Rekvalifikačný kurz cez program úradov práce REPAS+

Rekvalifikačný kurz cez program úradov práce REPAS+

Ste evidovaní na úrade práce?
Rekvalifikujte sa cez program Repas+, alebo iný aktuálny, úrad Vám to zaplatí.

Aký kurz môžete u nás absolvovať?
Akreditovaný a medzinárodne certifikovaný kurz KOUČ 104 hod.
 
Kedy a kde je najbližší termín?
- zverejníme čoskoro
 
Čo kurzom získate?
Vedomosti a praktické skúsenosti na výkon profesie kouča, 70% kurzu tvorí prax/30% teória.
Zvýšenie kvalifikácie pre výkon viacerých povolaní a pracovných pozícií (manažéri, osoby vedúce tím ľudí, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, tréneri, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným a.i.).
Vlastný posun a nájdenie Vášho smerovania.
 
Aké osvedčenia dostanete?
  1. Absolvovaním kurzu KOUČ 104 hodín získate tri certifikácie, Ministerstva školstva, ICF a Power Coaching.
Kurz 104 hod. je akreditovaný Ministerstvom ŠVVaŠ SR a medzinárodne certifikovaný International Coach Federation ako ACSTH. Po absolvovaní záverečnej skúšky získa účastník Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň účastník nadobudne Certifikát ICF / International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžu získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF / ACC, PCC, MCC.
 
Aký je postup?
1. Skontaktujte sa s nami emailom (nezabudnite uviesť Váš tel. kontakt) alebo telefonicky na
info@powercoaching.sk alebo 0948 168 011
2. Pripravíme Vám tlačivo pre úrad práce, časť B (nie je potrebné nám ho nosiť), ktoré si vyzdvihnete alebo Vám ho zašleme poštou
3. Následne podáte žiadosť na príslušný úrad práce (odporúčame žiadosť podať mesiac pred začatím kurzu, avšak závisí to od konkrétneho úradu – lehota môže byť kratšia aj dlhšia)
4. Ak Vám úrad práce žiadosť schváli, podpíšete s nimi dohodu, prinesiete nám potrebné potvrdenia a môžete sa kurzu zúčastniť
5. Vy nehradíte nič, úrad práce Vám to uhradí

Organizátor: Power Coaching s.r.o., www.powercoaching.sk
Odborný garant: Mgr. Silvia Langermann, PCC
Informácie/prihlasovanie: info@powercoaching.sk alebo 0948 168 011
Cena:
1,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
11 dní
Prihlásiť
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, PCC

Lektorka, psychologička, kouč