Mgr. Alexandra Petrášová

Obchodná riaditeľka, kouč, mediátor

Cesta, po ktorej kráčaš, je tvoja. Preto ju sprav takou, akou chceš, aby bola.

Koučing má zmysel. Verí v potenciál druhého človeka, vie v každom nájsť tú jeho správnu cestu. Potrebujem veriť tomu, čo robím, vedieť, že to má význam a posúva ľudí ďalej. Prispieť k tomu, že každý z nás si môže napĺňať svoje sny, žiť ten svoj život. A o tom je aj moje pôsobenie v Power Coachingu. Pracovať s ľuďmi, či už ako jednotlivcami alebo z firemného prostredia, individuálne, podľa ich predstáv a cieľov a následne vidieť samotné výsledky a naplnené očakávania.

2019 - súčasnosť - Mediátor, zapísaná v zozname MEDIÁTOROV vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
2018-2019 -  absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu MEDIÁTOR- centrum vzdelávania UK, garant prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
2017 - súčasnosť - KOUČ
2017 – získanie licencie KOUČ, Certifikovaný výcvik koučingu KOUČ 104 hod., s akreditáciou MŠSVaR a medzinárodnou certifikáciou International Coach Federation, Power Coaching
2017 – súčasnosť – OBCHODNÝ RIADITEĽ v Power Coaching
2014 – 2017 - advokát, zapísaná v zozname SAK
2014 – absolvovanie advokátskych skúšok
2009 – 2014 advokátsky koncipient, zapísaná v zozname SAK
2009-2017 - ADVOKÁTSKA PRAX, zapísaná v zozname Slovenskej advokátksej komory
2009 – titul Magister, študijný odbor právo, Univerzita Komenského v Bratislave/Právnická fakulta
2007 – titul Bakalár, študijný odbor právo, Univerzita Komenského v Bratislave/Právnická fakulta

Moje kurzy a workshopy