Prečo e-learning s Power Academy?

01.04.2020

„Ak nemôžete prísť vy k nám, tak prídeme my k vám,“ uvádza Silvia Langermann: „V rámci nášho projektu Power Academy ponúkame vysoko odborné a interaktívne školenia, webináre i online kurzy.

Nechcem míňať riadky rôznymi poučkami o e-Learningu. Myslím, že dnes už každý vie, čo všetko tento pojem zahŕňa. Taktiež vieme, že dištančné vzdelávacie kurzy sú dnes už dostupné pre všetkých. Avšak nie je online vzdelávanie, ako online vzdelávanie. Čo tým chcem povedať?

Vo svete kouča či psychológa prevládajú osobné stretnutia. To neznamená, že sa vylučuje možnosť pracovať v online priestore. Ba dokonca, ponúka omnoho širší priestor. „Ak nemôžete prísť vy k nám, tak prídeme my k vám,“ uvádza Silvia Langermann: „V rámci nášho projektu Power Academy ponúkame vysoko odborné a interaktívne školenia, webináre i online kurzy. Nie amatérske, kde si nás vypočujete a tam to skončí. Každé jedno školenie či kurz, ktorý ponúkame formou online, sme minimálne sto krát odprednášali aj osobne. To znamená, že obsah kurzu je ladený tak, aby bol pre účastníka praktický a užitočný.“

Samoštúdium prostredníctvom e-learningu je nenáročné a poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Majiteľka spoločnosti Power Coaching Silvia Langermann nám prezradila, ako funguje e-Learning s Power Academy: „Prostredníctvom e-learning naše služby poskytujeme už niekoľko rokov. Využívame rôzne internetové platformy, pomocou ktorých realizujeme s našimi klietnmi online koučingové konzultácie, diagnostikujeme osobnosť, tiež im pomáhame pri výbere vhodného povolania. Pre našich biznis klientov vedieme life stream diskusie a nahrávame im školenia priamo na mieru. Taktiež dokážeme testovať osobnosť zamestnancov, manažérske zručnosti alebo motivačné tendencie na vysokej úrovni. Takto sa dokážeme dokonale prispôsobiť individuálnym potrebám, či už ide o jednotlivcov alebo organizáciu.“

Čo všetko Power Academy zastrešuje?

„V princípe všetky naše služby. Online konzultácie, online osobnostné diagnostiky, online kurzy pozostávajúce z tém zo sveta life aj business a špecialitou sú webináre v rámci nášho Live Stream štúdia. Vzhľadom k tomu, že sa nám na ne pripája veľké množstvo ľudí, dokonca slováci žijúci v zahraničí sa stali našou tradíciou a organizujeme ich každý štvrtok na ich želané témy. Kľudne sa pridajte aj vy. Nájdete ich na našom webe - https://www.powercoaching.sk/kurzy-a-workshopy/.“

Spomínali ste online kurzy. Ako to vyzerá „poskladať“ taký online kurz na mieru klienta?

„V prvom rade konzultujeme so zadávateľom presnú predstavu a stanovíme cieľ. Online kurzy sú tvorené odborníkmi a na každom scenári kurzu sme si dali obzvlášť záležať. Vo väčšine prípadov ide o kombináciu odbornej teórie podanej ľudskou rečou a následne prichádzajú rôzne interaktívne úlohy, ktoré sú prispôsobené jednotlivých úrovniam (začiatočník, pokročilý, expert). Naše balíčky nastavujeme tak, aby ak je už raz e-learning systém pre firmu zavedený, je možné do neho neustále dopĺňať nové kurzy, upravovať obsah starých kurzov a spravovať databázu  zamestnancov podľa aktuálneho vzdelávacieho konceptu organizácie. Pracovníci si z ponuky kurzov vyberú ten správny podľa ich potreby, úrovne vedomostí a záujmu, na rozdiel od klasickej výučby, kedy celá skupina musí prijímať možno už známe, zbytočné alebo nezaujímavé informácie a napredovať rovnakým tempom. Okrem obsahovej flexibility je dôležitá aj časová a individuálna prispôsobivosť. Nie lektor, ale sám klient si určuje kedy, kde, ako dlho a akým tempom sa bude vzdelávať. Po absolvovaní niektorých kurzov účastníci dostávajú aj certifikáty.“

Pre aký segment je Power Academy určený?

