Nové trendy v meraní spokojnosti zamestnancov

29.06.2020

Možno si to ani neuvedomujeme, no mnoho zamestnancov zvyčajne trpí v dôsledku nie moc aktívnej a vzájomnej komunikácie. TRANSFORMUJTE SPÄTNÚ VÄZBU OD ZAMESTNANCOV NA RAST SVOJEJ FIRMY!

TRANSFORMUJTE SPÄTNÚ VÄZBU OD ZAMESTNANCOV NA RAST SVOJEJ FIRMY!

           Možno si to ani neuvedomujeme, no mnoho zamestnancov zvyčajne trpí v dôsledku nie moc aktívnej a vzájomnej komunikácie. Byť vypočutý, mať priestor na sebavyjadrenie a rešpekt je nesmierne dôležitý prvok pre celkovú spokojnosť zamestnancov. Ľudia potrebujú mať pocit, že ich slová sú prijímané, že to, čo hovoria, na tom nadriadenému záleží a dokonca si zapisujú ich spätnú väzbu a pokúšajú sa vykonávať zmeny.  Iba tak sa dokážu spoločne posúvať dopredu. Doba sa drasticky mení a s ňou aj požiadavky na manažérov firiem v tom zmysle, vedieť nakladať a viesť svojich ľudí tak, aby časom dozrievali a boli pre firmu medzi top talentovanými zamestnancami, ktorých jednoducho potrebujú. Na trhu je dnes silná konkurencia a preto je dôležité si dobre vyberať, ale ešte dôležitejšie uchovať si svojich ľudí.

         1. Buďte transparentní a otvorení. Dnes je trendom, že firmy hľadajú stále nové veci, ktorými by mohli pracovisko zlepšiť. Hlavne mladí ľudia dnes preferujú neformálnu komunikáciu bez obáv, že ich vyjadrenia sú až moc kritické. Často používajte dashboardy, informačné tabule a pravidelné meetingy pre zamestnancov na to, aby bol celkový výkon viditeľný pre všetkých a otvorene komunikujte. Táto generácia je otvorená prispievať k zmene a participovať na nich.
        2. Dajte práci zmysel a účel. Trh sa zväčšuje a rapídne kolíše, potreba zmyslu a bezpečia v práci rastie. Spokojní zamestnanci potrebujú vedieť, aká je vízia firmy a kam smeruje a teda či má pre nich vôbec nejaký zmysel dávať energiu do niečoho, čo o pár rokov nemusí existovať.
       3. Dovoľte zamestnancom rásť. Pravidelná dlhodobá výplata a stabilná cesta v práci už pomaly vymierajú. Dnes sa požadujú príležitosti na kariérny postup, to, že môžu osobnostne rásť vďaka implementovaným stratégiám rozvoja firmy a toho, že biznis drží krok s dobou a je súťaživý. Spoločnosti by mali investovať do edukácie zamestnancov a podsúvať informácie o nových projektoch, na ktorých môžu participovať a učiť sa novým zručnostiam. Inak psychika človeka po čase ustrnie a zakrpatieva, z čoho vznikajú frustrácie. Dajte im pocítiť, že sa môžu vo firme vidieť aj o pár rokov. Nezaručí to iba spokojnosť, ale aj to, že sa nebudú obzerať po nových príležitostiach.
       4. Dovoľte im vybalancovať ich pracovný a súkromný život. Veľa štúdií ukazuje, že flexibilný pracovný čas redukuje chorobnosť a vyhorenie. Ak je možná občasná práca z domu, tak sa tiež odporúča, no nie často. Dnes v rodine zarábajú obaja rodičia, nie je to ľahké. Zamestnávatelia sa dnes musia naučiť to, ako akceptovať a dovoľovať ich ľuďom manažovať si svoj čas podľa toho, ako im to situačne v živote vyhovuje, ale tak, aby sa zachovala pri tom ich produktivita a profesionalita.
           5. Zabezpečte im nástroje, ktoré k svojej práci potrebujú. Je to celkom frustrujúce pre zamestnanca, keď má robiť niečo, na čo nemá dostatok zdrojov, aby vykonával prácu úspešne. Ak máte novú techniku alebo technológiu, naučte ich, ako sa s ňou pracuje!

         Na to, aby sa dostatočne dobre, pravidelne monitorovalo, analyzovalo a meralo to, či uvedené veci sú alebo nie sú úspešné pre spokojnosť vašich ľudí, dnes už existuje nespočetne veľa firiem, ktoré produkujú rôzne prieskumy, dotazníky a iné nástroje, ktoré zbierajú dáta názorov a pocitov. Dobré je zameriavať sa aj na náladu a to ako sa cítia, ako sú na tom psychicky. Ak na toto budete vyberať nejaký dotazník, vyberajte také, ktoré majú viac otázok, a aj otvorených.

        Začnite pre dobro firmy myslieť dopredu, buďte iní a začnite zbierať dáta aj takéhoto typu a uvidíte, ako sa veci môžu hýbať inak. Pamätajte, zlá recenzia od zamestnancov, ktorá sa objaví na sociálnych sieťach a webe znamená zlú reputáciu pre celý váš biznis a tým pádom menšiu šanca naberať najvhodnejších kandidátov.


 

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.