Náš tím

Mgr. Silvia Langermann, PCC

Lektorka, psychologička, kouč

Coaching je môj životný štýl, neviem inak.

Ing. Tomáš Langermann

Kouč, lektor

Viesť ľudí ma veľmi baví a napĺňa.

Mgr. Eva Soldánová

obchodné a marketingové oddelenie

„Práca vyžaduje čím ďalej tým väčšie vzdelanie; vzdelanie čím ďalej tým viac práce.“

Slavomíra Krištofčáková

office managerka

„Improvizácia je základ prežitia“

Mgr. Alexandra Petrášová

Obchodná riaditeľka

Ak nerezonuješ s týmto svetom, je to preto, že si tu na vytvorenie nového.