„Portál Power Academy je veľmi rozsiahly a určený pre každého, kto vyhľadáva informácie a chce na sebe pracovať a zdokonaľovať sa – pre jednotlivcov, či už sú to podnikatelia, manažéri, rodičia alebo študenti, tak aj pre firmy pre organizácie a ich zamestnancov ako súčasť zvyšovania kvalifikácie a zdieľanie firemného know-how. Taktiež máme online kurzy určené pre osoby, ktoré sa chcú posúvať ako koučovia, dokonca chcú v tomto odbore začať podnikať. Celý koncept sme sa snažili vytvoriť tak, aby sme dopriali našim klientom maximálny úžitok v čo najkratšom čase. Takže ide o ľudí, ktorí nemajú veľa času a nechcú míňať veľa, hoci si uvedomujú, že vzdelávanie je nevyhnutné. Zároveň požadujú kvalitu a odbornosť. Vďaka našim službám vedia, že dokážu využiť svoj čas nepochybne efektívne.“

Ako môže byť e-learning prínosom v oblasti koučingu?

„E-learning samozrejme nemusí predstavovať iba jednu klasickú formu vzdelávania. Online svet je naozaj pestrý a ponúka mnoho možností, s ktorými sa dá krásne vyhrať. Za hlavný prínos e-§earningu do výučby v oblasti koučingu považujem fakt, že jednotlivci i spoločnosti sú schopní osvojiť si ho aj sami, po svojom. Koučing tu napomáha jednotlivcom sústrediť sa na ich problematické oblasti, diskusiu a praktické aktivity. Napríklad pre pochopenie niektorých procesov môže byť e-learningová animácia efektívnejšia ako siahodlhé výklady lektora, a keďže človek najviac informácii prijíma zrakom, je tu aj vyššia šanca, že si danú informáciu zapamätá. Okrem toho, že online kurz si môžete pustiť kdekoľvek a kedykoľvek uznáte za vhodné (doma, v práci), výhodou je, že sa prispôsobujete iba sebe.“

Myslíte si, že je efektívnejšie poskytovať koučingové služby osobne alebo online?

„Osobné koučingové sedenie má svoje čaro, avšak je to veľmi individuálne. Faktom je, že na pracovnom trhu je čoraz viac „detí internetu“. Často pozorujem pri školení nášho kurzu „Komunikácia s generáciou X-Y-Z“, že príslušníci generácie Y a Z sú zvyknutí prijímať poznatky online a často túto formu uprednostňujú pred klasickou formou vzdelávania. Predovšetkým mierim na flexibilitu. Kritickým prvkom e-learningu v organizáciách je presun zodpovednosti za vzdelávanie na zamestnanca. E-learning je náročný na sebadisciplínu a pokiaľ nejde o vedomosti bezprostredne nevyhnutné pre jeho prácu, motivácia zamestnanca prudko klesá. Je to dobre vidieť napríklad pri bezplatných online kurzoch, na ktoré sa prihlasuje množstvo ľudí, no počet tých, ktorí dokončia celý kurz zväčša nepresiahne desať percent. Preto sme e-learning poňali veľmi špecificky a využívame najnovšie trendy, ktoré umožňujú presun vzdelávacích kurzov aj do mobilných aplikácií. Všetky online kurzy tvoríme tak, aby sme zabezpečili maximálnu interakciu. Môžem potvrdiť, že zatiaľ sú všetci naši klienti spokojní a výsledný efekt je výborný.“

Je známe, že elektronické vzdelávanie značne redukuje náklady na vzdelávanie. Súhlasíte?

