Päť spôsobov, ako môže tímové koučovanie zlepšiť výkon tímu

08.03.2019

Zatiaľ čo efektívny manažment a vynikajúci talent sú dôležité zložky pri zvyšovaní výkonnosti tímu, úspešný tím sa spolieha len na efektívnu spoluprácu. Ako môžu tímy vylepšiť spôsob, akým spolupracujú? Odpoveďou je; prostredníctvom tímového koučingu.

Tímový koučing poskytuje tímom nástroje a komunikačné mechanizmy na dosiahnutie úspechu. Podobne, ako pri koučovaní “ne-on-one”, tímový koučing zahŕňa rozvoj individuálnej zodpovednosti a zlepšenie výkonu. Rozlišuje to, že zahŕňa rozvoj tímov na posilnenie komunikačných línií, zefektívnenie spolupráce a zlepšenie priebežného výkonu. Ako teda tímový koučing zlepšuje výkonnosť tímu? Tu je návod:

Umožňuje základy úspechu
Jednou z hlavných schopností tímového koučingu je, že úspešne vnáša koučingové myslenie a prístup každého jednotlivca tímu. Vďaka tomuto mysleniu sú jednotlivci lepšie pripravení komunikovať na pracovisku a dosahovať dôležité obchodné ciele. Poskytuje im tiež zručnosti na to, aby koučovali ostatných, ktorí potom získajú rovnaký prístup. Je to mimoriadne cenné, najmä pre školenie a rozvoj nových zamestnancov alebo nových členov tímu.

Zlepšuje tímovú komunikáciu

Úspech tímu závisí od spolupráce jednotlivcov, ktorí pracujú na kolektívnych cieľoch. Bez efektívnych komunikačných línií úspech tímu jednoducho nemožno dosiahnuť. Efektívna komunikácia je základom toho, ako dobre spolupracujú jednotlivci, ako je daná a prijatá spätná väzba, spôsob, akým sa jednotlivci rozvíjajú a ako sa riešia konflikty.
Tímový kouč bude spolupracovať s tímami, aby pomohol zlepšiť tieto komunikačné línie. Kouč môže tímu poskytnúť správne nástroje a mechanizmy na efektívnu komunikáciu, aby mohli zracionalizovať tímové projekty a priebežne zlepšovať výkonnosť.

Dáva každému členovi tímu zodpovednosť

Keď ľudia cítia zodpovednosť za svoje vlastné chyby a úspechy, sú viac angažovaní v práci a s väčšou pravdepodobnosťou dosiahnu svoje ciele. To isté platí pre zodpovednosť v rámci tímov. Keď sa jednotlivci (bez ohľadu na to, či sú generálnymi riaditeľmi alebo vedúcimi pracovníkmi), cítia sa byť zodpovední za výsledky svojho tímu, je viac pravdepodobné, že dosiahnu svoje ciele. Tímový koučing spolupracuje s každým členom tímu, aby vnucoval pocit zodpovednosti, aby každý člen v tíme cítil zodpovednosť,  za výkonnosť a výsledok celého tímu.

Rieši konflikty

Väčšina lídrov považuje riešenie konfliktov za dôležitú súčasť ich úlohy. Prieskum spoločnosti Stanford Business zistil, že 43% výkonných riaditeľov, riaditeľov správnych rád a vedúcich pracovníkov považuje "zručnosti riadenia konfliktov" za ich hlavnú oblasť záujmu. Zatiaľ čo riešenie konfliktov je dôležitou zručnosťou, ktorou majú lídri disponovať, je rovnako dôležité, aby jednotlivci udržiavali zručnosti na prácu prostredníctvom kolektívnych problémov a riadili ich rýchlo a nezávisle.
Kouč môže poskytnúť tímom správne nástroje na vytvorenie prostredia, v ktorom účinná komunikácia môže vyriešiť konflikt na pracovisku.

Zvyšuje morálku

Vysoká morálka je vedľajším produktom efektívneho koučovania tímu. Keď jednotlivci účinne komunikujú a dosahujú spoločné ciele, môžu pomôcť posilniť dôveru a morálku v tíme. A keď je dôvera a morálka zvýšená, výkon tímu bude pravdepodobne naďalej vysoký. Je to cyklus, ktorý môže byť rozdielom medzi dosiahnutím veľkých obchodných výsledkov a nedosiahnutím dôležitých cieľov pracoviska. Posilňovaním morálky a zlepšovaním angažovanosti budú zamestnanci s väčšou pravdepodobnosťou schopní dosiahnuť svoje osobné, ale aj tímové ciele.

Firma Power Coaching poskytuje tímový koučing pre spoločnosti a jednotlivcov od roku 2011, www.powercoaching.sk

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.