Neurolingvistické programovanie

Neurolingvistické programovanie

Je dobré, keď si uvedomujeme, aké pocity chceme druhým vytvárať, keď s nimi komunikujeme.

Za týmito troma zdanlivo nevinne vyzerajúcimi písmenami - neurolingvistického programovania sa skrýva jedna z najefektívnejších metód komunikácie, manipulácie a persuázie v súčasnosti. N-euro L-ingvistické P-rogramovanie.

Model NLP nám dáva možnosť  ovplyvňovať pocity druhých. A nielen to. NLP nám umožňuje ovplyvňovať aj rozhodovanie ľudí. Preto ak máte jasný cieľ, čo chcete komunikáciou dosiahnuť a viete, ako na to, máte v rukách mocný nástroj.

Na kurze sa dozviete, ako sa naučiť komunikovať s cieľom ovplyvniť pocity druhých. Najprv si povieme, aké pocity vlastne chceš ostatným vytvoriť, keď s nimi hovoríte. 

  1. Uvedieme príklad, ak  sa vnuk opýta svojho dedka na to, čo ho bolí. Dedko zostane smutný a začne rozprávať o svojich diagnózach. V prípade, že sa jeho vnuk opýta na dedkove zážitky z detstva, dedko sa rozrozpráva a má oveľa lepšiu náladu.
  2. Zároveň model NLP môžete využiť pri komunikácií s deťmi, pretože ako komunikujete s deťmi ovplyvňuje ich správanie a tiež ich život a osobnosť.
  3. Chcete vedieť, ako ľudia programujú Vaše správanie a cítenie a ani o tom neviete? Metóda NLP Vám ukáže, ako sa voči tomu brániť. Ako programovať myslenie, tak ako chceme my. Ako programovať myslenie druhých.


Dnes sa pod NLP rozumie sada zásahov a postupov, ktorými sa dá zmeniť ľudské správanie a prežívanie. Pritom sa však NLP nezaoberá samotnou zmenou, ale len vytvorením náhradných alternatív. Vychádza totiž z predpokladu, že pre každé ľudské správanie sa nachádza aspoň jedna situácia, v ktorej je vysoko užitočné, a teda potrebné. Problémy vzniknú až vtedy, keď ho začíname používať v situáciách, kde už až tak užitočné nie je.

Na kurze sa naučíte:
Ako tvoriť otázky v súľade s NLP modelom?
Komunikačné triky
Ako postupovať, ak chcem myslieť tvorivo a kreatívne?
Povieme si rozhodovacie stratégie, ktoré pomôžu dosiahnuť Váš vyšší osobný úspech


Cena je 170,- EUR s DPH

Workshop sa bude konať dňa 20.07.2019 v čase 8.00 - 16.00 hod. v priestoroch spoločnosti Power Coaching, na ulici Mierová 56 v Bratislave (Ružinov).

Prihlásiť sa môžete na info@powercoaching.sk alebo na tel. čísle 0948 168 011.

Tešíme sa na Vás!

Partnermi podujatia sú StartitUP a Meeto

Cena:
170,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
1 deň deň
Termíny
Dátum a čas: 20.07.2019 08:00
Miesto: Bratislava, Mierová 56