Rozvoj manažérskych zručnosti, so zameraním na prirodzený rešpekt, líderstvo a motiváciu

Rozvoj manažérskych zručnosti, so zameraním na prirodzený rešpekt, líderstvo a motiváciu

Silným lídrom sa môže stať ktokoľvek. Dôležité je byť prirodzenou autoritou a vedieť efektívne motivovať ľudí v pracovnom prostredí. Ak budeme mať správny motív a postoj, dokážeme vnášať do pracovného procesu dynamiku a aktivizovať ľudí.

Manažér je vodca, organizátor, vedie svoj tím. Jeho úspech závisí na jeho rozhodnutiach, schopnosti plánovať, delegovať a komunikovať. Jeho kvality sa opierajú o nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, schopnosť predvídať, prispôsobiť sa novým situáciám a strategicky myslieť. Neustále sa zdokonaľuje v technikách riadenia a v rozvoji svojich znalostí.

Úlohou dobrého lídra je poznať motivačnú typológiu ľudí, aby mohol pozitívne vplývať na ich správanie a poveriť ich úlohami tak, aby prevzali zodpovednosť za svoje konanie a súčasne pociťovali pracovné naplnenie.

Dovoľte nám, aby sme Vám pomohli byť pružní vo svojom myslení, získať prirodzený rešpekt, efektívne využívať nástroje motivácie a nájsť tú najefektívnejšiu formu líderstva pre Vás.

Pre koho:
• Manažéri
• Osoby vedúce tím ľudí
• Riaditelia 
• Riadiaci pracovníci 
• Špecialisti ľudských zdrojov
• Poradcovia 
• Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti


Obsah kurzu:

  • Ako spoznať seba ako lídra
  • Ako si vybudovať prirodzený rešpekt a autoritu
  • Ako využiť a rozvinúť svoje silné stránky
  • Ako efektívne a správne využívať formy motivácie
  • Ako odhaliť a využiť schopnosti tímu, zamestnancov
  • Delegovanie
  • Prevzatie zodpovednosti členmi tímu

ČAS A MIESTO KONANIA

  • kurz sa bude konať v čase od 8.00 hod do 16.00 hod.
  • miesto konania: Mierová 56, 821 05 Bratislava – Ružinov

KONTAKT A PRIHLASOVANIE

Tešíme sa na vás!

Partner podujatia: StartitUP a Meeto

foto: www.pexels.com

Cena:
220,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
1 deň deň
Termíny
Dátum a čas: 31.05.2019 08:00
Miesto: Bratislava, Mierová 56