Sám sebe buď vždy verný! Nech nám záleží na tom, byť autentický!

24.11.2020

Život je riadený spôsobom, kedy sa každodenne nechávame strhávať naoko triviálnymi a náhodnými okolnosťami – náhodné stretnutia, povedané alebo nepovedané vety, ... Veľké veci v živote ako: koho si vezmeme, akú prácu máme, kde žijeme, často vzídu z takých neočakávaných a každodenných triviálnych záležitostí. A na to, aby sme tým životom preplávali úspešne, je treba byť autentický – t.j. čeliť externým vplyvom, ktoré nás ťahajú proti podstate našich inštinktov. Autenticita je jadrom nášho rozhodovania a v každom jednotlivom krátkom okamihu všetko mení.

        „Sám sebe buď vždy verný“ je citátom zo Shakespearovho Hamleta, kedy Polonius pobáda svojho syna Laerta, aby žil plným životom bez sebaklamu. Žiť život, kedy sme sami sebou a aké sú charakteristiky toho, ako takýto život žiť, sa zaoberajú filozofi a psychológia od nepamäti. Pre velikána Rogersa, ktorý sa konceptom autenticity zaoberal najviac, tento pojem znamená, že človek je autorom vlastného života. Autenticita od každého nás vyžaduje v prvom rade to, aby sme pochopili samého seba, aby sme si boli v každom okamihu vedomí vlastných emočných stavov a mali schopnosť bez strachu otvorene vyjadriť tieto pocity druhým osobám. A nie len verbálne, ale pokojne aj celým telom, správaním, bláznovstvom, všetkým, čo chceme dať von. Tieto spôsoby vedú k žitiu dobrého života. Rogers veril, že ľuďom, ktorí vyhľadávajú pomoc, najčastejšie chýba autenticita. Úzkostné pocity sú tiež len vyjadrením toho, že človek je vyvedený z rovnováhy a volá o pomoc, aby sa stal autentickým. Ide o to najprv akceptovať seba samého takého, aký som, bez masky, vtedy nás budú akceptovať a mať radi aj druhí ľudia. Namiesto míňania energie na to, že predstierame to, čo nie sme, tak môžeme naslúchať našej vlastnej vnútornej múdrosti, ktorá nám pomáha autenticky sa rozhodovať o tom, ako viesť náš vlastný život. Iba takto náš život môže nabrať naozajstný zmysel a radosť. Autenticita je nulový bod, od ktorého závisí stav šťastia a spokojnosti našej vlastnej existencie. Na základe výskumov sa autenticita spomedzi ďalších osobnostných faktorov ukázala ako faktor, podľa ktorého je najľahšie rozlišovať medzi ľuďmi šťastnými a nešťastnými.  Veľa ľudí pred smrťou ľutuje v živote najviac to, že nemali nikdy odvahu žiť život, aký sami chceli, v ktorom by sami sebe boli verní. Sám sebe byť verný znamená načúvať vlastnému srdcu, pravdy, ktoré z nás vyvierajú a držať sa ich. Vyjadrovať ich von a hlavne im dôverovať a to v každom okamihu. Sú to práve tie malé rozhodnutia, každodenného života, ktoré určujú hlavný smer, ktorým sa uberáme a taktiež rysujú  dlhodobejší vysnívaný cieľ. Spočíva v tom, čo robíme, čo si myslíme a cítime práve teraz. Byť autentický neznamená, že náš život bude bez utrpenia, tráum, bolesti alebo strachov, pocitov smútku. Ale oná pani nám práve dovoľuje, aby sme tieto krízy vedeli zvládať cieľavedomejšie a zmysluplnejšie, dovoľuje nám pochopiť ich poslanie a úlohu, ktorú v našich životoch zohrávajú. Pomáha nám vyjadriť sa o svojich hlbokých zraneniach k nám samotným a prijímať ich.

     Keď sa budeme uberať cestami, ktoré sú pre nás tie pravé, môžeme žiť naplňujúci, uspokojujúci a príjemný život. Ak sa aj pozrieme spätne na náš život,  neľutujme veci, ktoré sme žili, skôr to berme ako povzbudenie k tomu, aby sme sa učili žiť viac autenticky v každom okamihu života.

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.