Predaj sa!

15.06.2020

Neschopnosť efektívne komunikovať v podnikaní je receptom na neúspech. Znamená, že startupy nezískajú financovanie, nevytvárajú sa dobré vzťahy s klientelou, výrobky sa nepredávajú a z kariéry sa upúšťa. Čo robiť inak? Ako sa "predať"?

               Predávať je ľudské. Či sa nám to páči alebo nie, všetci teraz predávame. To, čo na ľudí robí vplyv je naše vlastné presvedčenie o tom, že to, čo chceme predať, či sú to myšlienky, služby alebo produkty, je skvelé. Sme tým sami inšpirovaní a žiarime už len zo zápalu pre danú vec. Toto je základ schopnosti predať sa.

            Dobrý predaj stojí na 3 pilieroch: emocionalita  (človeka to chytí za srdce), originalita (predávam niečo nové, neopozerané) a nezabudnuteľnosť (predávam spôsobom, na ktorý sa nezabúda). Dobrý predajca preniká do mysle klienta a chytá ho za srdce. Emocionalita je často spájaná so sebaistým vystupovaním, tónom reči a postoji tela, ktoré sú prirodzené a nefalšované. Toto je to, čo klientov priťahuje najviac. Čo sa týka originality, podľa neurovedcov, nevšednosť je asi tým najefektívnejším spôsobom, ako si získať pozornosť druhého človeka. Úspešní predajcovia cieľavedome a obratne pripravujú kroky a svoje produkty dopredu, aby zákazníkov nevyviedli z úžasu ani po rokoch. A v neposlednom rade, základným predpokladom byť vierohodným a nefalšovaným predajcom, ktorému budú ľudia veriť, je byť svoj.

            Moc, kreativita a inteligencia sú sily, ktoré môžeme so správnym prístupom a schopnosťami využiť. Kurz „Predaj sa!“ dokáže dať do rúk nástroje a ukázať ako ich použiť, aby ste našli svoj vlastný hlas a možno aj šťastie v tom, v čom ste naozaj dobrí.

               Neschopnosť efektívne komunikovať v podnikaní je receptom na neúspech. Znamená, že startupy nezískajú financovanie, nevytvárajú sa dobré vzťahy s klientelou, výrobky sa nepredávajú a z kariéry sa upúšťa. Robert Green vo svojej knihe Mastery tvrdí, že intelektuálne schopnosti sú len štipkou k úspechu. V mnohom náš úspech bude definovaný skôr emocionálnymi kvalitami. Ide o naše túžby, trpezlivosť, vytrvalosť a sebaistotu, ktoré nakoniec v úspechu zohrávajú oveľa väčšiu úlohu ako prosté intelektuálne schopnosti. Keď cítime motiváciu a energiu, dokážeme prekonať prakticky čokoľvek. A to naozaj prakticky. Ak sme znudení a nepokojní, naša myseľ sa uzavrie a stávame sa pasívnymi. Motivovaní podnikatelia budú vždy pútavejší ako tí ustráchaní.

            Dajte najavo svoj zápal a nadšenie pre svoju značku a prevýšite konkurenciu! Nezahadzujte svoj potenciál len pre to, že neviete zdieľať svoje myšlienky a nápady.

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.