom živote. Napr. „ vážim si to, ďakujem mama, ďakujem otec, že ste ma vychovali, a teraz to už beriem za seba, do svojich rúk. Ten strach patrí tete s chorým dieťaťom a je čas, aby ho ona prijala ako dar a ja tu budem otvorená prijať akékoľvek dieťa...“

          Klient odchádza s obnoveným tokom lásky a podpory a novou silou pre život.

 

Mária, Power Coaching

 

 

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.