„Tu musím podotknúť, že hoci e-learningové vzdelávanie dokáže ušetriť kopu peňazí tým, že zamestnanec sa kratšie učí a dlhšie pracuje a odpadajú tiež účty za dopravu, prenájom učební, lektorov či ubytovania a stravy, online kurzy sú naďalej relatívne drahé. Treba si tiež uvedomiť, že rozpočty HR oddelení sú citlivé na to, či sa firme darí alebo nie. V prípade krízy, útlmu alebo ekonomickej depresie ako dnes pociťujeme, manažment zvyčajne ako prvé škrtne investičné náklady – vrátane vzdelávania zamestnancov. Preto pri našich online službách robíme všetko, aby cena zodpovedala kvalite a maximálnej spokojnosti našich klientov. Využívame tzv. asynchrónny e-learning, ktorý spočíva v samoštúdiu jednotlivcov alebo zamestnancov, ktorí si sami volia aké informácie potrebujú, kedy a akým tempom ich budú prijímať. Pre individualistov to znamená časovú a priestorovú slobodu v procese učenia - prispôsobuje učebný proces vlastným potrebám a návykom. Zamestnanci si sami vyberú čas a miesto, ktoré zabezpečia lepšiu koncentráciu a rýchlejšie osvojenie si učebnej látky, jedinou podmienkou je prístup na internet. V reálnom svete by mali organizácie nevyčísliteľné náklady, ak by chceli zastaviť pracovnú činnosť, zhromaždiť a vzdelávať všetkých zamestnancov v rozličných odboroch. Takéto vzdelávanie neberie do úvahy individualitu zamestnancov, rôznu úroveň ich vedomostí, odbornosti a postavenia v organizácii. A práve preto asynchrónny e-learning prináša jednoduché a finančne výhodné riešenie vzdelávania, ktoré vyhovuje každému.“

Prečo by som si mala vybrať e-learning s Power Academy?

„Každý poskytovateľ je jedineční, takže je iba na vás, kto bude vašim požiadavkám vyhovovať najviac. Power Academy je veľmi rozsiahly a zároveň špecifický. Na základe niekoľkoročných školení našich klientov môžem povedať, že úspešne zakončený ktorýkoľvek náš online kurz napomáha budovať sebavedomie a sebadôveru vo vlastné sily a inteligenciu. Taktiež podporuje chuť ďalej sa rozvíjať a preberať zodpovednosť za vlastné vzdelávanie. Pomocou našich už predpripravených kurzov existuje možnosť bez ďalších nákladov vyškoliť napr. nových zamestnancov. Pre spoločnosti sme vytvorili databázu usporiadaných informácií, z ktorej môžu všetci zamestnanci čerpať. Interaktivita našich kurzov znamená zapojenie viacerých zmyslov, a tým zvyšuje zapamätateľnosť učiva. Jednotlivec číta, vidí, počuje, rieši úlohy, testuje sa a dostáva spätnú väzbu. Názorné ukážky sú často krát praktickejšie ako výklad a kreatívne vytvorený vzdelávací kurz prináša aj viditeľnú zmenu k lepšiemu v pracovnom procese alebo študijných výsledkoch. Stojíme si za tým, že naše online vzdelávanie má rovnako vysokú kvalitu a efektívnosť, ako osobné vzdelávanie, akurát že je pre vás lacnejšie.“

Prezradíte nám, aké máte plány v rámci Power Academy do budúcna?

„Veľmi rada. Ide vlastne o celkom blízku budúcnosť. Ako prvá firma prichádzame na trh s konceptom kurzu KOUČ 64 hod., vďaka ktorému vás naučíme profesionálne koučovať online, bez priestorového obmedzenia. Priznám sa, že urobiť komplexný scenár nebolo vôbec jednoduché, ale konečný výsledok je geniálny. Samozrejme nejde iba obyčajný online kurz, ale o kurz, ktorý je kombinovaný mnohými internetovými nástrojmi a priamou interakciou s koučom. So skúsenosťami kouča a možnosťami IT techniky vás vieme naučiť aj takú náročnú zručnosť, akou je koučovanie.“

Ďakujem pani Langermann za príjemný rozhovor. V prípade, že by ste si aj vy radi vyskúšali online služby, ktoré Power Academy poskytuje, všetky nájdete na www.powercoaching.sk.

Autor: Fanny Bilková, Power Coaching

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.