Pozvánka na akreditovaný Kurz KOUČ 104

26.07.2018

Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo
vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.
Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu,
schválený ICF/International Coach Federation
ako ACSTH/Approved Coach Specific Training
Hours/.

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň získate Certifikát ICF/International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžete získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF.
Certifikovaným koučom môžete byť aj Vy!

Mnohí naši absolventi sa stali koučami, iní využívajú koučingové techniky v práci či v rodine. K našim absolventom patria ľudia rôzneho zamerania a veku – manažéri, mamy na materskej dovolenke, začínajúci podnikatelia či ľudia, ktorí sa po 40ke rozhodli zmeniť svoju kariérnu cestu a osamostatnili sa.

KOUČ 104 hodín je okrem profesie kouča vhodný aj pre tých, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon svojho povolania, t.j. manažéri, osoby vedúce tím ľudí, personalisti, učitelia, tréneri, špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, zdravotníci, sociálni pracovníci), interní aj externí koučovia (súčasní a budúci) a pod.

Rozsah kurzu:
Kurz trvá 104 hodín, teda 11 dní. Ponúkame intenzívne kurzy, kde sa za dva týždne naučíte všetky efektívne metódy koučovania. Ak chcete kurz absolvovať popri zamestnaní, vyberte si náš sobotný kurz, v trvaní 11tich sobôt.

Obsah kurzu:
70% kurzu tvorí prax, 30% teória. S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

Lektori:
Mgr. Silvia Langermann, ACC
Mgr. Silvia Gallová, PCC

Dátum a čas:
- intenzívneho kurzu: 13.10.- 23.10.2018, 8-16.00 hod.
Miesto konania: Mierová 56, Bratislava-Ružinov
Organizátor: Power Coaching s.r.o., www.coaching-poradna.sk
Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH
Prihlasovanie a viac info na: info@coaching-poradna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011