Power Coaching | vzdelávanie a výcvik koučov

PRE BUDÚCICH KOUČOV

CHCEM SA STAŤ KOUČOM

Stránka určená záujemcom stať sa koučom

CHCEM SA STAŤ KOUČOM

Informácie o základnom výcviku KOUČ 104.

Základný výcvik koučov je kurz KOUČ 104.

  • Nadobudneš prax v life, business a executive koučingu, dokonca aj v tímovom koučingu
  • Získaš schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
  • Naučíš sa samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
  • Budeš využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
  • Získaš schopnosť presvedčiť na základe dôvery a definovania očakávanych kvalitatívnych a kvantitatívnych výstupov
  • Zvýšiš si vlastné sebavedomie a posilníš svoju sebareflexiu v rámci koučovacieho procesu

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Podporíme ťa k získaniu medzinárodných titulov a budeme ťa sprevádzať na celej tvojej ďalšej ceste koučingu.

Vstupná brána do sveta koučingu

FINANCOVANIE

Existuje mnoho možností financovania

financovanie REPAS+

Program je určený pre účastníkov evidovaných na úrade práce. Na príslušnom úrade, kde je uchádzač o zamestnanie evidovaný, si podá požiadavku na rekvalifikáciu na predpísanom formulári, v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kurzu KOUČ 104. Požiadavka má dve hlavné časti:

  • časť A (vyplní uchádzač o zamestnanie),
  • časť B (na žiadosť uchádzača vyplní a potvrdí Power Coaching).

Ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na rekvalifikáciu schváli, uzatvorí s uchádzačom  dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou a vystaví REPAS+, ktorý je potvrdením, že po splnení všetkých podmienok úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí dohodnutý príspevok na kurzovné vo výške najviac 100 % nákladov na rekvalifikáciu. Po podpísaní dohody uchádzač nastúpi na kurz KOUČ 104.

KOUČ 104  je vysoko kredibilným výcvikom v obore

Čo hovoria naši absolventi?

FAQ

Často kladené otázky a odpovede

Netreba. Slovenské zákonodarstvo zatiaľ neobmedzujú povolanie kouča.

Áno, po tomto kurze a úspešnom absolvovaní skúšky, môžeš začať vykonávať koučovacie povolanie.

Nepoznáme zatiaľ kouča, ktorý by sa to naučil iba štúdiom bez praktickej prípravy. Kurz kouč 104 má 70% výuku praktickú.

OCHUTNÁVKA

Téma koučingu v ostatných kurzoch

vhodné (aj) pre začiatočníkov
Si pripravený zažiť 12-dňové koučingové dobrodružstvo a naučiť sa myslieť inak ako ostatní? Kurz je vhodný pre OSOBNOSTNÝ ROZVOJ PROFESIJNÝ ROZVOJ ...
Prezenčne aj Online
1 Prednášky
8:30 - 16:30
1 799.20€
Si pripravený zažiť 12-dňové koučingové dobrodružstvo a naučiť sa myslieť inak ako ostatní? Kurz je vhodný pre OSOBNOSTNÝ ROZVOJ PROFESIJNÝ ROZVOJ ...
Prezenčne │ osobne
1 Prednášky
8:30 - 16:30
1 799.20€
Si pripravený zažiť 12-dňové koučingové dobrodružstvo a naučiť sa myslieť inak ako ostatní? Kurz je vhodný pre OSOBNOSTNÝ ROZVOJ PROFESIJNÝ ROZVOJ ...
Prezenčne │ osobne
1 Prednášky
8:30 - 16:30
1 799.20€
Si pripravený zažiť 12-dňové koučingové dobrodružstvo a naučiť sa myslieť inak ako ostatní? Kurz je vhodný pre OSOBNOSTNÝ ROZVOJ PROFESIJNÝ ROZVOJ ...
Prezenčne │ osobne
1 Prednášky
8:30 - 16:30
1 799.20€
Si pripravený zažiť 12-dňové koučingové dobrodružstvo a naučiť sa myslieť inak ako ostatní? Kurz je vhodný pre OSOBNOSTNÝ ROZVOJ PROFESIJNÝ ROZVOJ ...
Online │ ZOOM
1 Prednášky
8:30 - 16:30
1 799.20€
Občas máme problém, ktorý skrývame hlboko v nás. Trápi nás, objavuje sa občas v našej mysli a skryte nám ovplyvňuje život. Aj hlboko ukryté problém...
Prezenčne aj Online
2 Prednášky
8:30 - 16:00
Stretol si sa už niekedy s metódou koučing? Pokiaľ ešte nie, prečo by si sa určite mal? Koučing rozvíja potenciál a pomáha nám nájsť vlastné cesty ...
Online │ video
1 Prednášky
90 minút
69€ 59€
Líder. Kto to vlastne je? Aké vlastnosti by mal resp. nemal mať? Silným lídrom sa môže stať ktokoľvek. Dôležité je vedieť efektívne motivovať ľudí ...
Online │ ZOOM
08:30 - 16:30
Výkon manažéra charakterizuje najmä výkon členov jeho tímu. Množstvo úsilia, ktoré manažér vynaloží na zvýšenie efektivity zamestnancov, je nesmier...
Online │ ZOOM
8:30 - 16:30
Každoročne pripravujeme pre vás všetkých: našich absolventov, koučov, partnerov, ale aj ďalších nadšencov koučingu celoSLOVENSKÉ online stretnutie....
Online │ ZOOM
18:00 - 20:00

Ako sa staráme a podporujeme v kariáre našich absolventov základného výcviku v koučingu?

Navštívte stránku venovanú pre koučov už s absolvovaným výcvikom KOUČ 104.

Layer 1
Prihlásiť sa Categories
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.