Personálny audit

Silná a úspešná spoločnosť pozostáva z efektívnych a kvalitných ľudí. Personálny audit je jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť, pretože pomáha firme zhodnotiť stav ľudí a zlepšiť fungovanie organizácie.

Personálnym auditom identifikujeme a zaistíme slabé články, zvýšime výkonnosť spoločnosti, zlepšíme pracovné procesy a optimalizujeme náklady spoločnosti. Zameriame sa na súčasný stav, vaše ciele a očakávania a navrhneme presné riešenia k ich dosiahnutiu. Firmy realizujú personálny audit ak potrebujú:

  • zvýšiť výkonnosť firmy ako celku
  • optimalizovať ľudské zdroje
  • zlepšiť riadenie ľudských zdrojov vo firme
  • nastaviť motivačný a rozvojový program pre zamestnancov
  • vytvoriť stratégiu vzdelávania vrátane podkladov a personalizovaných návrhov rozvoja pre jednotlivcov a tímy
Zavolajte a radi vám poskytneme podrobnejšie informácie na info@powercoaching.sk alebo na 0948 168 011.