Mgr. Alexandra Petrášová

Obchodná riaditeľka

Ak nerezonuješ s týmto svetom, je to preto, že si tu na vytvorenie nového.


Koučing má zmysel. Verí v potenciál druhého človeka, vie v každom nájsť tú jeho správnu cestu. Potrebujem veriť tomu, čo robím, vedieť, že to má význam a posúva ľudí ďalej. Prispieť k tomu, že každý z nás si môže napĺňať svoje sny, žiť ten svoj život. A o tom je aj moje pôsobenie v Power Coachingu. Pracovať s ľuďmi, či už ako jednotlivcami alebo z firemného prostredia, individuálne, podľa ich predstáv a cieľov a následne vidieť samotné výsledky a naplnené očakávania.

2019 -  absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu - centrum vzdelávania UK, garant prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
2018 – účasť na akreditovanom vzdelávacom programe Mediátor
2017 – licencia Kouč, akreditácia MŠSVaR a medzinárodná certifikácia ICF, Power Coaching
2017 – súčasnosť – obchodný riaditeľ v Power Coaching
2014 – 2017 advokát, zapísaná v zozname SAK
2014 – absolvovanie advokátskych skúšok
2009 – 2014 advokátsky koncipient, zapísaná v zozname SAK
2009 – titul Magister, študijný odbor právo, Univerzita Komenského v Bratislave/Právnická fakulta
2007 – titul Bakalár, študijný odbor právo, Univerzita Komenského v Bratislave/Právnická fakulta

Moje kurzy a workshopy