PREDAJ SA! - Self marketing

PREDAJ SA! - Self marketing

Získaj všetky potrebné zručnosti a kompetencie a začni byť sebaistí v tom, čo robíš! Vytvor alebo rozšír svoju klientelu a staň sa pre nich jedinečným vo svojom obore.

ČO VŠETKO SA NAUČÍŠ?

 • Zručnostiam pravého obchodníka
 • Ako predať
 • Ako si získať a udržať klientelu
 • Ako si vytvoriť lojalitu a vzťah s klientom
 • Inovačné trendy v obchodovaní, ktoré poskytnú konkurenčnú výhodu oproti štandardne školeným obchodníkom
 • Komunikačné techniky - argumentácia a schopnosť presvedčiť
 • Techniky vyjednávania - negociácia
 • Ako využiť námietky, reklamácie, sťažnosti vo svoj prospech
 • Modelové situácie v praxi

ČO VŠETKO NADOBUDNEŠ?

 • Obchodnícke zručnosti
 • Sebaisté vystupovanie
 • Schopnosť získania si klientov
 • Schopnosť úspešne vyjednávať, argumentovať a schopnosť presvedčiť
 • Princípy využitia námietok a sťažností vo svoj prospech
 • Vedieť povedať nie
 • Schopnosť predať a schopnosť „predať sa“
 • Certifikát ACPC od spoločnosti Power Coaching

Moc, kreativita a inteligencia sú sily, ktoré môžeme so správnym prístupom a schopnosťami využiť. Náš kurz „Predaj sa!“ dokáže dať do rúk nástroje a ukázať ako ich použiť, aby si našiel svoj vlastný hlas a možno aj šťastie v tom, v čom si naozaj dobrý.

PREČO ABSOLVOVAŤ TENTO KURZ?

Nájdeš v našom článku: https://www.powercoaching.sk/predajsa/
 

Tešíme sa na teba!

Položky kurzu
PREDAJ SA! - Self marketing
Cena: 220€
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, PhD., PCC

Lektorka, psychologička, koučka