Podporíme vás k získaniu medzinárodných titulov ACC, PCC a MCC

Absolventi výcvikov v koučingu majú možnosť profesijne rásť aj na medzinárodnej úrovni. Power Coaching disponuje skúsenými certifikovanými koučmi na úrovniach ACC a PCC a poskytne vám podporu k splneniu požadovaných podmienok.

Podmienkou k dosiahnutiu medzinárodných úrovní je absolvovanie výcviku v koučingu, ktorý spĺňa prísne medzinárodné štandardy po posúdení International Coach Federation.

Power Coaching školí koučov vo výcviku KOUČ 104 hod., ktorý získal akreditáciu International Coach Federation – ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours a zároveň je akreditovaným MŠVVaŠ SR. Naši absolventi automaticky získavajú trojnásobnú certifikáciu – od ICF, MŠVVaŠ SR a Power Coachingu.

PODMIENKY K ZÍSKANIU MEDZINÁRODNÝCH ÚROVNÍ KOUČA - ACC, PCC od ICF

ACC ACSTH Path
- Absolvovanie min. 60 hod. tréningu špecifického pre kouča prostredníctvom programu ACSTH alebo ACTP.
- 10 hodín mentoringu v koučingu počas min. 3 mesiacov – s koučom na úrovni ACC, PCC alebo MCC.
- Minimálne 100 hodín uskutočnených koučingových sedení (75% platených) s najmenej 8 klientmi. Najmenej 25 z týchto hodín musí byť uskutočnených v priebehu 18 mesiacov pred podaním žiadosti o poverenie.
- 1x zvukový záznam a prepis z koučingového sedenia.

Overenie znalostí formou online testu.
https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths

PCC ACSTH Path
- Absolvovanie min. 125 hod. tréningu špecifického pre kouča prostredníctvom programu ACSTH alebo ACTP.
- 10 hodín mentoringu v koučingu počas min. 3 mesiacov – s koučom na úrovni PCC alebo MCC.
- Minimálne 500 hodín koučingových sedení (450 platených) s najmenej 25 klientmi. Najmenej 50 z týchto hodín musí byť uskutočnených v priebehu 18 mesiacov pred podaním žiadosti o poverenie.
- 2x zvukový záznam a prepis koučingového sedenia.
- Overenie znalostí formou online testu (v prípade, ak ste pri získaní ACC v minulosti test neabsolvovali).
https://coachfederation.org/icf-credential/pcc-paths

K splneniu podmienok poskytujeme:
- Certifikát ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours v rozsahu 104 hodín – ak sa rozhodnete absolvovať alebo ste absolvovali výcvik Power Coaching KOUČ 104 hod.
- Vzdelávanie koučov s CCE bodmi - CCE sa považuje za doplnkové a pokročilé vzdelávanie pre tých, ktorí chcú získať nové vzdelanie a / alebo tých, ktorí obnovujú svoje poverenia ICF
- Individuálny a skupinový mentoring s certifikovaným koučom na úrovniach ACC, PCC.
- Potvrdenie ohľadom absolvovania mentoringových koučing sedení pre účel získania poverenia.
- Spätná väzba k zvukovému záznamu z koučingového sedenia, predkladanému k žiadosti o získanie poverenia.
- Možnosť pre koučov Power Coaching koučovať klientov Power Coaching v rámci špeciálnych podujatí.

CENNÍK MENTORINGOV, vrátane potvrdenia k získaniu poverení ACC, PCC
https://www.powercoaching.sk/mentoring

Individuálny mentoring:
1 sedenie 150,- Eur s DPH /125,- bez DPH
3 sedenia 420,- Eur s DPH /350,- Eur bez DPH
5 sedení 675,- Eur s DPH /562,5 Eur bez DPH
8 sedení 1040,- Eur s DPH /866,67 Eur bez DPH
10 sedení 1250- Eur s DPH /1041,67 Eur bez DPH

Skupinový mentoring:
1 x 2,5 hod. - 150,- Eur s DPH /125,- bez DPH
- absolvovaním 1ného skupinového mentoringu získate potvrdenie v počte 2x mentoring
https://www.powercoaching.sk/skupinovy-mentoring/

PRIHLÁSENIE A INFORMÁCIE:
info@powercoaching.sk, 0948 168 011
www.powercoaching.sk, www.businesscoaching.sk

Tešíme sa na vás!